Fesztivál.hu

Port80.hu

Mp3Heaven.hu
Legyen a Papirusz.hu a Kezdőlapja! Tegye be lapunkat a Kedvencek közé!
A kultúra íze (Archívum)
Emelkedett gondolatok gourmand-oknak
Szerző: I-Web.hu
2002. október 1. 15:56

„Ez a könyv a skolasztikus olvasás kezdeteinek állít emléket. Arról szól, hogyan alakult ki az a bet?khöz való viszony, amelyet George Steiner „könyvbelinek” keresztelt el, s amely nyolcszáz éven keresztül legitimálta a nyugati skolasztikus intézményrendszer szerkezetét. Az egyetemes könyvbeliség lett a nyugati világi vallásosság alapja, egyháza pedig az iskolai oktatás. Mára a Nyugat társadalmaiban ugyanúgy háttérbe szorult a könyvbeliségbe vetett hit, ahogyan a kereszténység is. Amióta a könyv már nem létezésük ultima ratiója többé, megszaporodtak az oktatás intézményei. A képerny?, a médiák és a „kommunikáció” alattomban a könyvlap, a bet?k és az olvasás helyébe léptek.”– írja bevezet?jében a szerz?,
s nem sokkal ezután a következ? gyönyör? mondattal ajándékozza meg a betéved? olvasót: Érdekl?désem fókuszában az ábécé történetének ama gyorsan tovat?nt, de nagy horderej? pillanata áll, amikor a keresztény olvasás évszázadai után a könyvlap jámbor motyogók partitúrájából hirtelen logikus gondolkodók számára vizuálisan rendszerezett szöveggé vált. Azon ígéretén túl, hogy emléket állít a skolasztikus olvasás kezdeteinek, Illich ismeretlen világokat nyitogat a laikus olvasó el?tt. Hermeneutikai, filozófiai, filológiai és m?vel?déstörténeti fejtegetésekben követi nyomon azt a sokfelé ágazó és rétegzett folyamatot, ahogyan az olvasás és írás kialakult és azokat a módokat, ahogyan könyvvé vált. Illich a szöveget otthonként érti, a könyvet pedig ódivatúan a világ egy belakható helyének tartja. Úgy gondolja, hogy a számítógép, nem adhat ilyen otthont, és meg kell ?rizni a könyvbeli olvasókat. Nem tudom igazat adhatunk e a szerz?nek, könyve mindenesetre valóban kisugárzással bír.  A szöveget át meg átszövik a középkori, latin utalások és hivatkozások, ami a szépséges szöveg szövetnek misztikus, ünnepélyességet ad. Bár Szerb Antalnak tényleg semmi köze a dologhoz, valahogy mégis ? jut eszembe róla. A könyvmoly Bátky János, de leginkább mégis a Velence sikátoraiban bolyongó Mihály az Utas és holdvilágból, meg a kultúra misztériuma.

Ivan Illich: A szöveg sz?l?skertjében. Kommentár Hugode Sancto Victore didascaliconjához. Ford. Tóth Gábor. Gond-Cura Alapítvány-Palatinus, 2002, 263 o. 2270 Ft

 
 
Jelenleg 11 olvasó böngészik a Papiruszon

Képes hirdetés ingyen | Nemzetközi hirdetés | Fesztivál, rendezvény