Papirusz.hu - Kulturális Portál - könyv, kiállítás, zene, színház, koncert
 Fesztivál.hu

Port80.hu

Mp3Heaven.hu
Legyen a Papirusz.hu a Kezdőlapja! Tegye be lapunkat a Kedvencek közé!

   
Tullio Kezich: Federico Fellini élete és filmjei
Szerzõ: Papirusz
2006. április 23. 10:00

?Ebben a szakmában az ember vagy Fellini, vagy senki? - fakad ki egy olasz rendez?-pályatárs Az édes élet botrányos sikere láttán, és örökre hátat fordít a filmrendezésnek. Federico Fellini (1920-1993) negyvenévesen már Mester. Guru. ?Fárosz.? Valójában fest? szeretett volna lenni, ehhez képest nagyon fiatalon bekerül a filmszakmába. Eleinte forgatókönyvíróként tevékenykedik. A neorealizmus egyik meghatározó alakjaként indul, látásmódján azonban hamar felülkerekedik a fantasztikum és a marginális iránti érdekl?dés. A való prózaiságán a festett kép költészete. ?Az én mozim nem irodalmi, nem is elbeszél?, hanem fest?i mozi - fogalmazza meg. - A fény a lényege, a stílusa, az ideológiája.? Ennek jegyében fogannak legelevenebb m?vei.

bővebben >
 


Joanne Fluke: Egzotikus csók és gyilkosság
Szerzõ: Papirusz
2006. április 21. 10:26

A b?nügyi történetekben nem meglep?ek az olyan elemek, mint a detektív és b?nöz? személyes párharca, a lelki defektusok er?szakban való kifejez?dése, ármány, szerelem, ?rületes féltékenység, vagy a különböz? nyomozói praktikák. Süteményekkel azonban igencsak ritkán találkozunk, f?leg, ha a süti nem a gyilkosság eszköze.

bővebben >
 


Jacqueline Wilson: Szerelmi leckék
Szerzõ: Papirusz
2006. április 20. 11:36
Prudence 14 éves, de csak most kerül iskolába, eddig ugyanis otthon tanította szigorú apja. A számára új környezetben kilóg a sorból, egyetlen vigaszát a rajzórák jelentik. Tanára kedvessége, figyelme azonban szerelmet ébreszt a lányban, aki azt reméli, hogy érzelmei viszonzásra találnak, s több lehet a kapcsolatból egyszer? tanár-diák barátságnál?
 
224 oldal
Keménytáblás
ISBN 963 9563 83 8
1980 Ft
 

 

Margaret Mitchell: Elfújta a szél
Szerzõ: Papirusz
2006. április 19. 19:23

Scarlett O?Hara, Észak-Georgia ünnepelt szépsége tizenhat esztend?s, amikor e monumentális regény els? lapjain találkozunk vele - és huszonnyolc, amikor elbúcsúzunk t?le. A közben eltelt tizenkét esztend? nem csak Scarlett életében sorsformáló id?szak: átalakul sz?kebb környezete, de tágabb pátriája, az amerikai Dél is - mert közben lezajlik az amerikai polgárháború, Észak és Dél harca, amely mindkét félnek mérhetetlen szenvedést okoz.

bővebben >
 


Jaume Cabré: A Pamano zúgása
Szerzõ: Papirusz
2006. április 18. 20:37

Aki Torenában, ebben az isten háta mögötti kis katalán faluban meghallja a távoli Pamano folyó zúgását, hamarosan meghal. Így szól a legenda... Tina Bros tanárn?t megbízza az igazgatója, hogy a lebontásra váró torenai iskolában gy?jtsön anyagot egy helytörténeti kiállításhoz. Az egyik osztályteremben, a tábla mögé rejtve, Tina megtalálja Oriol Fontelles tanító 1944-ben írt naplóját. Tinát úgy leny?gözi a napló, hogy fél évszázad távlatából nyomozni kezd Oriol lánya után, akinek a levél formában írt napló szól.

bővebben >
 


Horgas Judit: Hálóval a szelet
Szerzõ: Papirusz
2006. április 17. 20:01

Ökokritikusnak lenni tehát korántsem mulatságos vállalkozás, hiszen a modern nagyváros lakosaként alapvet? önellentmondásokkal kell szembenézni szinte minden pillanatban.
A reneszánsz irodalom szerelmesének ráadásul még azzal a súlyos dilemmával is meg kell birkóznia, hogy mindaz az esztétikai és szellemi szépség, amit a reneszánsz létrehozott, ökológiailag er?sen megkérd?jelezhet?, a jöv?t fenyeget? alapokra épült.

