Fesztivál.hu

Port80.hu

Mp3Heaven.hu
Legyen a Papirusz.hu a Kezdőlapja! Tegye be lapunkat a Kedvencek közé!
A perverzió, mint irodalomelméleti lehet?ség (Archívum)
Beszélgetés Németh Zoltánnal, A perverzió méltósága cím? kötet szerz?jével
Szerző: I-Web.hu
2002. október 14. 14:55

- Miért az szerepel a címlapon, hogy válogatta és az utószót írta: Németh Zoltán, miért nem az, hogy a szerz? Németh Zoltán?

- Ez a kötet valóban válogatás, nem hazudtam. Szerepelnek benne olyan sorok, szövegek, amelyeket átemeltem, idéztem mástól. És magamtól is... A 20. századi irodalomelméletben a szerz? személyének problémája már szinte közhely számba megy. A szerz? halott, ezt Foucault óta tudjuk. Ezzel akartam kicsit játszani. Nem lehet pontosan tudni, hogy ki a szerz?je a kötetnek. Engem érdekel ez a probléma: A szövegek fölé rendelt szerz?i név mennyiben irányítja az olvasást magát?

- Ha azt nem is árulod el, hogy melyik szöveget emelted át, de legalább abba avasd be az olvasókat, hogy kit?l?

- Nem, azt sem árulom el. (Nevet.)

- A kötet címe A perverzió méltósága. A szövegek a várakozással ellentétben nem csak a szexualitáshoz köt?dnek. Mit értesz akkor perverzió alatt?

- Ez a jelenség kultúra-függ?. Más számított perverziónak az ókori görögöknél, és más számít perverziónak ma. Ezt a modern értelemben vett perverziót akartam irodalmilag megjeleníteni. Ez már nemcsak a szexualitással áll kapcsolatban, hanem például az önpusztítással is: A test lebontása és megsemmisítése, az egyéniség elpusztításának különböz? módozatai, a saját testünk roncsolása, mint tapasztalat.

- Azért reméljük, ez csak mint költ?i téma érdekel téged.

- Van egy alapvet? idegenség a test és a róla való gondolkodásunk között. Ebbe még belejátszanak a kulturális kódok, melyek megszabják, egyáltalán hogyan gondolkodhatunk a testünkr?l. Kell, hogy ennek ellenszegüljön valamilyen tudatosítási folyamat, de ez nemcsak az én saját tudatosítási folyamatom, hanem minden emberben lezajlik, aki rendelkezik testtel, és tapasztalatokkal a testér?l.

- A test tudatosításának folyamatát nagyon széls?séges formában mutatod be. Ezt provokációnak szánod, idéz?jelbe téve ironizálsz, vagy ezt mind szó szerint érted, és a perverzió elméletét akarod így megalapozni?

- Ezt az olvasó dönti el. Az utószó is úgy kezd?dik, hogy aki botrányossá akarja olvasni ezt a könyvet, az úgy fogja olvasni. A kötet azt jelenti, amit az olvasó kiolvas bel?le. - Ez is egy irodalomelméleti kérdés, ugye. - Számomra ez inkább kísérlet, hogy hogyan lehetne a testr?l való beszédet nyilvánossá tenni. Az utószó nem magyarázatként akar szolgálni, hanem egy téma, a test témájának más beszédmód általi megközelítését szeretné felkínálni.

- Ezeket a szövegeket lehet?ségként értelmezed?

- Igen, az olvasó lehet?ségének, hogy egy olyan világot konstruáljon, melyre talán ? magától nem lenne képes.

 - Milyennek képzeled el az olvasói reakciókat? Van néhány tipped az utószóban, kicsit merész. de nagyon jó húzás: a szöveg esztétikai értékét az olvasói merevedés keménysége és a nedvesedési együtthatók adják.

- Hát, ez csak szöveg, egyáltalán nem így gondoltam. Ez csak egy poén volt.

- De jó poén.

- Ennek örülök. Végül is ezek adekvát reakciók is lehetnek, ha úgy nézzük… A felháborodás is adekvát, bár nem esztétikai reakció. De legalábbis hatás. És a hatás kiváltása nagyon fontos!

- Ha már hatásoknál tartunk, rád kik hatottak? Ezt most már muszáj elárulni!

