Fesztivál.hu

Port80.hu

Mp3Heaven.hu
Legyen a Papirusz.hu a Kezdőlapja! Tegye be lapunkat a Kedvencek közé!
Színarany érmék Újfehértón (Archívum)
A nyíregyházi múzeumba kerül a lelet
Szerző: Sárközi Lóránt
2002. október 3. 16:46

 

2002. április végén
a nyíregyházi Jósa András Múzeumba 64 db középkori-koraújkori aranypénzt vittek be Újfehértóról. A megtalálók elmondása szerint az érmék a bels? kert rendezésekor kerültek el? 5-20 cm-re a talaj felszínét?l. A külföldi és magyar dukátok között volt II. Rákóczi György tízszeres aranyforintja is. A múzeum régészei még aznap kimentek a területre, ahol újabb 44 db érmét találtak. A következ? három nap kutatásai eredményeivel együtt összesen 260 db aranypénz került el?. Az éremkincs összetételét nézve 13-14-es min?ség? színarany, a lelet összsúlya kb. 1 kg 30 dkg.

Az aranykincs
igazi ritkaságokat is tartalmaz, a legkorábbi Luxemburgi Zsigmond korából való (1387-1437), a legkés?bbi 1684-re, I. Lipót uralkodásának idejéb?l (1640-1705) származik. A lelet vegyes képet mutat: a 134 magyar veret mellett, 8 erdélyi, 7 lengyel aranyat, valamint a Német-Római-Császárság tartományainak, városainak, püspökségeinek (Hamburg, Bréma, Lübeck, Salzburg, Köln stb) pénzeit is megtalálhatjuk, de vannak velencei, west-frieslandi (Hollandia), svájci dukátok, s?t igazi unikumként a Rosenberg család magánpénze is a leletbe került.

Az érmeegyüttes
egy helybeli, vagy éppen menekül? nemes, polgár felhalmozott vagyona, vagy egy keresked? hirtelenjében elrejtett kincse lehetett. Az els? feltételezés mellett szól a leletben lév? tízszeres, négyszeres, dupla súlyú dukátok magas aránya miatt a felhalmozás lehet?sége, valamint a lelet darabjainak tág származási id?határa is. A másik hipotézist a lelet változatos összetétele, a lengyel, az erdélyi, a német, és a velencei keresked?városok pénzeinek el?fordulása, valamint az évzáró dátum valószín?síti.

Ha a leletben talált
többszörös aranyakat (28 db dupla, 1 db 4szeres, 1 db hétszeres és 5 db 10szeres aranyakat) egyes dukátokra átszámítjuk, az összeg 342 aranyforintra rúg. Ez a korabeli aranyárfolyamokat figyelembe véve - 1 aranyat 5 forint 50 dénárral számolva - a kincs értéke 1539 forintot tett ki. Ezen a pénzen 70 szarvasmarhát, vagy közel 70 hordó tokaji bort lehetett volna vásárolni. Az elásott vagyonból tulajdonosa egy több szintes, teljesen berendezett, nagy bels? kerttel és gazdasági épületekkel rendelkez? kúriát vagy polgárházat is vehetett volna magának. Ez utóbbira immár a megtalálónak is futja…

 
 
Jelenleg 7 olvasó böngészik a Papiruszon

Képes hirdetés ingyen | Nemzetközi hirdetés | Fesztivál, rendezvény