Fesztivál.hu

Port80.hu

Mp3Heaven.hu
Legyen a Papirusz.hu a Kezdőlapja! Tegye be lapunkat a Kedvencek közé!
Corneille visszatér (Archívum)
A Szépm?vészeti Múzeum kiállítása
Szerző: Eszéki Erzsébet
2002. július 31. 14:08

Corneille m?vészi tanulmányainak befejeztével egyre állottabbnak érezte a konzervatív holland környezetet, és mivel eleme az utazás, valószín?leg csak az utazás célját illet?en volt bizonytalan. De jött egy véletlen (?) találkozás Eppinger-Weiss Margittal, a neves m?gy?jt?vel, és 1947 ?sze már Budapesten éri.
„ Számomra olyan volt, mintha egy másik világrészbe kerültem volna, egy másik kontinensre. Vonattal vagy repül?géppel pillanatok alatt ott lehet az ember. De akkoriban úgy t?nt, mintha Hawaiit fedeztem volna fel.” – írta egy barátjának Corneille a megérkezése után. Csodálta a várost, és sok vázlatban meg is örökítette szépségét. Kiállításokra, vacsorákra, koncertekre járt, itt fedezte fel a francia szürrealista irodalmat és költészetet, a német expresszionista irodalmat, valamint Paul Klee, Miró, Kurt Schwitters és Georg Grosz m?vészetét. Itt szabadult meg példaképeit?l, Van Goghtól, Matisse-tól, Picassótól.
De a legnagyobb hatást az Európai Iskola tagjainak munkái tették rá és ?k rendezték meg els? külföldi kiállítását is az Üll?i út 11 szám alatti házban. Akikr?l nem feledkezhetünk el: Pán Imre, Mezei Árpád, Kállai Ern?, Gegesi Kiss Pál és persze Barcsay Jen?, akit az egyetlen modern fest?nek tartott, no meg Vajda Lajos, akinek sajátos, szürrealista kifejezésmódja leny?gözte. A sor nem teljes, inkább csak jelzésérték?: a magyar m?vészet történetének olyan pillanatában látogatott ide Corneille, amikor nem csak nevében volt európai egy alkotókat tömörít? csoport  - az Európai Iskola -, hanem hatásában is. Négy hónapot töltött csak Budapesten, de „majdnem biztosan kijelenthet?, hogy m?vészetem akkor egészen más irányba fordult” – írja kés?bb.
1949 – ben, amikor már a Cobra – mozgalom köti le az energiáit, még megpróbált közös kiállítást szervezni a magyarokkal, de a politikai helyzet nem kedvezett ennek.
A sors szokott fintora, hogy az Európai Iskola hollandiai bemutatkozását csak a közelmúlt hozta meg – igaz, nagy sikerrel.
A Szépm?vészeti Múzeum kiállítása az indulás éveinek átfogó bemutatásán, az 1947-es magyarországi tartózkodás m?vészi termésén túl a Cobra - korszak, valamint a jelen friss és dinamikus szobrainak és festményeinek bemutatásával fogadta Corneille – t és a magyar közönséget.  

                  /Corneille festményei cím nélküliek/   


További információk :
www.cobraart.com
www.cobrafineart.com

 
 
Jelenleg 5 olvasó böngészik a Papiruszon

Képes hirdetés ingyen | Nemzetközi hirdetés | Fesztivál, rendezvény