Fesztivál.hu

Port80.hu

Mp3Heaven.hu
Legyen a Papirusz.hu a Kezdőlapja! Tegye be lapunkat a Kedvencek közé!
Képet alkotunk (Archívum)
... a kortárs m?vészet piaci lehet?ségeir?l
Szerző: I-Web.hu
2002. december 3. 16:48

E galériák többsége a 90-es évek elején alakult
, kisebb üzlethelyiségekben, belvárosi lakásokban. Alacsony t?keerejük, valamint a költséges m?vészeti menedzselés, és a m?vészkör befuttatása józan, körültekint? döntésekre ösztönzi a vezet?ket. Hosszú távú programok kidolgozásával és tudatos megvalósításával próbálnak fazont szabni galériáik tevékenységének.

A kis galériák kortárs kereskedelmi dominanciája a kilencvenes évekt?l megváltozott. Az egyre sz?kül? m?kereskedelmi kínálat pótlása céljából ugyanis több aukciósház döntött úgy, hogy kortárs alkotásokkal frissíti aukcióra bocsátott anyagát. Néhányan, mint a BÁV és a Blitz, önálló kortárs árverések szervezésére is vállalkoztak, de szemben a kis galériák hosszú távú programjaival, az árverez?házak üzleti stratégiája csak az ismert, hírnévre már korábban szert tett m?vészek esetében életképes.

A kortársban rejl? üzleti lehet?ség id?közben más szakemberek érdekl?dését is felkeltette. Közülük sokan a kisgalériák alacsony t?keerejére vezetik vissza a kortárs alkotások népszer?tlenségének okait. Ezért magasabb költségeket áldozva megpróbálnak szélesebb reklámot és médiavisszhangot teremteni saját programjaik, m?vészeik, s egyáltalán a kortárs m?vészet világa köré. A MEO és az Ernst Múzeum például kht-ként üzemel és forgatja vissza az esetleges kereskedelmi hasznot az intézmény fenntartásába. A Horánszky utcai A.P.A. pedig m?termek biztosításával szerez jogot az ott dolgozó m?vészek alkotásainak el?vásárlására vagy egyes m?vek forgalmazására.

A kortárs népszer?sítésének kérdésköre tehát leginkább a befektetett pénz körül forog. Ennek hiányában egyre több galéria lát fantáziát a multinacionális cégek alternatív PR stratégiáiban. A "multik" által igencsak kedvelt m?vészeti szponzortevékenységgel, például képz?m?vészeti gy?jtemény alapításával, m?vészeti tárgyú pályázatok kiírásával ugyanis nemcsak az adott mammutcég, hanem - a szervezésben közrem?köd? galériák segítségével - a kortárs m?vészet megítélése is javulhat.

http://www.meo.org.hu/info/meorol/
http://www.ernstmuzeum.hu/nyito.htm
http://www.ateliers.hu/main.html
http://www.bav.hu/index.php
http://www.blitz.hu/main.html
 
 
Jelenleg 6 olvasó böngészik a Papiruszon

Képes hirdetés ingyen | Nemzetközi hirdetés | Fesztivál, rendezvény