Fesztivál.hu

Port80.hu

Mp3Heaven.hu
Legyen a Papirusz.hu a Kezdőlapja! Tegye be lapunkat a Kedvencek közé!
Mesél? könyvek (Oktató(ra))
Noran újdonságok közül nyert a Hümmög?
Szerző: Eszéki Erzsébet
2003. április 26. 09:06

Igaz, a noran nem gyerekkiadványokra szakosodott, viszont ez a kiadó jelentette meg Lugosi Viktória els? regényét Ajvé címmel, a 2001-es ünnepi könyvhétre. Az Ajvé jött, látott, gy?zött: Lugosi Viktória els?kötetes szerz? volt akkor, mégis hatalmas sikert aratott a regénye, els?sorban az elbeszélés természetességének, lendületének és finom humorának köszönhet?en. Ezek az erények elmondhatók a frissen megjelent kötetr?l is. A Hümmög? már ránézésre is vidám történetnek látszik - a rajzok Elek Líviát dicsérik, a szellemes tördelés viszont Lugosi Viktória elképzeléseinek köszönhet?.

Ez a kötet már küllemében is változatos: bizonyos részeken színes oldalakra nyomtatott szövegek olvashatók - s ez utóbbit érdemes kiemelni, mert bár sokan próbálkoznak azzal, hogy színes oldalakra nyomtassanak bet?ket, sorokat, az eredmény általában az, hogy gyakorlatilag olvashatatlan a szöveg. Itt szó sincs ilyesmir?l. A történet a küllemhez hasonlóan színes: minden izgalom, kaland ott kezd?dik, hogy borzasztó, sanyarú körülmények között élnek az állatok az állatkertben. Szegény zsiráf szemében is kitörölhetetlennek látszó szomorúság ül már... Ennél többet azonban nem érdemes elárulni a történet folytatásáról. Minden további izgalom, kaland maradjon meg az olvasónak!

Az egyik új noran-kötetnek a címe is ez: Mesél? képeslapok - Nagyvárad 1885-1915. A szerz?, Péter I. Zoltán több esztend?n át kutatta a nagyváradi helyszínek érdekességeit, s az alapos el?készítés után csaknem tíz esztend?n át írta könyvét Nagyváradról, a modern város születésér?l. A hosszú id?, persze, önmagában nem esztétikai kategória. Péter I. Zoltán viszont roppant érdekes kötet anyagát tette le az asztalra.

A nagy alakú, rendkívül szép kötetben több mint 200, az alcímben megjelölt id?szakból származó képeslap reprodukciója található meg, s ha csak ezeket a régi képeslapokat nézzük át el?ször, már akkor is varázsos hangulatú Nagyvárad rajzolódik ki lelki szemeink el?tt. Élhet?, s?t: rendkívül vonzó szellemiség? város képe. A szerz? a pályaudvarról indul városnéz? sétájára, amelyen képzeletben követhetjük ?t, s megismerkedhetünk a legérdekesebb épületek történetével. Közben elképzelhetjük azt is, milyen dinamikusan fejl?dött Nagyvárad a 19. század végén, a 20. század elején. Ez az az id?szak, amelyben többek között Ady Endre, Krúdy Gyula, Nagy Endre is élt és dolgozott Nagyváradon, ahol Rippl-Rónai József, Gulácsy Lajos, Balogh István állított ki, s ahol több napilap is komoly kulturális melléklettel látott napvilágot. Egyáltalán: Nagyvárad akkoriban pezsg? szellemi központ volt. 

Volt a noran kiadó vezet?jének, Körössi P. Józsefnek néhány évvel ezel?tt egy remek ötlete: tematikus novellásköteteket indított útjára. Az ötlet azért kit?n?, mert klasszikus magyar írók valóban jó kisprózai írásai olvashatók egy-egy kötetben. A noran novella sorozatában megjelentek például magyar írók novellái a szerelemr?l, vagy Oroszországról és az orosz emberr?l, a könyvr?l, napvilágot láttak magyar írók cigány novellái, karácsonyi történetei, erdélyi témájú novellái, az egyik új kötet a Vissza a gyermekekhez címet viseli.

