Fesztivál.hu

Port80.hu

Mp3Heaven.hu
Legyen a Papirusz.hu a Kezdőlapja! Tegye be lapunkat a Kedvencek közé!
Szappan és só (Archívum)
Nosztalgikus visszaemlékezés a Bárra
Szerző: Eszéki Erzsébet
2002. szeptember 17. 16:00

Ami eddig rémálom volt, most - hála a külföldi licenceknek, a technika vívmányainak és az embereken elhatalmasodó unalomnak - valósággá válhat. A fenti leírás ugyanis nem a magyar lakosság számára egyre kisebb vonzer?vel bíró katonai pálya feltételeit rögzíti, hanem az egyik, a televíziózás történetében mérföldk?nek tekinthet? valóságshow  körülményeit jellemzi. 
A tévécsatornák a néz?kért folytatott harcban semmit?l sem rettennek vissza. Így születhetett meg Hollandiában az els? Big Brother névre hallgató m?sor, amely meglep? sebességgel terjedt el az egész világon. Magyarországra a valóságshow Bár névre hallgató, dán licenc alapján készült változata 2001 májusában érkezett meg a Viasat3 csatorna jóvoltából.
Ez a svéd tulajdonú televíziós csatorna a kereskedelmi televíziózás hazai piacán stabil harmadik hely megszerzésére törekszik, annak ellenére, hogy a tv2-vel és az RTL Klubbal folytatott harcban alulmaradni látszik. Ez valószín?leg annak köszönhet?, hogy az el?re gyártott, konzerv m?sorok mindig kisebb vonzer?vel bírnak, mint a napjaink aktualitását valamilyen formában tükröz?, saját gyártású m?sorok.  
Az Európában 19 televíziós csatornát m?ködtet? MTG csoport indulásakor a  javarészt fiatal férfiakból álló célközönséget célozta meg. A sorozatokat, mozifilmeket sugárzó VIASAT3 stabil közönséget tudhat ugyan magáénak, a rekordokat dönt? néz?szám azonban még várat magára.   A csatorna vezet?i 2002 re ígérik a saját gyártású m?sorok beindítását. A VIASAT3 eddigi legsikeresebb saját kezdeményezése a BÁR volt, amely valóságshow-t azzal a céllal indították, hogy fölkeltsék a figyelmet a csatorna iránt, s ennek a hazai televíziózás történetében vadonatúj m?sor tökéletesen meg is felelt.     
Az alaprecept egyszer?: végy néhány vállalkozó szellem? férfit és n?t, rengeteg kamerát, ígérj nekik pénzjutalmat, indulásnak kreálj néhány m?vi konfliktust, és máris indulhat a m?sor. Nem kell hozzá forgatókönyv, dialógus, különleges világítás és sminkesek csapata. A résztvev?k a maguk izzadt, káromkodó, gyakran kiszolgáltatott valójukban válnak sztárrá, vagy süllyednek feledésbe.     
Minden profi programigazgató tudja, hogy a magyar ember kíváncsi. Szereti tudni, mi történik körülötte a világban, van, akit a gazdagok érdekelnek, van, akit a szépek és van, akit az úgynevezett hagyományos emberek. A porta el?tti padon ücsörg? pletykás öregasszonyok és társaik manapság már egy-egy csatorna néz?számát növelik, médiatervez?k által meghatározott célcsoportokat reprezentálnak.

