Fesztivál.hu

Port80.hu

Mp3Heaven.hu
Legyen a Papirusz.hu a Kezdőlapja! Tegye be lapunkat a Kedvencek közé!
Lapszemle (Archívum)
A Jelenkor - Nádas Péterr?l
Szerző: I-Web.hu
2002. október 16. 16:39

     Külön figyelmet érdemel Kálmán C. György  Csalárd regény cím? cikke, amely az 1977-ben megjelent, és azóta több nyelvre (többek között németre, svédre, lengyelre) lefordított  Nádas regénynek, az Egy családregény végének az újraértelmezését, újragondolását t?zi ki célul. "Az Egy családregény vége újraolvasójának (ez esetben e sorok írójának) kínos, zavarbaejt? élményekben lehet része; kellemetlen kérdéseket kell föltennie, és kétségbeesve, de talán hiába keresi a válaszokat" -kezdi írását Kálmán C. György.

     A kortársi olvasáskor még oly egységesnek t?n? két szólam, a nagypapa meséi, az unokának, Simon Péternek a gyermeki dadogása, történetmondásra alig-alig képes beszéde bámulatosan egymáshoz illesztettnek, egymásra csiszoltnak látszott. A többszöri újraértelmezés azonban magával hozta a cikk szerz?je által is emlegetett kínos kérdéseket: "Eléri-e a nagypapa elbeszélése Simon Pétert? Baj-e, ha nem éri el - hiszen talán nem is maga a történet a fontos? Szent-e a hagyomány, vagy viszonyulhatunk-e hozzá ironikusan?"

     A regény legdrámaibb része - Kálmán C. György szerint - a nagypapa és az unoka világának összeütközése, a szavakkal való játék pillanata. "Ráébred (ti. a nagypapa), hogy azzal: elmondta a játékos szófacsarás történetét, lehetetlenné tette, hogy az ? unokája magától megtegye azt, amit
gyermekkorában ? tett. Beleszólt az ismétlések rendjébe ... s ezzel talán ? maga szakította meg a hagyományt."  Joggal záporoznak a szerz? újabb kérdései, hogy egyáltalán "átadható a hagyomány? Folytatásra, örökösre lel? Termékeny földbe hull minden mag?" Nem eleve lehetetlenre vállalkozott
a nagypapa, mikor az öröklés, a vér, a leszármazás legendás történetét próbálta Simon Péternek elmagyarázni? "És mire véljük a jelek elképeszt? halmazát? -kérdezi újból a cikkíró. Széder, húsvét, hal, árulás- és persze zsidóság, kereszténység. Valamennyi mozog, funkcionál, pozíciót és jelentést vált, id?re és ünnepre utal. Biztos, hogy végig tudjuk követni valamennyit?"

     Minden kérdésre természetesen lehetetlen választ adni. Az azonban megállapítható, hogy egy-egy könyv újraolvasása, újragondolása során az olvasó igyekszik "betömködni" a múltból hozott réseket, megpróbálja összefércelni az addig különálló történetrészeket, de hogy újabb kérdéseket is felszínre hoz ezáltal, az jól kiolvasható ebb?l a tanulmányból. Kálmán C.György ezt így fogalmazza meg zárósoraiban: "Nádas Péter könyve - csalárd regény. Az újraolvasás zaklatott, repedezett, kétségbeesetten kérdez? szöveget talál a régi (egységes, csiszolt, válaszokat kínáló) m? helyén. Nagy regény helyén egy másik nagy regényt."

Sipos Pál interjúja Nádas Péterrel.


Kálmán C. György: Csalárd regény (újraolvasás)  Jelenkor 2002. október
1051-1055. oldal

 

 
 
Jelenleg 0 olvasó böngészik a Papiruszon

Képes hirdetés ingyen | Fesztivál, rendezvény