Papirusz.hu - Kulturális Portál - könyv, kiállítás, zene, színház, koncert
 Fesztivál.hu

Port80.hu

Mp3Heaven.hu
Legyen a Papirusz.hu a Kezdőlapja! Tegye be lapunkat a Kedvencek közé!
oldalak:  1  2  3  4  5   ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16   

Könyvajánló
   
John Robbins: Százévesen egészségben
Szerzõ: Papirusz
2006. szeptember 29. 21:18
Mi lehet az oka, hogy a kaukázusi abházok, az Andok völgyében élõk vagy Hunza és Okinawa lakói általában jóval hosszabb és egészségesebb életnek néznek elébe, mint ami a fejlett társadalmakban megszokott? John Robbins, az amerikában igen jól ismert és elismert táplálékozási szakértõ nagy számú, tudományos vizsgálat eredményét összegezve mutatja meg, melyek azok az étrendi és életmódbeli tényezõk, amelyek a leginkább befolyásolhatják egészségünket, közérzetünket; egyúttal rámutat a közösségi kapcsolatok, a szeretet fontosságára is, hiszen mindez jelentõs mértékben felelõs az ember fizikai és szellemi egészségéért, várható élettartamáért.

bővebben >
 


Michael Adam:Nyakkend?k könyve
A nyakkend?kötés m?vészete
Szerzõ: Papirusz
2006. szeptember 29. 12:52

Akár szolid, akár élénk színû, mintás nyakkendõt viselünk, egyéni stílusunkat juttatjuk kifejezésre. De mit ér akár a legszebb nyakkendõ, ha nem tudunk rá tökéletes csomót kötni? Mindazon férfiak számára, akik adnak valamit nyakkendõjükre, megbízható segítséget nyújt ez a gazdagon illusztrált könyvecske.

bővebben >
 


Kertész Ákos: A Nap utcai fiúk
Szerzõ: Papirusz
2006. szeptember 28. 15:43
Kertész Ákos egyszerre kedvesen romantikus, olykor mulatságos, izgalmas, sodró lendületû regénye végsõ kicsengésében megrázóan tragikus képet fest az 1956-os forradalom és fölkelés kamaszáldozatairól.
Egy harcoló kamaszcsapat igaz történetében a Nap utcai fiúk életével, hiszékenységével, bátorságával, és sokszorosan fájdalmas halálával állít maradandó emléket a huszadik század második fele Nagy Magyar Ábrándjának.
A mi hazai, sõt, pesti kisvilágunkból ki sem lépve világméretû problémát érint: a kamaszok, a gyerekek fölhasználhatóságát a világpolitika fegyveres összecsapásaiban. És õket a legkönnyebb föláldozni...

bővebben >
 


Kállay Géza: A NYELV HATÁRAI
Szerzõ: Papirusz
2006. szeptember 27. 14:05
 "...épp az indítja útjára a tragédiát, hogy Lear nagyon is érti leányait. Úgy is mondhatnám: Lear - a politikai káosz mellett - a kommunikatív helyzet káoszát is megteremti: mintha azt szeretné, hogy Cordelia férjhez menjen (mert ez a rend, és jó dolog, hogy két rangos udvarlója van), és azt, hogy ne menjen férjhez (hanem válassza õt). És mintha azt akarná, hogy Cordelia egyszerre beszéljen és ne beszéljen, mint a szülõ, aki azért haragszik gyermekére, mert nem elég önálló, és nem lázad ellene, miközben ugyanazzal a gesztussal meg is bünteti, ha mégis lázadni mer. Mert ha Cordelia beszél, nem különb a nõvéreinél; ha nem beszél, a királyi szó képtelen megtenni, amire a kezdet kezdetétõl vágyik: a Másikat nyelvileg újranemzeni-teremteni, méghozzá épp arra a teremtõ nyelvre, amit õ, a király beszél, és amin õ adott parancsot a beszédre."

bővebben >
 


Solmaz Kamuran: Eszter kira
Az inkvizíciótól az oszmán uralkodóházig
Szerzõ: Papirusz
2006. szeptember 26. 19:20

