Fesztivál.hu

Port80.hu

Mp3Heaven.hu
Legyen a Papirusz.hu a Kezdőlapja! Tegye be lapunkat a Kedvencek közé!
A vágy széttöri bilincseit (Archívum)
Csabai Attila társulatának kortárs táncestje a Trafóban
Szerző: I-Web.hu
2003. február 6. 09:54


A koromsötétségb?l ezernyi zöld szempár bámul ránk. A plafonról fogasok lógnak, némelyiken bundák. Kit-kat, a hang egyre er?södik, végül majdnem elviselhetetlen, de ekkor kitárul egy ajtó, fény árasztja el a termet...

A KOMPmÁNIA Társulat látványos, meglep? tér-id? utazásra hívja néz?it. A / Verziók (Perverziók) el?adás a sokunkban megfogalmazódó kérdéseket, kétségeket s?rítve, a test nyelvén ábrázolja. A tér és id? fogalma az elmúlt két évtizedben hatalmas átalakuláson ment át. Relatívvá vált a "messze", a "közel", a "régmúlt", a "jöv?". Fogalmaink elkoptak, elhasználódtak, a változás elébe ment az emberi felfogóképességnek. Ez a sajátos tér-id? s?r?södés a / Verziók kiinduló pontja, ez határozza meg szerkezetét is.

Fényképszer? koreográfiák, szimbolikus tárgyak, sajátos események kerülnek az elmélkedés középpontjába, kizárva a korunkat maga alá gy?r? túlterhelt divat ártó behatásait. Mit is nevezünk divatnak? Divat az adott korszakra érvényes, a kultúra küls? megjelenési formáját befolyásoló általános nézet. Az öltözék mindig sokatmondó, kiváltképp, ha érvényesnek tekintjük azt, hogy a divat titkos gondolatokat leplez le. Az el?adás jelmezei, ruhái nagy hangsúlyt kapnak, a játékosok második b?reként szerepelnek. Viselkedésüket alapvet?en befolyásolják. Mozdulataik erotikája test és mez "összejátszásából" fakad. A test anyagai "egy síkra" kerülnek a ruha anyagaival, a szaténnal, a selyemmel... A ruha gy?r?dései nem különböznek a b?r ráncaitól. A kompozíciók beállításai olyan hatást keltenek, mintha el?adóik a ruhák váltogatásával új személyiséghez jutnának.

Az úgynevezett szépségideál folyamatosan változik, jelen van a képi változékonyság is, a szokatlanul felgyorsult világ, az állandó új és újítás utáni vágy. A / Verziók minden karaktere egy-egy esztétikai ideált mutat meg - ez a küls? megjelenésre, a mozdulatokra egyaránt érvényes, s megfigyelhet? az el?adás igen eltér? alkatú táncosn?inél is. A halmozott képi világ sérülékenységünkre, kiszolgáltatottságunkra hívja fel a figyelmet. Szerkezete nem lineáris, hanem körkörös, nincs kezdete, ahogyan vége sem. A múlt és jöv? közti különbség eltörlésével minden jelenidej?vé válik, egyszerre történik meg. Ám a jöv? felett nincs hatalmunk, nincs er?nk.

A Trafóban már megszokott módon most is összefolyik az el?adás és a néz?tér. Nemcsak szemlél?k, hanem részesei is vagyunk a történetnek, rólunk is szól. Az emberi kapcsolatok kuszaságáról, az érzelmek és a vágy irányíthatatlanságáról, összefonódásról, eltaszításról, gy?löletr?l, csábításról, megalázásról, fájdalomról és megtisztulásról mesél a fülledt erotikájú m?. A koromsötétségb?l ezernyi zöld szempár bámul ránk. És a hang egyre er?södik kit, kat, kit...

www.trafo.hu

 
 
Jelenleg 0 olvasó böngészik a Papiruszon

Képes hirdetés ingyen | Fesztivál, rendezvény