Fesztivál.hu

Port80.hu

Mp3Heaven.hu
Legyen a Papirusz.hu a Kezdőlapja! Tegye be lapunkat a Kedvencek közé!
Az emlékez?re emlékezünk (Archívum)
Proust halálának évfordulójára
Szerző: I-Web.hu
2002. november 18. 15:39


Proust 1871-ben született Auteilben, gazdag család egyetlen gyermekeként. Anyagi gondok soha nem nyomasztották az elkényeztetett úri fiút.  Kiváló neveltetésben részesült, kora legjobb intézményeiben tanult. Már középiskolás korában, a Condorcet Líceumban eltöltött évek alatt is írogatott. Jog és irodalom szakra járt a Politikatudományi Intézetbe, ekkor fordult a társadalomtudományok felé. 

Unokafivére, Henri Bergson filozófiája igen mély benyomást tett rá. Bergson hatására kezdte foglalkoztatni az id? témája: a filozófus a valódi, egyént?l független és a bels? id? viszonyát kutatta - Proust is a szubjektív id? írója. A francia kortárs irodalom legnagyobbjának Anatole France-t tekintette, els?sorban elegáns, nagyvilági stílusa ragadta meg, kevésbé észlelte a m?veiben rejl? társadalomkritikát. ?t magát a szociális kérdéseknél jóval inkább érdekelte a szalonok forgataga.

Az 1890-es években megjelent els? írásai, önéletrajzi regénykísérlete, a Jean Santeuil még nem árulják el zsenialitását. Az id?közben felfedezett Ruskin hatására a gótikus építészetet kezdte tanulmányozni, Velencébe utazott és meglátogatta a francia katedrálisokat. Ruskin m?veinek els? francia fordítója, el?szót is csatolt e m?vekhez, ekkor bizonyította el?ször tehetségét.

Korai éveit meghatározta a társasági élet. Az arisztokráciához és a nagypolgári szalonokhoz igen szorosan kapcsolódott. Kiábrándulása a Dreyfus-ügyben észlelt tapasztalataival kezd?dött.  Asztmatikus rohamokban megnyilvánuló idegbaja miatt is rákényszerült az elszigetel?désre. Anyja elvesztése után kezdte el írni Az elt?nt id? nyomában cím? f?m?vét, a magány és a fájdalom arra késztették, hogy emlékeit megpróbálja papírra vetni.

A tizenhat kötetb?l álló regénysorozatot élete végéig írta, az utolsó kötetek már halála után jelentek meg. A m? nem önéletrajz, nem klasszikus kronológiát követ? ciklus, hanem önéletrajzi elemekkel rendelkez? regény.  Az író a bels? id?höz alkalmazkodva idézi fel emlékeit. A regény szabad gondolattársításon alapuló (látszólag) irányítatlan képfolyam. Az egyetlen módszer az asszociáció, a cél a lelki jelenségek megragadása. Ugyanakkor a kizárólag a szubjektivitásra törekv?, társadalmi kérdésekt?l elforduló Proust a fels? társadalmi rétegek életét is láttatja emlékein keresztül.

A m? hosszú ideig készült. Eleinte alig fordítottak rá figyelmet, az újszer? módszer azonban végül is hatalmas port kavart. Jelent?ségét csak kés?n ismerték el, de ma már az asszociációs elven alapuló regény megteremt?jének tartják.

http://www.yorktaylors.free-online.co.uk/
http://webperso.alma-net.net/proust/
http://www.tempsperdu.com/

 
 
Jelenleg 11 olvasó böngészik a Papiruszon

Képes hirdetés ingyen | Nemzetközi hirdetés | Fesztivál, rendezvény