Fesztivál.hu

Port80.hu

Mp3Heaven.hu
Legyen a Papirusz.hu a Kezdőlapja! Tegye be lapunkat a Kedvencek közé!
Vásári komédiázásra kényszerülnek (Archívum)
Megélhetési gondokkal küszködnek két szimfonikus zenekar alkalmazottjai
Szerző: H. Magyar Kornél
2002. október 16. 13:04


Az MR Szimfonikus Zenekarának cs?dközeli anyagi
helyzete miatt az utóbbi id?ben megromlott a viszony az intézmény vezet?sége és Vásáry Tamás között. Vásáry már a Magyar Rádió Rt. által rendezett sajtótájékoztatón is feltárta a zenekar nehéz helyzetét. A zenekar október 4-ei, Zeneakadémiai hangversenyén a világhír? zongoram?vész és karmester rendhagyó módon, több mint 10 perces szónoklattal fordult a közönséghez, s felhívta a figyelmet az aggasztó helyzetre.  Vásáryt a rádió vezet?sége írásbeli figyelmeztetésben részesítette a nyilvános kommüniké miatt, amellyel az indoklás szerint „az intézmény bels? szabályzatát megszegve, nem a megfelel? csatornán keresztül hozta nyilvánosságra a részvénytársaság belügyeit”.

Vásáry Tamás
Vásáry elmondása szerint
a médiatörvényben megszabott költségvetési keret, amelyet a rádió zenei együtteseinek finanszírozására kell fordítani, már évek óta kevésnek bizonyul – tavaly a 600 millió forinton túl mintegy 400 millió forintra volt szükség. A helyzetet az idén súlyosbította, hogy az intézmény szervezeti átalakulása folytán a zenei együttesek a Bartók Adó-f?szerkeszt?séghez kerültek, amely maga is évek óta forráshiánnyal küzd. Az éves keret az idén csupán az els? negyedév kiadásaira volt elegend?, a Bartók rádió f?szerkeszt?sége pedig nem tudja magára vállalni a plusz forrás el?teremtését. A f?zeneigazgató szerint nem lehet min?ségi garanciát vállalni olyan zenekar teljesítményéért, amelynek tagjai vásári komédiázással, haknikkal igyekeznek kiegészíteni a keresetüket. A 180 ezer forintos átlagfizetés alsó határa 120 ezer forint (ennyi a kezd? zenészek javadalmazása), a hangszerjavítás és -vásárlás méregdrága költségeire pedig egy forint többlettámogatást nem kapnak a zenekar tagjai. Mindez messze elmarad a legnagyobb magyar zenekarban szokásostól: az NKÖM központi költségvetéséb?l táplálkozó Nemzeti Filharmonikusoknál a zenészek átlagjövedelme ennek a négy-ötszöröse.

Göblyös István, a Magyar Rádió Rt. gazdasági ügyekért felel?s alelnöke cáfolni igyekezett a zenekari tagok megélhetési problémáiról hallható híreket. Egyebek között kiemelte: a rádió finanszírozása mellett folyamatos marketingtevékenységgel tartja fenn a kapcsolatot a zenei együttesek és a közönség között. Ennek része magyarországi, illetve külföldi koncertturnék szervezése is, ezen hangversenyeknek köszönheti a zenekar a mai napig tapasztalható népszer?ségét, és ez lehet?séget ad arra is, hogy pótolják a költségvetés hézagait is. A Papirusz.hu - Kulturális Portál azonban úgy tudja, hogy a turnék bevételei nem a zenekar költségvetését egészítik ki, hanem azokról a rádió vezet?sége dönt. 

MÁV Szimfonikus Zenekara
Ennél is elkeserít?bbek az állapotok a MÁV Szimfonikus Zenekar
háza táján, amir?l az október 9-ei keltezés?, Görgey Gábor kulturális minisztert megszólító nyílt levél számol be. A MÁV zenekar sohasem tartozott a túlfinanszírozott m?vészeti intézmények közé, de az idén 57. éve m?köd? együttes világszínvonalú teljesítménye miatt büszkén vállalták a tagok az együttm?ködést – még a vékonyabb szelet kenyér ellenére is. Mára a helyzet tarthatatlanná vált. A MÁV zenekar érdemei ellenére országos szinten is a legrosszabb anyagi helyzetben lév? professzionális zenekar. A tagok 74 300 forintos átlagkeresetének feljavítására tett ígéreteket többször is csalódás követte: legutóbb a közalkalmazotti 50 százalékos bérfejlesztéssel egyid?ben született megállapodás a minisztérium valamint a Zene- és Táncm?vészek Szakszervezete között a nem közalkalmazotti státuszú m?vészeti intézmények helyzetének javítására is – a MÁV zenészei a megállapodás dacára csak a szokásos összeget találták a borítékban.

A zenekar levelére Görgey Gábor külföldi útja miatt a minisztérium még nem adott hivatalos választ. A kulturális tárcánál megkeresésünkre Olt Boglárka kommunikációs igazgatóhelyettes elmondta: a minisztérium a szakszervezettel folytatott egyeztetés során arra vállalt garanciát, hogy a Kormány el?tt képviseli a nehéz helyzetben lév? zenekarok, így a MÁV Szimfonikusok érdekeit is, és közbenjárásával igyekszik a központi költségvetés tartalékalapjából biztosítani a bérkorrekciót. A kezdeményezést azonban a kormány elutasította, a pénzeket az egészségügy céljaira fordította. Ezt követ?en Görgey Gábor levélben kérte László Csaba pénzügyminiszter segítségét, hogy ezzel az utolsó kísérlettel próbálja az áldatlan állapotot orvosolni.

Mindkét intézmény szóbeli ígéretek egész sorát hallotta már, melyek szerint a méltányos anyagi támogatás kerete záros határid?n belül mindenképpen biztosítva lesz. Az alkalmazottak azonban nem titkolják: nem látják a kiutat kiszolgáltatott helyzetükre.

A MÁV Zenekar hivatalos honlapja

A Magyar Rádió zenei együtteseinek honlapja

 
 
Jelenleg 6 olvasó böngészik a Papiruszon

Képes hirdetés ingyen | Nemzetközi hirdetés | Fesztivál, rendezvény