Fesztivál.hu

Port80.hu

Mp3Heaven.hu
Legyen a Papirusz.hu a Kezdőlapja! Tegye be lapunkat a Kedvencek közé!
Európai Utas a magasban (Archívum)
Az idei harmadik szám Illyéssel foglalkozik
Szerző: I-Web.hu
2002. november 13. 14:45


Most éppen Illyésen van a sor: születésének századik évfordulója alkalmából porolja le életm?vét, alakját a magyar sajtó. Talán a leginkább összetetten és elegánsan - ha lehet ezt a szót ebben a szövegösszefüggésben egyáltalán használni - az Európai Utas. Az európai együttm?ködés folyóirata európai módon ünnepel.

Az alaphangot Papp Gábor Zsigmond Domokos Mátyással készült interjúja adja meg. Domokos az illyési életm? talán legalaposabb ismer?je, és ami még fontosabb, ért?je. Nyitányként Weöres Sándor egyik régi kérdését idézi, amelyet a költ? egy id?ben mindenkinek feltett: "Mit gondolsz, vajon hányan olvasták el ebben az esztend?ben a Zalán futását? - Gyaníthatóan senki. De a Zalán futásának és költ?jének létezésér?l azok is tudnak, akik Vörösmarty Mihálynak talán egy sorát sem olvasták, és soha nem is fogják elolvasni..." Hiszen egy költ? léte szellemi jelenség, nem lehet az olvasási statisztikák mérlegén dönteni fel?le.

Domokos szerkeszt?je volt Illyésnek a Szépirodalmi Könyvkiadónál, s az együtt töltött id?re így emlékezik: "Nem volt ez munka, inkább nagyon kellemes és szellemileg izgalmas együttlét, egyszer?en azért, mert Illyés Gyula olyan hatalmas intellektus volt, hogy minden észrevételt, megjegyzést, minden véleményt, függetlenül attól, hogy ? maga elfogadta-e, megértett. (...) Ennek természetesen az volt a feltétele, hogy a vele való együttlét során az ember azt mondja, amit gondol..." Milyen egyszer? kijelentés ez, és mégis, a hétköznapokban milyen sokszor nem így cselekszünk.

A beszélgetés átfogja a teljes életm?vet, és összefüggéseiben mutatja be Illyés mély felel?sségérzetét a magyarság iránt: "...bízott abban is, hogy a magyarság kultúrája, amit különben nemcsak ?, hanem a legjobb magyar szellemekkel osztozva ebben, a magyarság legjobb, legnemesebb történelmi teljesítményének érzett, összefogja, összepántolja a magyarságot, amíg tudatában van ennek a nyelvnek és kultúrának." Ugyancsak Illyésre emlékezik Osztovits Ágnes beszélgetése Gálfalvi Zsolttal a költ?i hagyaték megtartó erejér?l, és Pomogáts Béla írása Illyés Gyula Erdélyben címmel.

Az Európai Utas jelen száma a továbbiakban - a folyóirat hitvallásának megfelel?en - térségünk, régiónk világával foglalkozik. Hazánkat Tokajról szóló írások képviselik, és olvashatunk cikkeket Goriziáról, Zágrábról és Ulmról, valamint Bojár Iván András tollából a velencei Nemzetközi Építészeti Kiállításról. Bár ez a felsorolás elég lakonikusnak t?nhet, hadd tegyük hozzá: érdekes, alapos és elgondolkodtató írások ezek. Érdemes elolvasni.

 
 
Jelenleg 12 olvasó böngészik a Papiruszon

Képes hirdetés ingyen | Nemzetközi hirdetés | Fesztivál, rendezvény