Fesztivál.hu

Port80.hu

Mp3Heaven.hu
Legyen a Papirusz.hu a Kezdőlapja! Tegye be lapunkat a Kedvencek közé!
A buli másodlagos (Archívum)
A tv2 Club2-je
Szerző: I-Web.hu
2002. október 15. 11:55


Talán ez utolsóra megel?legezett válasz nyugodtan adható a többire is: nem kell. Ám ha a néz? szeret kapcsolgatni, itt-ott könnyen belefuthat egy mulatósba, és hipp-hopp már bele is néz, amilyen fegyelmezetlen. És miért ne nézne bele, ha a kapcsolgatáshoz ugye már a fotelb?l sem kell felállnia? Ha tudniillik fel kellene állnia, akkor a jelenleg futó m?sorok nyolcvan százaléka egy hónapon belül elt?nne a képerny?r?l.

Azon egyszer? oknál fogva, hogy a kedves néz? alaposan meggondolná, mit is akar átengedni az íriszén. Mert akkor egyszer állna fel - miel?tt leül -, hogy bekattintsa a választott programot. A mulatós m?sortípusnak is az a szerencséje, hogy van egy remek találmány, amit távirányítónak hívunk. Gondolnánk, így alkalmasint úgy folynak ?k bele az életünkbe, amilyen gyorsan és nyom nélkül ki is folynak bel?le. Sajnos nem ezt teszik. Alattomosabbak ennél.

A kereskedelmi kezdetben vala ugye a Dáridó!, no meg a Koóstoló, s nemkülönben a Koós-klub. Aztán most meg itt nekünk (és mit nekünk?) egy újabb Club. A "2". Róla kés?bb, elébb daloljunk, mulassunk, dáridózzunk egyet! A következ? harminc év romlatlan, tiszta szem? és nyílt tekintet? kultúr-, m?vészet- és zenetörténészeinek hálás feladata lesz feltárni, hogy "Dáridó és társai" mekkora (jóvátehetetlen) rombolást okoztak e fenti területeken.

Szociálpszichológusok, néprajzosok kutatják majd, mit és hogyan alakítottak át e m?sorok a cizellált magyar néplélekben, hogy az elfelejtett énekelni, táncolni, mulatni - egyszer?en és tisztán örülni az életnek. Lagzi Lajcsi, Zámbó Jimmy, Pataky Attila, Koós János megannyi szakdolgozatvédés témai lesznek. És könnyes szem?, kirúgással fenyegetett programszerkeszt?k faggatják majd az utolsó szemtanúkat, ugyan mondanák már el, milyen ismeretlen konstelláció révén lehettek e produkciók a legnézettebbek között? Ám e mohikánok csak tétován ingatni fogják a tisztességben és kereskedelmi tévénézésben meg?szült fejüket, s nem találják majd a választ. Ami pedig roppant egyszer?. A pénz.

A kereskedelmi típusú televíziózás ugyanis els? körben az üzletr?l, azaz a pénzr?l, végs? soron a haszonról szól. Ha van egy tévé, aminek meg kell újulnia, mert veszteséges - és azért veszteséges, mert pazarlóan m?ködik, továbbá m?sorai és hirdetései révén nem jut el a legtöbbet fialó ún. 18-49-hez - akkor fiatalít, a fiatalokhoz fordul. Igen ám, de hogyan? Magazinm?sorral, infotainment-adással, tétre szóló beszélgetésekkel, ifjúsági híradóval, szellemes, kedves, fiatal arcokkal és friss gondolatokkal? Nem! Club2-vel kezicsókolom. Mer' a fiataloknak az kell. A buli, a densz, az ereszdelahajam.

Péntek 21.50-kor tehát az épp stresszoldani készül? vásárlóer?t célozza a tv2 szándékai szerint fiatalosra hangolt mulatósával. Hogy a megfelel? helyen és id?ben - right here-right now - nem lehet vitás. Hogy mindezt a megfelel? eszközökkel - nos az sem képezheti polémia tárgyát. Mindkett?ben súlyosan lövik a bakot, mert a Club2 nem tévém?sor. Nem lehet az, mert nincs se szerkezete, se m?sorvezet?je, se vendégei, se beszélgetései, se felkonferálásai, se átvezetései, se arculata, se képi megoldásai. A szórakoztatást, szerkesztést, rendezést, koncepciót pedig útban a vágószoba felé hagyhatták el. Akkor mi maradt a néz?knek?

Nyolc-tíz darab, rémesen egy kaptafára feldolgozott playback és ötletszer?en összeválogatott "élvonalbeli" magyar el?adók (mindkett? alól kivétel a Cotton Club Singers). Egy áttekinthetetlen, zavaros és sz?kös stúdiótér, amihez képest a nógrádszakáli diszkó a szombat esti láz. Giccses, közhelyes, másodvonalbeli fényorgia: kék, zöld, fehér meg füst, stúdióelemként használt ül? és állóvendégekkel. Két f? antipatikus, unott és kifejezetten erre a feladatra szabott szpíker. Trehány, hanyag, ötlettelen szerkesztés és szövegírás. Elképeszt?en rövid és érdektelen beszélgetések elképeszt?en érdektelen emberekkel. Mindösszesen annak beszédes és szomorú víziója, ahogyan most a tv2-nél elképzelik az ifjúság szórakoztatását. Egy fiatalsággal, vidámsággal és életer?vel táplálkozó újabb alattomos m?sorszörnnyel.

Aki fegyelmezett és jót akar magának, az nem kapcsol ide. Jótanács: "légy fegyelmezett!"

 
 
Jelenleg 4 olvasó böngészik a Papiruszon

Képes hirdetés ingyen | Fesztivál, rendezvény