Ökokritikai tanulmány a reneszánszról 225 oldal / 2500 Ft

Liget Kiadó
Web: liget.grafium.hu


 

Peterdi Nagy László: Bársonyos színházi forradalom
Szerzõ: Papirusz
2006. április 17. 10:34

"A David Borovszkij tervezte színpadon életfa állt a három n?vér szalonjában. Mögüle táncoltak el? a n?vérek - az aranyos fának három lehullott levele. Aztán fokról-fokra, színr?l-színre fakultak, sárgultak. Mint a néhány hónappal kés?bb - ugyanazokkal a színészekkel - eljátszott Romeo és Júlia reneszánsz ruhái is. Utóbbi el?adáson a két fiatal halála után hatalmas bombázók húztak el a temet?kert felett: két Black Jack (ahogy a NATO-ban emlegetik, holott a pilóták Fehér Hattyúnak hívják a gépeket. Ezek a nukleáris robbanótöltettel felszerelt stratégiai bombázók jár?röznek mindmáig). A ´pangás´ elviselhetetlenül hosszú évei alatt más-más érzésekkel, de egyaránt mélyen megrendülve botorkált ki a közönség az öreg színház nyikorgó széksoraiból."

esszék 173 oldal / 2500 Ft

Liget Kiadó
Web: liget.grafium.hu


 

Noel Péter: Hernyó
Szerzõ: Papirusz
2006. április 15. 15:34

Heroin. Más néven Hernyó, Birdie Powder, Dr. Feelgood vagy Brown Sugar. Ahogy tetszik. Így hívják azok, akik valamilyen formában érintkeznek vele. Kölyökként azt hiszed, rohadt vagány dolog mindent kipróbálni. Aztán kés?bb rájössz, hogy sok minden más elrohan melletted, aminek a részese lehetnél. Bizonyára könnyebbnek t?nik a drogokhoz menekülni, mint szembenézni az élet nehézségeivel.

bővebben >
 


Kate Mosse: Labirintus
Három titok. Két n?. Egy Grál.
Szerzõ: Papirusz
2006. április 13. 12:31

1209 júliusában egy tizenhat éves carcassonne-i lány titokzatos könyvet kap az apjától, benne a Megfeszített Krisztus kicsorgó vérét felfogó Szent Grál titkával, amelynek gyökerei az ókori Egyiptom sivatagi homokja mélyér?l erednek...
2005 júliusában Alice Tanner két csontvázat talál a Carcassonne körüli hegyekben végzett ásatások során. A rejtett sírüreg belsejében Alice hitetlenkedve fedezi föl, hogy érteni véli az üreg k?falába vésett titokzatos, ?si szavakat.

bővebben >
 


Waris Dirie: A sivatag lányai
Szerzõ: Papirusz
2006. április 12. 16:56

Az egykori topmodell, Waris Dirie neve íróként is ismert Magyarországon. Nálunk megjelent harmadik, A sivatag lányai cím? könyvében a n?k szexuális megcsonkítása ellen emel szót. Becslések szerint 500 ezerre tehet? azoknak a n?knek a száma, akik vagy már átestek a durva m?téten, vagy annak veszélye fenyegeti ?ket.

bővebben >
 


Oliver Mittelbach: Dan Brown könyveinek nyomában
Rendhagyó útikalauz
Szerzõ: Papirusz
2006. április 11. 18:43

Angyalokat és démonokat üldözve Rómában
A Da Vinci-kód után kutatva Párizsban és Londonban
A Digitális er?döt keresve Sevillában