- Hát, alapvet? élményem volt Sade márki. Olvastam még ilyen szövegeket: Petronius Satyriconjától kezdve George Bataille novelláin át egészen Antoine Artaud-ig. Lautrémant is nagyon er?s hatással volt rám. Ez nem olyan, hogy én most elhatározom, hogy kialakítok egy elméletet. Hanem az ember tudatosabban kezdi a szövegeket válogatni, és gondolkodni róluk.

- A versek olvasása közben nem egyszer éreztem úgy, hogy egy Serrano-kép alakul irodalmi szöveggé. Egy cím, Ondó vérrel, ráadásul közös is. Ez tudatos?

- Ez a m?vész éppen nem volt rám hatással, de a szövegeket valóban lehet képileg dekódolni. Ha ez m?ködik, abban a pillanatban ezek a „perverziók”, ezek az ?rületek már nem is perverziók, hanem képek, melyek hatással vannak ránk. A téma vizuális megjelenítése kevésbé borzolja a kedélyeket, mint az irodalmi, mert megszokottabb.

- A kortárs magyar irodalomhoz tudod-e magadat kapcsolni?

- A 90-es években megfigyelhet? egy új irány kezdete. Merészebb témaválasztás, frissebb hang. Viszont úgy éreztem, hogy senki nem viszi végig a dolgot: az erotika vagy a szado-mazo csak a geg szintjén m?ködik náluk. Arra törekedtem, hogy a szexus ne csak show legyen, hanem lényegi mondanivaló, és akkor lehet mélyebbre is menni. Azért annyira nem gyökértelen a kísérlet, most van a JAK-nak egy Obszcenitás és irodalom cím? konferenciája, ahol felolvasás is lesz. Rajtam kívül még Pályi András, Harcos Bálint, Kiss Noémi m?veit ismerjük meg. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan jelenik meg az obszcenitás a szövegeikben. Harcos Bálintnak meg Pályinak ismerem a szövegeit, tehát vannak elképzeléseim.

- Hogyan születnek ezek a szövegek?

- Ez ott, abban a pillanatban az én játékom, az én szellemi aktusom. A géppel való kapcsolat is finom erotikát rejt magában: ahogy a billenty?kkel érintkezel, és abból szavak, mondatok lesznek. Megszületik a textus, egy lüktet? anyag, és onnantól kezdve magára van hagyva. Önálló életét t?lem függetlenül éli.

- Vannak olyan sorok is, melyekben a perverzió nincs jelen. Például a „kattinsd föl bennem a szerelmet” kezdet? szakasz. Ezek hogy születtek? S hogy kerülnek a többi közé?

- Itt arról van szó, hogy a testr?l való beszédet többféle regiszterben akartam megszólaltatni. Tényleg vannak elrejtve akár ironikusan is felfogható sorok, amelyek egyfajta romantikus attit?döt villantanak fel. Emellett vannak olyanok is, melyek teljesen mechanisztikusan közelítenek a húshoz.

- A testcsonkítás hogyan került a látómez?dbe?

- Olvastam amerikai cyberpunk elméleteket, afféle utópiák ezek. Úgy érzem, hogy a 21. század a testnek és a test átépítésének lesz a százada. Gondoljunk bele: klónok, mutánsok, hibernálás… Ezek a testtel ?zött genetikai játékok. Úgy gondoltam, ennek az új életérzésnek, ennek a korlátlan lehet?ségeket rejt?, ám félelmetes élménynek valamilyen irodalmi megfogalmazása lehetséges. Ez az utopisztikus vonal hatással volt rám.

- Hogy született a cím: A perverzió méltósága?

- Már régóta készült ez a kötet, és kerestem hozzá a címet. Egyszer hallottam, hogy a Pet?fi rádiónak van egy Meleg méltóság cím? m?sora. Tetszett a címe. Gondolkoztam, minek lehet még méltósága? És amire a legkevésbé gondolnánk, az a perverzió.

 

Kapcsolódó linkek:

A perverzió méltósága cím? könvy ismertetése

Fiatal felvidéki magyar írók felolvasóestje a Bárkában

 
 
Jelenleg 7 olvasó böngészik a Papiruszon

Képes hirdetés ingyen | Nemzetközi hirdetés | Fesztivál, rendezvény