Hortolányi Anikó felvétele a Bárról
Tavaly májusban a Viasat 3 csatorna jóvoltából tizenegy héten keresztül követhettük figyelemmel az Andrássy úti kávéházat több-kevesebb sikerrel üzemeltet? tizenegy, véletlenszer?en kiválasztott fiatal életét.  Mivel a kávéház a megszokott módon m?ködött tovább,   a versenyz?k mikroportjai  és  a  kamerák segítségével figyelemmel követhettük a fiúk hódításait, a lányok lázadásait, vagy a  mindennapos, egyre elkeseredettebbé váló harcot a kávéház profitorientált tulajdonosával. A sorozat fényét és a néz?számot sztárvendégek emelték, mi pedig csodálkozva figyeltük, miként alakulnak át a budapesti éjszakai élet közepébe csöppent fiatalok médiasztárokká, és hogyan kezdik élvezni az esti programokkal járó nyilvános szerepléseket.
A m?sor hazánkban els?ként a Microsoft Windows Media streaming video technológiájának köszönhet?en napi 24 órában az interneten keresztül is figyelemmel követhet? volt. A legmagasabb egyidej? online néz?szám 272 ezer volt, amivel a VIASAT3 minden bizonnyal magyar rekordot döntött. 
A legnagyobb érdekl?dést természetesen azon kés? éjszakai pillanatok keltették, amikor a versenyz?k a fáradtságtól és az elfogyasztott alkoholtól kábán „kalandozni” kezdtek. Mindig akadt ugyanis olyan, vállalkozó szellem? (hölgy)vendég, aki a 15 perc hírnévért vállalta, hogy másnap az egész város azt találgassa: vajon mi is történhetett, miután bekísérte  Tibit, Zolit vagy Tigert a kameramentes n?i vécébe? 
Kukkolni ugyanis jó. Az intellektuális hajlamú néz? – önigazolásként - tekintheti a valóságshow-t érdekes pszichológiai kísérletnek, ha tetszik, társadalmi összefüggések leleplezésére szolgáló új fegyvernek, a lényeg, hogy nézze. Aki megelégelte a - többnyire brazil - szappanoperák szirupos világát, most kiszámítható, többnyire szerencsés kimenetel? fordulatok helyett sebzett szíveket, csúnyákat és gonoszokat figyelhet meg, az internetes közvetítésnek hála akár napi 24 órában.
Egy–egy éjszakai portyázás után kárörömmel vegyes kíváncsisággal figyeltük, hogyan reagálnak az otthon maradottak a Bárban látottakra.  Sajnáltuk Tibi barátn?jét, aki a televízióból értesült a kameramentes WC-ben töltött éjszakai pásztoróra eseményeir?l, aztán ország-világ Tibi magyarázkodását, majd szakítását hallgatta, mi pedig rokon- és ellenszenv között hányódva töprenghettünk: vajon kinek adnánk a pluszpontunkat? A szombati szavazásra már kész haditervvel ültünk a televízió elé, vérre men? vitákat folytattunk barátainkkal, és nagyon élveztük, hogy szavazatunk segítségével mi is beleavatkozhatunk a m?sorba.
A  valóságshow-k egyik nagy találmánya, hogy a televíziózás izgalmait a  puszta  nézel?dés helyett interaktív játékká változtatja. Mivel úgy tetszik, a kíváncsiságon kívül életünkben a másik visszatér? klasszikus elem a hatalom iránti vágy, ezekben a m?sorokban a kedves néz?nek megadatik, hogy komoly valóságformáló tevékenységet végezzen: a foteljében ülve ítélkezzen, vagyis szavazás útján eldöntse, ki folytathatja a játékot. Még lelkiismeret-furdalást se kell éreznie, hiszen a munka piszkos részét már elvégezték a játékosok, a  valóságshow-k alapszabályzatában  egyik feltételként szerepel ugyanis,  hogy  a részvev?k kötelesek hetente egyszer nyíltan egymás képébe mondani a véleményüket, és nyilvánosan eldönteni, ki menjen, ki maradjon.
Aki eddig nem értette, miért olyan sablonosan egyformák a szappanoperák szerepl?i, most választ kaphat minden kérdésére. Azt még a laikus is láthatja, hogy ezekb?l a játékokból els?ként a felt?n?en „valamilyen” versenyz?k távoznak, a szemüvegesek, hosszúhajúak, a túl okosak vagy buták. A néz?k és a játékosok rokonszenvét a minden helyzetben másként viselked?, definiálható jellemvonásokat nélkülöz? emberek birtokolják a legtovább. Ez némi magyarázattal szolgál arra, miért nem emlékeztetnek él? emberekre a népszer? sorozatok szerepl?i,  miért lehet egy szóval jellemezni a Barátok közt összetettnek aligha nevezhet?  Katáját vagy Nóráját.
A BÁR cím? valóságshow egyik érdekes tanulsága, hogy miután a lányok - nem különösebben meglep? módon - alkalmatlannak bizonyultak az összefogásra, a néz?k a valóság vágással kissé kozmetikázott, napi 25 percre csökkentett változatában a népmesékb?l ismert klasszikus hármasnak szavaztak bizalmat. Az utolsó három hétben az Er?s, a Ravasz és az Egyszer? titáni harcának lehettünk tanúi, amelyb?l  a hagyományokhoz  híven és a valóságtól eltér?en az Egyszer? került ki gy?ztesen. Végre bebizonyosodott, hogy a gonosz nemcsak Brazíliában nyeri el méltó büntetését, hiszen nálunk, az Andrássy úton is sorra elbuktak az intrikusok, az er?sek és a ravaszok. Maradt a legkisebb királyfi, aki a maga naiv, természetes kedvességével 11 hét alatt az ország kedvence lett. Mit számít a vágással történ? manipuláció, a valós konfliktusok tökéletes hiánya, a steril környezet, ha egyszer a m?sor reklámja azt mondja, hogy ez a valóság? Boldogan elhisszük, hogy ha a valóságshow-ban gy?zhet a jó, el?bb-utóbb mi is révbe érhetünk, végre van remény. Nem kell ide szappanopera vagy népmese, hiszen megszületett az új fikciós m?faj, amelyben a történet maga a szerepl?k élete.  
Olyan világban, amelyben néz?k milliói ülnek tehetetlenül naponta a hírm?sorok képerny?i el?tt, s ahol semmiféle szavazás nem tudja megakadályozni a háborút, a korrupciót és a gyilkosságokat, úgy rémlik, rémségekt?l sebzett lelkünkre gyógyír a valóságshow-k látszólag kíméletlen világa. Amikor már eleget szörnyülködtünk Zoli faragatlanságán, fáradtan megnyomjuk a távirányítón található piros off gombocskát, majd visszatérünk kudarcokkal és örömökkel teli saját életünkbe. Magunkban csöndesen örülünk neki, hogy ha nem is leszünk soha híresek és gazdagok,  legalább nincsenek kamerák a fürd?szobánkban.

 
 
Jelenleg 10 olvasó böngészik a Papiruszon

Képes hirdetés ingyen | Nemzetközi hirdetés | Fesztivál, rendezvény