Fesztivál.hu

Port80.hu

Mp3Heaven.hu
Legyen a Papirusz.hu a Kezdőlapja! Tegye be lapunkat a Kedvencek közé!
Pajtások, elvtársak, m?vészek... (Archívum)
Szocialista realizmus 1948 és 1958 között Csehszlovákiában
Szerző: Reg?s Csilla
2002. november 19. 12:59

A volt szocialista országok csaknem mindegyikében divatos, csaknem tendenciózus törekvés gyûjteményt alapítani a hajdani politikai rezsim bemutatására. Emléket állítani a múlt sötét árnyainak, történelmi dokumentumokat bocsátani a köz elé, ismeretet terjeszteni, valamint - nem utolsó sorban! - lekötni a figyelni és fizetni hajlandó turistákat. 

A szocreál a köznyelvben szinte mindent jelent, csak nem korstílust, esztétikai korszakot. A mostani prágai kezdeményezésért, amely szándéka szerint a szocializmus mûvészi minõségeire irányítja a figyelmet, a Rudolfinum Galériáját illeti a dicsõség. A Moldva partján álló Rudolfinum épülete elsõsorban hangversenyeirõl ismert. Nem elõször történik azonban, hogy a Galéria is estérõl estére vonzza a közönséget. Évente legalább egyszer szervez a galéria olyan kiállítást vagy kiállítás-sorozatot, melyhez elõadások is kapcsolódnak az épület valamely dísztermében. 

A festményekbõl, szobrokból és dokumentumokból álló összeállítás február 9-ig folyamatosan látogatható a Rudolfinum Galériájában. A tárlat az 1948 utáni Csehszlovákia kulturális életérõl fest hiteles képet. A mûvészetek szinte minden érintett ágát áttekinti, a letûnt világ vizuális kultúrájának emlékeit kutatja. Még álló vagy hajdan ismert köztéri szobrok ugyanúgy szerepelnek a kiállításon, mint fontos, kordokumentáló hirdetmények, melyek ez idõben a mindennapok részei voltak.

A kulturális propaganda a szovjet mintán nevelõdött Csehszlovákiában azonban kivételes státuszt élvezett. Bár néhány eklatáns építészeti példa föllelhetõ a városban Klement Gottwald idejébõl, más fõvárosokkal ellentétben azonban Prágát nem lepték el szocreál paloták. Egyetlen, híresen kiemelkedõ alkotása e kornak az 1962-ig álló Sztálin szobor, mely a maga 45 méteres magasságával kivételes rekordot döntött a szocialista államok között. (Nem is szólva arról, hogy csak Sztálin halála után két évvel merték ledönteni!)

A kiállításhoz februárig sok esemény kapcsolódik. Az elõadássorozaton mûvészettörténészek, képzõmûvészek, történészek adnak elõ, tematikus rendben. A soron következõ két elõadás témája: A festészet és díszítõmûvészet a szocialista realizmusban november 26-án, illetve a Szocialista építészet december 10-én.

Filmvetítésekre a Nemzeti Filmarchívum támogatásával és aktív részvételével a Konvikt moziban kerül sor. A programban szereplõ filmek az ötvenes években készültek. Akad köztük propaganda- és dokumentumfilm egyaránt, kísérõként néhány amatõr alkotás is megtekinthetõ.

A számos program közül érdekességként kitûnik a december 2-i. A smíchovi pályaudvarról (villamossal a belvárosból 10 perc) reggel fél nyolckor induló vonat a Vörös Nyugat címû elõadás rendhagyó helyszíne. A résztvevõk vezetõkkel utazhatnak egészen Horní Slavkovig és vissza. Itt elõzetesen bejelentkezésre van szükség a [email protected] címen.

Kiállítás:
Galerie Rudolfinum
Námìstí Jana Palacha
Praha 1    hétfõ kivételével: 10.00-18.00

Filmek:
Kino Konvikt
Bartolomìská 11
Praha 1

Way to happiness (1951)  Jiøí Sequens  2002. 11. 26.

Everything is over tonight (1954) Vojtìch Jasný  2002. 12. 05.
     Karel Kachýna

DS 70 is not taking off (1949) Vladimír Slavinský 2002. 12. 10.

Two fires (1949)   Václav Kubásek 2002. 12. 19.

The wedding has not been yet (1954) Jaroslav Mach  2002. 12. 31.

Programok:
Rudolfinum
Námìstí Jana Palacha
Praha 1 (a programok november 20-a és 23-a között szünetelnek)

V©UP (Képzõ- és Iparmûvészeti Egyetem)
Námìstí Jana Palacha
Praha 1

A festészet és díszítõmûvészet
a szocialista realizmusban (elõadás)  2002. 11. 26. 10.00-17.00

Szocialista építészet (elõadás)   2002. 12. 10. 10.00-17.00

 
 
Jelenleg 7 olvasó böngészik a Papiruszon

Képes hirdetés ingyen | Nemzetközi hirdetés | Fesztivál, rendezvény