Az Eszter kira izgalmas, drámai fordulatokkal teli történelmi krónika, amelynek középpontjában az 1492-ben Spanyolországból számûzött szefárd zsidó család áll. Több nemzedéken átívelõ cselekménye az oszmán szultánok titkos, kegyetlen világába repíti az olvasót, aki különleges szemszögbõl ismerheti meg a korabeli háborúkat, háremeket, összeesküvéseket és szerelmi intrikákat. A történet fõhõse a kivételes eszû és szépségû Eszter, aki nagyravágyásának köszönhetõen egyre nagyobb megbecsülést szerez, míg végül az oszmán uralkodóház köreiben találja magát.
Solmaz Kamuran mesterien egyesíti a történelmi regény és a krimi mûfaját.

bővebben >
 


Jacqueline Wilson: Tündérek és titkok
Szerzõ: Papirusz
2006. szeptember 25. 12:18
Violet nem tud kitörni mindenkit elbûvölõ, és õt is örökké irányítgató bátyja bûvkörébõl. Amikor Will valamit megtud a saját múltjáról, Violet helyzete még rosszabbra fordul. A kislány egy álomvilágba menekül, melyet legkedvesebb írója, Casper Dream figurái népesítenek be. Úgy tûnik azonban, hogy egy új barátság segítségére lehet Violetnek. De hogyan lehet képes Jázmin, az új barátnõ megtörni Will „varázserejét"? Különös hangulatú ifjúsági regény a sokszoros díjnyertes Jacqueline Wilsontól, a legtöbbet kölcsönzött brit írótól.

bővebben >
 


Faludy György: A Pokol tornácán
Szerzõ: Papirusz
2006. szeptember 22. 10:48

A „Pokolbéli víg napjaim", mely el?ször angol nyelven jelent meg, nemzetközi elismerést hozott Faludy György számára. A „Magyar Gulágként" emlegetett könyv a második világháború és az '56-os forradalom közötti sötét korszak legmegrendít?bb irodalmi dokumentuma. Ám nem kevésbé megrázó a folytatás, a  „Pokolbeli napjaim után" sem, mely a forradalomról, a menekülésr?l és a hontalanság els? éveir?l mesél.
A harmadik kötet, „A Pokol tornácán" Angliába, Máltára, Kanadába, az Egyesült Államokba, Marokkóba, Horvátországba, Erdélybe, s végül Magyarországra röpíti az olvasót. Faludy a t?le megszokott személyességgel nyújt bepillantást egy negyed évszázad eseményeibe, kalandjaiba, der?s és borús pillanataiba.

bővebben >
 


Dr. Karl Kruszelnicki: Legendás tévhitek
Szerzõ: Papirusz
2006. szeptember 20. 08:33
Valóban megbukott Einstein az iskolában? Csakugyan járt ember a Holdon? Vajon a vécéülõke tisztább az irodai asztalnál? Igaz, hogy 21 grammot nyom az emberi lélek a halál pillanatában? Valóban csak a tíz százalékát használjuk ki agyunk kapacitásának? Létezik igazságszérum? Szembeszegülve az élet mítoszaival és sületlenségeivel, ez a könyv arra törekszik, hogy leleplezze a széles körben elterjedt legendás tévhiteket.

bővebben >
 


Zilahy Lajos: A két fogyoly
Szerzõ: Papirusz
2006. szeptember 18. 22:35

A két háború közötti idõszak polgári irodalmának legnépszerûbb szerzõje ebben a regényében az elsõ világháborút és a hadifogolyéletet festi széles, olvasmányos tablóban. Az utolsó békeév zsúrozó-bálozó világában „végzetszerûen" egymáshoz sodródó két fiatal ember, Takács Péter és Almády Miett boldogtalanságáról szól a történet. Pár hónapos boldog házasság után kitör a háború, Péter a frontra kerül, majd fogságba esik, és Miett hét évre egyedül marad. Õ is fogoly lesz...

bővebben >
 


Howard Spring: Szerelmetes fiam
Szerzõ: Papirusz
2006. szeptember 18. 11:34

A legyõzhetetlen szeretet és a mindent elsöprõ szerelem nagy regénye Howard Spring (1889-1968) angol író legsikeresebb mûve. Számos nyelvre lefordították már.
A fõhõs Essex sikeres író, de sikertelen férj és apa, akit elsõsorban szerelmetes fiának tragédiája késztet arra, hogy papírra vesse életét...
A regényben párhuzamosan fut két barát, Dermot O' Riorden  és William Essex rendkívül fordulatos története. Csodálatos és érdekes nõalakok tûnnek fel, formálnak sorsokat -  és egy érdekes regényalak: a kivénhedt bárkán élõ Júdás kapitány.
A remekmûbõl annak idején Hollywoodban film is készült.

