Fesztivál.hu

Port80.hu

Mp3Heaven.hu
Legyen a Papirusz.hu a Kezdőlapja! Tegye be lapunkat a Kedvencek közé!
A szövés mestere (Archívum)
Lawrence Norfolk regényeir?l
Szerző: I-Web.hu
2002. június 26. 12:27

Az ámulatos lexikális ismeretanyaggal bíró és azt áradó történetekben feldolgozó Lawrence Norfolk új színt hozott az irodalomba. Több történelmi szálon futó regényei azt dokumentálják, hogy ugyanazok a történelmi er?k m?ködnek, ugyanazok a dolgok visszhangoznak minden korban. Nincs semmiféle törés az ok- okozati összefüggések láncolatában. Közhellyel élve az emberi mechanizmusok: a féltékenység, a hatalomvágy, a gy?lölet és a szeretet mindig ugyanúgy m?ködnek.
A szerz? évszázadokon gázol át, évszázadok között sz? egybe eseményeket.
A Lempriére – lexikonban három szál fut: a XVII. század elején kalandorok egy csoportja megalakítja a Kalmárok Tiszteletreméltó Társaságát,  La Rochelle ostroma 30.000 ember lemészárlásával végz?dik Franciaországban, és majdnem kétszáz évvel kés?bb John Lempiére megjelenteti klasszikus tárgyú szótárát.
Az új nagyregény, a Vadkan képében bódítóan szép nyelven íródott, és közben szövevényes és homályos a szüzsé. Nagy a titkok és elhallgatások szerepe.
Az els? rész a görög mitológia klasszikus történetét, a kalüdóni vadkanvadászatot dolgozza fel. A sértett Artemisz istenn? féktelen erej? vadkant küld Kalüdón ellen. Görögország legbátrabb harcosainak végül sikerül elejteniük a b?n és pusztítás démonát.
 A második rész holokauszttörténetében három németországi zsidó fiatal túléli a második világháborút. Egyikük, Solomon - akit Paul Celanról mintázott az író – álmot lát: a görög hegyek közé kerül, ahol a partizánokkal Eberhardt SS-tisztet üldözi. ( Az eber szó magyarul vadkant jelent.) Eposzt ír a hetvenes évek Párizsában Vadkanvadászat címmel. A m? nyomán a három meghasonlott túlél?: az említett író, az akkor már filmrendez? Ruth és a kritikus Jakob nyomozni kezd múltjában.
Keresik egyben azt is, mi a b?n, mi a hazugság és mi a h?siesség? Örök kérdéseinkre keresik a választ, de az, túl az objektív tényeken, mindegyikük számára csak személyre szabott lehet.

Kapcsolódó linkek:
www.iis.ee.ethz.ch/~neeri/reviews/norfolk
www.bookwormslair.de/norfol_e.htm
www.randomhouse.de/author/author.jsp?per=3429
www.mkke.hu
www.nol.hu
www.konyvportal.hu


 

 
 
Jelenleg 10 olvasó böngészik a Papiruszon

Képes hirdetés ingyen | Nemzetközi hirdetés | Fesztivál, rendezvény