Fesztivál.hu

Port80.hu

Mp3Heaven.hu
Legyen a Papirusz.hu a Kezdőlapja! Tegye be lapunkat a Kedvencek közé!
Szomorújáték a Vidám Színpadon (Archívum)
Továbbra sincs megoldás a hét távozni kívánó m?vész ügyében
Szerző: I-Web.hu
2002. november 22. 15:02


A közel tíz napja tartó sorozatos viszálykodás alapja az volt, hogy a hét fellép? m?vész sérelmezte a fiatal színházdirektor vezetési koncepcióját, megkérd?jelezve ezzel szakmai hozzáértését. Véleményük szerint az igazgató nem tett eleget ígéreteinek, sorozatosan elmaradtak a fizetések, emellett az igazgató minden régi el?adást levett a m?sorról, a bemutatókat követ? reprezentációs költségekre pazarolta az adófizet?k pénzét.

A hét m?vész azt is állította, hogy Bóka neves színészek fényképeit, valamint el?adásfényképeket vett le a falakról, majd azokat a kukába dobta, mondván: "a múltat el kell törölni". A m?vészek állítása szerint a színház alig játszik, s más színházakban bemutatott el?adásokat is felvett a repertoárjára. A háttéremberek számának növelésével pedig feleslegesen n?tt az adminisztráció, holott korábban a színházban egy m?vészeti titkár és egy titkárn? dolgozott csupán.

Az igazgató a támadásra végre nyilvánosan is reagálni kívánt, s 13 pontban összefoglalta, mennyire alaptalannak tartja a vádakat. Szerinte "egyes vendégm?vészek tudatos valótlanságokat terjesztenek", s direktorként igenis joga van egyéni döntéseket hozni, hiszen a szerz?dési kötelmek keretein belül maga válogathatja meg, kivel, milyen körülmények között, milyen m?vészi struktúrát képviselve kíván dolgozni. Bóka László szerint "bár a közös megegyezéssel történ? elválás a jelen helyzetben megnyugtatóan tehetne pontot a mások által tudatosan gerjesztett m?botrányra, azt elfogadni, aláírni a Vidám Színpad Kht. jelenlegi m?vészi érdekeinek sérelme nélkül nem lehet".

A Vidám Színpad 1951. szeptember 12-én 450 fér?hellyel nyílt meg a Révai utca 18. szám alatt, a közönség igényes szórakoztatása céljából. Az eredetileg a Folies Caprice nev? mulatónak helyet adó épület a háború utáni Magyarország els? számú szórakoztató helye volt, ahová n?k csak titokban járhattak. Bejárata azért bújt el a palotákkal díszes f?útvonaltól, hogy inkognitóban be lehessen surranni az épület titkos és b?nös falai közé. A teátrum ma is f? profiljának tartja a szórakoztatást. Színpadán legendákkal övezett m?vészek léptek fel (például Major Tamás, Latabár Kálmán), átadva tudásukat és tapasztalataikat a fiatalok számára. Hasonló "nagyságok" manapság alig léteznek, legalábbis nem övezi ?ket ilyen áhitat.

Ám ha az álmodozás valóban az élet megrontója, úgy a szóban forgó hét színm?vész véleményét is kissé szkeptikusan kell tudomásul vennünk azzal kapcsolatban, hogy a mai generációnak kötelessége hasonló szerelemmel és alázattal közelíteni az id?sebb felé. Bóka László színháztörténészként kikérte magának, hogy nem tör?dik a múlt értékeinek megóvásával, a vádakkal ellentétben az alapító társulat 30 tagjáról készült fényképeket például le se vehette, mivel azok nem is lógtak a falakon. Egyébként az új honlapon valamennyi bemutató részletes színlapja mellett fényképek lesznek láthatóak a legutóbbi tíz évb?l.

A kifizetésekkel kapcsolatban Bóka László úgy nyilatkozott, hogy vannak ugyan az el?z? vezetésb?l hátramaradt komoly pénzügyi gondjaik, ám az nem igaz, hogy egy fillért se kaptak a színészek a fellépések során. Csak Csala Zsuzsának eddig közel másfél millió forintot fizettek ki, a teátrum pedig az év eleje óta 15 millió forinttal csökkentette adósságát. Az igazgató azt tervezi, hogy 2002 végéig a teljes tartozást törleszti.

A régi el?adások közül továbbra is m?soron van például a Nejcserés támadás és a Charley nénje. A Mindhalálig sex cím? el?adásról az igazgató úgy vélekedett, hogy "az effajta el?adás, amely nem ér el egy várható színvonalat, rongálja az igényes szórakoztatás presztízsét", ezért az valóban lekerült a m?sorról. Arról végképp nincs szó, hogy a színház ne játszana, s?t: a tavalyi havi 20-22 el?adáshoz képest most havi 28-33 el?adást játszanak, idén öt bemutatót tartottak. S azért döntött úgy, hogy befogad már más színházban bemutatott el?adásokat, mert vallja, hogy a Vidám Színpadon igenis helyük van az olyan el?adásoknak, mint a S.Ö.R., a G.Ö.R.Cs. és az Isteni Show - ezen produkciók létrehozói és alkotói az általa elképzelt m?vészi vonalat követik.

A több bemutató logikusan több adminisztrációt kíván, bár összességében a színház dolgozóinak létszáma lényegesen kevesebb a hasonló nagyságú színházakhoz képest. Bóka László nyilatkozata ellenére a színészek sérelme valószín?leg megmarad, s?t: a helyzet még inkább elmérgesedhet, hiszen a direktor ragaszkodik ahhoz, hogy legalább 2003 májusáig betartsák az általuk aláírt szerz?désüket. 

 

 
 
Jelenleg 13 olvasó böngészik a Papiruszon

Képes hirdetés ingyen | Nemzetközi hirdetés | Fesztivál, rendezvény