bővebben >
 


Dr. Deirdre Barett: Esetek és sorsok
Egy hipnoterapeuta naplójából
Szerzõ: Papirusz
2006. szeptember 16. 23:04
Egy férfi a terhesség jeleit mutatja, elõreálló pocakkal és bizonyos ételek utáni vágyódással. A jómódú, középkorú hölgy vakmerõ ifjúkori énjével találja szembe magát, miközben le akarja gyõzni a repüléstõl való félelmét. Az írói ösztöndíjat elnyert egyetemi hallgató váratlanul képtelen egyetlen szót is leírni. - Néhány eset dr. Deirdre Barett rendelõjébõl, aki sikeres hipnoterapeuta, ugyanakkor olvasóját fogva tartó, remek mesélõ.

bővebben >
 


VÁMOS MIKLÓS: HOGY VOLT - Hangoskönyv
Szerzõ: Papirusz
2006. szeptember 14. 22:44

A legjobb idõpontban írtam meg ezeket a portrészerû vallomásokat. Ötvenes éveim elejét taposom. Még többé-kevésbé színhelyesen emlékszem arra, hogyan volt. Ha várok tíz-húsz esztendõt, tisztánlátásomat bizonyára elhomályosítják a meszesedõ erek."

bővebben >
 


Szabó Ferenc: Hol a pénz az interneten?
Szerzõ: Papirusz
2006. szeptember 13. 14:56
Nap mint nap hallunk arról, hogy átlagos emberek egyszer csak hihetetlenül sikeresek lesznek az internet segítségével. Vajon mit tudnak õk, amit mi nem? Mi a titkuk?

Mindegy, milyen társadalmi vagy anyagi helyzetben van, az internettel bárki képessé válhat több százezer vagy több millió forintot keresni. Úgy, hogy közben nem kell személyesen találkoznia senkivel, nem kell ücsörögnie semmiféle üzletben vagy munkahelyen, és nem kell befektetnie több millió forintot. A pénz akkor is jön, amikor Ön alszik vagy éppen nyaral...

Ön is képessé válhat bevételei növelésére.

bővebben >
 


Szécsi Katalin: Palika
(második, b?vített kiadás)
Szerzõ: Papirusz
2006. szeptember 12. 11:13
2001 tavaszán nagy visszhangot keltett riportot sugárzott a Tv2 Napló címû mûsora. Sváby András szerkesztõ-riporter a kaliforniai Palm Springs egyik idõsek otthonában találkozott Szécsi Pál édesanyjával, aki elõször hallgatta meg fia dalait. Az anya 1956-ban elhagyta gyerekeit.

Szécsi Katalin, a feledhetetlen  énekes nõvére levelekben számol be édesanyjuknak az azóta eltelt idõrõl, fõleg öccse, Palika tragédiába torkolló sorsáról. Vajon az édesanya hiánya is szerepet játszott abban, hogy a népszerû mûvész zaklatott életet élt és harmincévesen a halált választotta? Mi erõsebb, a harag vagy a szeretet? Van, lehetséges megbocsátás? Ezekre a kérdésekre keres választ ez az õszinte, nagyon emberi könyv.

A nagy sikerû könyv új, bõvített kiadásához  Sváby András írt elõszót.

bővebben >
 


Dr. Walter Glück: Homeopatika
Homeopátiás sürg?sségi házi gyógyszertár
Szerzõ: Papirusz
2006. szeptember 8. 12:11

A Magyar Homeopata Orvosi Egyesület ajánlásával

Dr. Walter Glück éveken át vizsgálta a homeopátiás gyógyszereket s azok gyakorlati alkalmazását, majd tapasztalatait összegezve összeállított egy házi gyógyszertárat abból a 72 alapvetõ szerbõl, amelyek igen hatékonynak bizonyultak a hirtelen fellépõ, akut panaszok enyhítésére.

