Fesztivál.hu

Port80.hu

Mp3Heaven.hu
Legyen a Papirusz.hu a Kezdőlapja! Tegye be lapunkat a Kedvencek közé!
Csodálatos utazás egy szörny? vidéken (Archívum)
Beszélgetés Forgách Andrással A görény dala premierje alkalmából
Szerző: I-Web.hu
2002. november 11. 11:41


Danilo Kiš, a szabadkai születés? szerb regényíró és esszéista regénye, a Borisz Davidovics síremléke 1978-ban jelent meg. Azon könyvek közé tartozott, amelyekr?l mindenki beszélt, de csak kevesek olvashatták. Forgách András író is hallott róla, de elolvasni csak sokkal kés?bb, a kilencvenes évek elején volt módja. Azonnal megérezte, hogy Danilo Kiš regénye remekm?. Most, 2002-ben színpadi adaptációt készített bel?le a Stúdió K Színház számára.

Miért gondolták, hogy ezt a m?vet Önöknek kell bemutatniuk?

Tavasszal, amikor Fodor Tamással, a Stúdió K m?vészeti vezet?jével elhatároztuk, hogy A sz?z, a hulla, a püspök és a kések után ismét létrehozunk egy közös el?adást, sokat gondolkodtunk, milyen alapanyagot válasszunk. Felmerült még Dosztojevszkij Ördögök cím? regénye is, de végül a Borisz Davidovics síremléke mellett döntöttünk. Talán azért, mert id?ben sokkal közelebb van hozzánk, és mindahhoz, amiben élünk. Ez a regény olyan módon térképezi és tárja fel a bolsevista diktatúra borzalmait, ahogyan azt más irodalmi m? el?tte nem tette meg. Sokan azt hiszik, mindent tudnak err?l az id?szakról - ténylegesen szembesülni vele azonban mélyen felkavaró és megrázó élmény.

Hogyan mesél a regény ezekr?l a borzalmakról?

A könyv csodálatos utazás egy szörny? vidéken. Danilo Kiš hihetetlen tömörséggel, barokkos körmondatok közé ágyazott néhány mondatos dialógusokkal képes volt több fokozatban megjeleníteni, hogy mit m?velt a bolsevizmus az emberekkel Közép-Kelet Európában, a húszas évekt?l kezdve.

A görény dala
A darab hét szerepl? életébe enged bepillantást, hét sors, hét életpálya bontakozik ki a szemünk el?tt. Van közöttük gyilkos és áldozat, kasszafúró és szibériai fogoly, elhárító tiszt és orvos, vallató és vallatott. Ez utóbbi kett? párharca az el?adás nagyon fontos szála. Talán nem véletlen, hogy Fegyukint, a vallatótisztet maga a rendez?, Fodor Tamás alakítja.

Fegyukin az, aki a hamis vallomásokat kipréseli az áldozatokból. Létez? figurája a regénynek, de azzal, hogy ezt a szerepet Fodor Tamásnak szántam, más célom is volt. A Stúdió K mint színház helyzetét szerettem volna megjeleníteni, így az el?adás már nem csupán arról szól, amir?l a darab mesél, hanem arról is, milyen ez a színház a sok fiatal, kezd? színésszel, és élükön a mesterrel.

Eszerint konkrétan a Stúdió K színészeire írta a darabot?

Így van. A szereposztás is fokozatosan alakult ki. El?ször felolvastattam velük a regényt, aztán írtam jeleneteket, amiket eljátszottak, Tamás pedig dramaturg-rendez?ként m?ködött közre. Maga a darab fél éven keresztül íródott, májusban kezdtük a munkát, de még a múlt héten is írtam bele szövegeket, mert a párhuzamos történés bizonyos jelenetekben nagyon bonyolult, és fontos, hogy az érthet? legyen.

Danilo Kiš regényén kívül használt más irodalmi alapanyagot is?

A regényben és a darabban is meglév? középkori krónika Danilo Kiš  felfedezése, szerbre is ? fordította le. A könyvön kívül más forrást nem használtam, a saját írói rögeszméimet próbáltam meg beleírni a darabba. Az viszont természetes, hogy Dosztojevszkij Ördögök cím? regénye er?sen hatott rám, hiszen itt pontosan megfogalmazódik, milyen hatással van a fanatizmus az emberekre, szükségesek-e a vétlen áldozatok valamely nagy, univerzális igazság nevében.

Eszerint az egyén szerepe a történelemben most er?sen foglalkoztatja Önt.

Az elmúlt tizenkét évben sok minden feltárult abból, hogyan m?ködött korábban ez a társadalom. Azt gondolom, hogy még a baloldali orientációjú embereknek is fontos a történelemnek ezzel a szakaszával szembenézniük - ha ezt eddig nem tették volna meg. Fodor Tamással ismerjük egymást húsz-huszonöt éve. Pontosan tudjuk, milyen az a fejl?dési folyamat, ahogyan emberek behúzhatók a cs?be egy ideológia révén, és felmorzsolható a személyiségük. Az Ördögök figyelmeztetett az európai kultúrában el?ször erre a típusú fenyeget? veszélyre, és a könyv - tudjuk a történelemb?l - sajnos profetikusnak bizonyult.

Forgách András: A görény dala
Rendez? Fodor Tamás
Szerepl?k: Clint P. Sheffer, Hannus Zoltán, Nádasi László, Tamási Zoltán, Bogdán Árpád, Baksa Imre, Homonnai Katalin, Melissa Kapp, Z. Papp Zoltán, Fodor Tamás

El?adások november 8-tól minden pénteken és szombaton este fél 8-kor.
Csak el?zetes helyfoglalással!

 
 
Jelenleg 9 olvasó böngészik a Papiruszon

Képes hirdetés ingyen | Nemzetközi hirdetés | Fesztivál, rendezvény