A sorozat legfrissebb darabja az Amerika! Amerika!, amelyben magyar írók Amerikáról, az amerikai emberekr?l, az ottani magyarokról szóló novellái olvashatók. Találó már a legelején Molnár Ferenc New York-i gondolatok cím? írása az emigránsokról, majd Nagy Endre címadó írása, az Amerika! Amerika!. Ebben ilyen, néhány soros összegzések olvashatók: "Amikor el?ször megláttam a Manhattan egymásra ágaskodó tornyait, az volt az impresszióm, hogy a Föld epidermisze itt gyulladásban van és e ház-pattanásokat a láz növellte ki." Majd így folytatja: "Aztán, amikor megláttam az Empire State százkétemeletes tornyát, elégülten állapítottam meg, hogy a hasonlatom helyes volt. Ez a hosszú fehér torony fekete ablakfokaival olyan, mint egy h?mér?, amelyet a Föld hónaljába dugtak."

Hátborzongató elgondolkodnunk a következ? bekezdésen: "...New Yorkban nem a praktikus telekkihasználás végett építik mind magasabbra a házakat, hanem sportszer? rekord-dühök vetélkednek egymással. Ma még az Empire State tartja a rekordot, de ki tudja, mi lesz két hónap múlva. New Yorkban olyan gyorsan építik a házakat, hogy fönt már laknak, és lent még mindig a telekkel spekulálnak." Ehhez csak annyit tennék hozzá: a novellát 1931-ben írta Nagy Endre, aki ilyen mondatokban képes például a Broadway-t jellemezni: "New Yorkban van egy utca, amely csupa színházból áll. Ha az utca elején lejátszottak már egy darabot, átviszik az utca végére. Mikorára a közönség odaér, elfelejti, hogy látta már és megnézi még egyszer..."

Akadnak írók, akikt?l több novella is olvasható a kötetben, például Nagy Endrét?l, Hunyady Sándortól, Tamási Árontól. Mivel tematikus kötetekr?l van szó, sokszín? kép rajzolódik ki az adott könyv témájáról.  Akkor is, ha van, aki nem közvetlenül Amerikáról ír, hanem például a szerelemr?l (Ady Endre: A föltámadt leányság, 1913). Különösen szép az utolsó darab, Krúdy Gyula Nem megyek Amerikába cím?, 1927-es írása, amelyben a nagy mesél? azt sorolja, mi mindent nem ér meg neki az a 15 ezer dollár, amit a tengerentúlon egy-egy darabbal kereshetne.

Most el?ször jelent meg teljes és hiteles kiadásban Kosztolányi Dezs? Bölcs?t?l a koporsóig cím? könyve, amelyet Réz Pál szerkesztett. Az els? fejezet az "alakoké" - például a bábáé, a cukrászé, a primadonnáé, vagy akár a cselédé -, akikr?l rövid, pattogós, egymondatos kérdések-válaszok formájában alakul ki képünk. Ezek az írások a Pesti Hírlapban láttak napvilágot 1926-ben és 1927-ben. A foglalkozások szerinti részt követi a Bölcs?t?l a koporsóig füzére. Németh Lászlónál pontosabban aligha foglalható össze a kötet lényege, így idézzük a neves magyar író 1929-es szavait Kosztolányi Dezs?r?l: "A mondatai egyszer?ek és célbatalálóak. Sehol egy ízléstelen szó, egy félrecsúszott hangsúly. Nincsenek jobb és gyöngébb alakjai: mindig pontosan oldja meg feladatát. Az egyszer? fölfedezések könyve ez. Az útszélen hever? titkok országában jársz. Minden titkát tudhattad volna, s mégis minduntalan lepipál a szemlélete gazdagságával, ezt se láttam, azt se vettem észre."

 

Az említett noran-kötetek:

Péter I. Zoltán: Mesél? képeslapok - Nagyvárad 1885-1915 (257, gazdagon illusztrált oldal, 8000 forint)

Amerika! Amerika! - Magyar írók novellái (377 oldal, 2500 forint)

Kosztolányi Dezs?: Bölcs?t?l a koporsóig (460 oldal, 3000 forint)

Lugosi Viktória: Hümmög? (122 oldal, 3000 forint)

noran.uw.hu

Ha szeretne könyvet vásárolni, kattintson ide: www.fo.hu

 

 
 
Jelenleg 3 olvasó böngészik a Papiruszon

Ingyen hirdetés | Fesztivál, rendezvény
Weboldal készítés