bővebben >
 


Richard Morgan: Valós Halál
Szerzõ: Papirusz
2006. szeptember 7. 15:27

A 25. században az emberek tudata digitalizálva tárolódik a koponyaalapba épített tokba, és ha a test el is pusztulna, a tudat újraburkolható egy másik testbe. Csak ha a tudattok maga is megsemmisül, akkor következik be a Valós Halál. A leggazdagabbak azonban még erre is fel vannak készülve. A tudattok tartalmáról rendszeresen biztonsági másolatot készítenek. De akkor miért lõné fõbe magát egy olyan befolyásos ember, mint Laurens Bancroft? Miért akarna öngyilkosságot elkövetni valaki, ha tudja, hogy órákon belül újra életre keltik. Takeshi Kovacs, egy elit katonai alakulat volt tagja most Laurens Bancroft megbízásából kezd nyomozni a rejtélyes öngyilkosság ügyében. Új testbe burkolva kell felgöngyölítenie szálakat egy számára idegen világban. Takeshi Kovacs hamarosan az egyre féktelenebbül pörgõ események közepén találja magát.

www.agavekonyvek.hu


 

Szentgyörgyi Zsolt: A tigrisek nyara
Szerzõ: Papirusz
2006. augusztus 30. 11:24

Az erdõkerülõ | Madagascar | Honvágy | Madártej | A tigrisek nyara | Öregapám és öregapáim | A róka neve napja | Örökkévalóság | Rossz madár | Lánykérés | A nagy tavasz | Szemelvények bácsikám életébõl | Az angyalokról

Novellák a szerzõ rajzaival / 100 oldal / 27 rajz / 2500 Ft

Liget Kiadó
Web: liget.grafium.hu


 

Bíró Zsuzsa: Apák mozija
Szerzõ: Papirusz
2006. augusztus 28. 23:49

"Egy Stühmer-doboz. A dobozban nagyapám nagyanyámhoz írott levelei. Nem valami sok levél, nem is kevés. Az elsárgult papírokat mint puzzle-darabkákat rakosgatom, a hiányzó részeket képzeletbõl kell kiegészíteni. Csalás? Nem csalás. "A híres történelmi távlat - így Musil - abban áll, hogy száz tény közül huszonöt már veszendõbe ment, s ezért a megmaradtakat úgy lehet elrendezni, ahogy kedvünk tartja." Hetvenöt tényt tologatok ide-oda."

esszénovellák / 202 oldal / 2500 Ft

Liget Kiadó
Web: liget.grafium.hu


 

Roderick Anscombe: Gróf Drakula László titkos élete
Szerzõ: Papirusz
2006. augusztus 27. 10:45
Gróf Drakula László nem vámpír. Magyar arisztokrata, pszichiáter, aki fiatalon Párizsba érkezik, hogy Freud majdani mesterénél, Charcot-nál a hipnózist tanulmányozza. Azonban nomen est omen: a név „kötelez". Féltékenységtôl eszét vesztve László meggyilkolja szeretôjét, és megízleli a lány vérét, az élet nedvét, amely László számára az imádott nô teljes és tökéletes birtoklását szimbolizálja. Szörnyû tette után elmenekül Párizsból, és visszatér Erdélybe, az ôsi kastélyba. Húsz évig él teljesen elvonulva a világtól, önmagát büntetve szörnyû tettéért, amíg életében fel nem bukkan egy buja, fiatal lány. A szerelem és az erotikus vonzalom felébreszti a grófban állatias ösztöneit, amelyeket önmaga is megvet.

bővebben >
 


Mo Hayder: Tokió
Szerzõ: Papirusz
2006. augusztus 25. 17:24
Greyt, a londoni diáklányt gyerekkora óta egy szörnyû bizonyosság gyötri. Senki sem hisz neki, ô mégis megszállottan kutat, hogy kiderítse látomásának valóságalapját. Tokióba utazik, ahol reményei szerint fellelheti a legfontosabb bizonyítékot, egy filmfelvételt az 1937-es nankingi mészárlásról, amely során a japán katonák háromszázezer ártatlan kínai embert gyilkoltak le. A filmfelvétel - ha egyáltalán létezik - csak egy valakinél lehet: a brutális esemény egyik túlélôjénél. Csakhogy a szóban forgó professzor feltételekhez köti az együttmûködést. Véres feltételekhez.

bővebben >
 


oldalak:  1  2  3  4  5   ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16   

Könyvajánló
   
Összesen 320 cikk található ebben a rovatban
Jelenleg 14 olvasó böngészik a Papiruszon


Képes hirdetés ingyen | Nemzetközi hirdetés | Fesztivál, rendezvény