Fesztivál.hu

Port80.hu

Mp3Heaven.hu
Legyen a Papirusz.hu a Kezdőlapja! Tegye be lapunkat a Kedvencek közé!
Lehull a függöny (Archívum)
Bezár a legfiatalabb budapesti teátrum?
Szerző: I-Web.hu
2002. december 11. 11:47


Lehet, hogy Magyarország legfiatalabb saját épülettel rendelkez? színháza ebben a hónapban utoljára nyitja meg kapuit a nagyérdem? el?tt. Elterjedt ugyanis, hogy a súlyos anyagi gondokkal küszköd? színház nem váltotta be a hozzá f?zött reményeket, így a  két vezet?, Halász Péter és Jeles András komolyan gondolkodik azon, hogy nem tudják tovább csinálni. Utolsó lehet?ségként kiválasztották néhány produkciójukat, hogy megmutassák a néz?knek és azoknak, akikt?l bizonyos támogatást remélhetnek, mi van a tarsolyukban.

Jelenet A sisakkészít?
gyönyör? felesége
cím? el?adásból
A nyolcadik kerületi Kálvária téren m?köd? színházi egyesület
2001 júniusában kezdte meg a m?ködését, szeptembert?l indultak el a színházi és egyéb programok az épületben. Maximális igényességgel létrehozott évi két-három bemutatót ígértek, saját "kinevelés?" színészekkel. Él?, katartikus el?adásokat akartak csinálni, nem könnyen megúszható produkciókat. A színészképzésnek éppoly fontos szerepet szántak, mint a normál k?színházban elképzelhetetlen el?adásoknak. A színészeket éppen ezért nem csak színészek közül válogatták ki, hanem bárki jelentkezhetett náluk. Olyasfajta szellemi és kulturális központot szerettek volna létrehozni, melynek pezsg? életét az el?adások átüt? sikere folytán megteremtett anyagiak biztosítják.

Halász Péter el?ször 1990-ben lépett fel Magyarországon. Rendezett, társulatot szervezett, színészkedett, és folyton azzal kísérletezett, hogy elmondja és megmutassa a valóságot a közönségnek. Akkoriban a legizgalmasabb el?adásokat hozta létre társulatával, mert végre nem templomként és nem szentélyként kezelték a színházat, hanem az együttérzés és lélegzés fórumaként. Láthatóvá akarták tenni a láthatatlan, és kimondani végre a kimondhatatlant. Ám a botrányok nem kerülték el ?ket sem. S végül, a sorozatos betiltások után társulatával kivándorolt Amerikába, ahonnét tizenöt év múlva tért haza. Akkor hatalmas sikerrel mutatkozott be ismét a hazai közönség el?tt. A sisakkészít? gyönyör? szép felesége cím? produkcióval újra megrengette a színházi világot.

Jeles András a nyolcvanas években kezdett rendezni a színházban. Rendez? szakon végzett a Színház - és Filmm?vészeti F?iskolán, de nemcsak filmrendez?ként, hanem operat?rként is ismertté vált. Számos tévéfilmet is készített. 1985-ben alapította meg a Monteverdi Birkózókör társulatot, mellyel egy kísérleti színház létrehozása volt a célja A társulat tagjait nem befutott színészekb?l verbuválta, hanem hirdetés útján talált rá olyan fiatal tehetségekre, mint Kiss Erzsi, a népszer? zenekar frontembere. Darabjaikban igen fontos szerepet játszott a zene és a mozgás, valamint az együttm?ködni képes szellemi közeg megteremtése. Filmjei A kis Valentino, az Angyali Üdvözlet, az Álombrigád, a Senki földje. Drámája a Szenvedéstörténet.

Jelenet a Jack Smith halott
cím? el?adásból
Körülbelül két évvel ezel?tt a két "különc" posztmodern el?futár újból egymásra talált,
kapcsolatuk és együttgondolkodásuk gyümölcseként született meg a Városi Színház. Eleve úgy indultak, hogy nem kapták meg a remélt támogatást, ennek ellenére azt mondták, hogy "felfrissítik a poshadt színházi szakmát". Ha pedig jók lesznek a produkciók, el?bb-utóbb talán jön a támogatás. Nem jött össze. Nem jöhetett létre a színházi m?hely, nem tudtak rendszeresen nyolc-tíz színészt foglalkoztatni, rengeteg hiba történt a szervezésben is. Nem voltak meg az anyagi források. Értetlenséggel állnak a tény el?tt, hogy mégsem mennek az emberek ebbe a színházba, pedig ?k mindent elkövettek. Talán a vezet?k fulladtak ki, talán a közönség változott, de az is lehet, hogy nem jók az el?adások, helytelen az elképzelés.

Az el?bb utóbb repülünk kett?s értelm? cím. Azt jelzi, hogy erre vagy arra, de hamarosan eld?l a színház sorsa.

El?adások: 2002. december 11.
Egy ?rült n? naplója, avagy Az aknaszed? feljegyzései
Szerz?: Halász Péter
Rendez?: Halász Péter
Szerepl?k: Halász Péter, Egri Márta, Juhász Gabriella

2002. december 12.
"A két Bólyai" (Bólyai Sanyi és Bólyai Aranka)
Szerz?: Halász Péter, Lukáts Andor
Szerepl?k: Halász Péter, Lukáts Andor

2002. december 13.
A sisakkészít? gyönyör? szép felesége
Szerz?: Halász Péter
Rendez?: Halász Péter
Szerepl?k: Halász Péter, Renge Lídia, Kari Györgyi, Horváth Virgil

2002. december 14.
Jack Smith halott
Szerz?: Halász Péter
Rendez?: Halász Péter
Szerepl?k: Halász Péter, Krasznahorkai Ágnes, Sosa, Galambos Attila, Herczenik Anna, Antal István Jufusz

Az el?adások este 7 órakor kezd?dnek.

 
 
Jelenleg 5 olvasó böngészik a Papiruszon

Képes hirdetés ingyen | Nemzetközi hirdetés | Fesztivál, rendezvény