Európában újfajta kulturális turizmus indult útjára. Valóságos tömegek zarándokolnak az egy csapásra híressé vált szerz?, Dan Brown regényei helyszíneire. Rengetegen kívánják lélekben és a valóságban is végigjárni az izgalmas krimik f?szerepl?i által megtett utat, amelynek következtében egészen új szemmel fedezhetik fel Európa legszebb nagyvárosait.

bővebben >
 


Richard Dawkins: Az ?s meséje
Zarándoklat az élet hajnalához
Szerzõ: Papirusz
2006. április 10. 10:40

Az ?s meséje különös zarándokútra viszi az olvasót. Mi, mai emberek vagyunk a zarándokok, akik Richard Dawkins, a nálunk is ismert zoológus, etológus, evolúciós biológus vezetésével az elképzelhetetlenül távoli, négymilliárd éves múltba, még az élet hajnala el?tti id?kbe indulunk ?seink felkutatására.

bővebben >
 


Gyöngy László István: Örökösök
Szerzõ: Papirusz
2006. április 9. 19:41

A napjaink Magyarországán játszódó történet a közelmúlt történelmét saját személyiségük szerint megélő emberek sorsának édes-bús láncolata. Szereplői a milliárdos vagyon várományosai. Van köztük gátlástalan, az alvilággal lepaktáló vállalkozó, a testvérgyilkosságra is képes kapzsi asszony, a kommunizmus visszatéréséről ábrándozó, majd megvilágosodó volt párttitkár, törtető karrierpolitikus, hálás fiú és önfeláldozó, az örökségről lemondani kész pedagógus, és maga az örökhagyó: a dörzsölt cigándi parasztember, akinek sorsát 1941-től halála napjáig kísérhetjük végig.

Jók és rosszak, de mindenki azt kapja, amit érdemel...

Árulás, szerelem, becsület, h?ség, csók és könny, kaland és izgalom ebben a sodró lendületű regényben.

Partvonal Kiadó
www.partvonal.hu


 

Joseph O?Connor: A Tenger Csillaga
Szerzõ: Papirusz
2006. április 7. 10:30

1847 az ír történelem legtragikusabb esztendeje - hajók százai vitték az Újvilágba az éhínség elől menekülőket az ország szegény vidékeiről, ahol a földeken elrohadt krumpli és bomló tetemek bűze terjengett. Tenger Csillaga, melynek fedélzetén éjszakánként egy rejtélyes alak bolyong: a Kísértet, ahogy a matrózok és a többi utas nevezi. Avagy a Gyilkos. Avagy Pius Mulvey, a balladaköltő. Egy ember, akinek számtalan neve volt élete során, és becsülettel is, becstelenül is próbált már megélni s megtalálni a boldogságát, mígnem sorsa erre a hajóra vetette, ahol minden korábbinál súlyosabb döntés előtt áll?

bővebben >
 


Paul Auster: Brooklyni balgaságok
Szerzõ: Papirusz
2006. április 6. 23:23

Mit tehet egy hatvanéves, rákbetegségéb?l lábadozó, nyugdíjas életbiztosítás-ügynök, akit elhagyott a felesége és az életkedve is? Visszaköltözik gyerekkora megfakult emlék? színhelyére, Brooklynba, és míg a halálra vár, papírra veti az összes balgaságot, amivel csak valaha is találkozott.

Ehhez Brooklyn tökéletes helyszín a maga színes közegével, s ahogy Nathan Glass sajátos emlékiratain dolgozik, újabb és újabb emberek bukkannak fel az életében: tudósnak indult, ám taxissá lett unokaöccse; az ? kilencéves unokahúga, aki valamely rejtélyes okból nem hajlandó megszólalni; egy sötét múltú antikvárius, az örök balek; és n?k mint segít?k, áldozatok és megváltók. Esend? emberek egy korántsem makulátlan világban.

bővebben >
 


Bob Dylan: Lyrics / Dalok 1962-2001
Szerzõ: Papirusz
2006. április 4. 21:08

Bob Dylan ma az egyik legnagyobb élő rocklegenda.

Nélküle az egész rocktörténet - plusz még ez-az: folk és pop, pop és ?kult?, életérzés és léthelyzet viszonya a huszadik század harmadik harmadában - egy kicsit másképp alakult volna. Ott kell látni őt a sárga tengeralattjárón, és a Satisfaction szövegében, de a beatköltészet sorsának alakulásában is.

bővebben >
 


Orvostudomány a feje tetején
Szerzõ: Papirusz
2006. április 4. 15:29

Dr Hamer korszakalkotó munkásságának lényege messze túlmutat az orvoslás keretein. Kilép abból a néz?pontból, hogy magunkra, mint áldozatokra tekinsünk, a gonosz küls? ellenség, a b?nbak vírusok, baktériumok, gombák szerencsétlen áldozataira; akiket csak a fehérköpenyes felment? seregek, az orvosok, gyógyszerészek menthetnek meg a szenvedést?l és a haláltól.

bővebben >
 


Michka Assayas: Bono Bonóról
Szerzõ: Papirusz
2006. április 3. 21:37

Egy firkálgató, szivarozó, borivó, Biblia-olvasó tagja egy zenészbandának - így jellemzi magát Bono Michka Assayas könyvében. - Egy nagy dumás, aki imád freskót mázolni azokról a dolgokról is, melyeket nem lát.

Férj, apa, a szegények barátja, és persze néha a gazdagoké is. Az eszmék és gondolatok lázas utazó ügynöke. Sakkjátékos, részmunkaid?s rocksztár, operaénekes a világ leglármásabb népcsoportjában.? És mond még sok mindent magáról, provokatív kérdésekre hol viccesen provokatív, hol a lelke legmélyér?l fakadó válaszokat adva - s így végül a beszélgetésekb?l nemcsak Bono pályáját ismerhetjük meg, hanem egy különös terápiának is a szemlél?i lehetünk: a m?vész, amint valóságos pszichoanalízisnek veti alá magát.

bővebben >
 


A Hat világrész - utazások és felfedezések
Szerzõ: Papirusz
2006. április 2. 13:18

Az Enciklopédia Kiadó egy teljesen elfeledett, még az antikváriusok számára is ismeretlen reprint sorozattal rukkolt elő.

A Hat világrész - Utazások és fölfedezések a Világirodalom Könyvkiadó vállalat 1922-1926 között megjelentetett útleírás-sorozata, amelyet Halász Gyula szerkesztett. Halász földrajztudós, nyelvész, író, műfordító - egyszóval polihisztor volt, aki 1911-ben a Magyar Földrajzi Társaság titkára, 1934-38-ban a Rádió irodalmi osztályának lektora, az Édes anyanyelvünk c. nyelvvédő műsor előadója. Ezt az ismeretterjesztő sorozatot könyvszerkesztőként jegyzi, a kor tudományos felfedezéseit népszerű formájában tárta az érdeklődő közönség elé.

bővebben >
 


Philip K. Dick: Id?ugrás a Marson
Szerzõ: Papirusz
2006. március 31. 11:46

A tízéves Manfred Steiner egy fogyatékos gyerekek számára létesített táborban éli mindennapjait a Marson. Saját világában létezve arról sincs tudomása, hogy a hozzá hasonlókat a hatóságok egyszer?en el akarják pusztítani. De Arnie Kottnak, a törekv? vállalkozónak más tervei vannak a fiúval. Az orvosok szerint Manfred betegsége az id? eltér? érzékeléséb?l ered, és a megfelel? eszközökkel talán képessé lehetne tenni ?t arra, hogy belepillantson a jöv?be. Manfred rengeteg pénzt és óriási lehet?séget jelent egy olyan gátlástalan üzletember számára, mint Arnie Kott. Csak meg kell találnia a módját, hogy kontrollálni tudja a fiút. A feladat nem könny?, és ráadásul beláthatatlan következményekkel járhat.

www.agavekonyvek.hu


 

   
Összesen 320 cikk található ebben a rovatban
Jelenleg 4 olvasó böngészik a Papiruszon


Képes hirdetés ingyen | Fesztivál, rendezvény