Fesztivál.hu

Port80.hu

Mp3Heaven.hu
Legyen a Papirusz.hu a Kezdőlapja! Tegye be lapunkat a Kedvencek közé!
Echt ungarisches Gesamtkunstwerk (Archívum)
A Vajda Lajos Stúdió tagjainak kiállítása a M?csarnokban
Szerző: Mucsányi Marianna
2002. szeptember 24. 15:24

Három évtizeddel ezel?tt, az 1960-as-70-es évek lázas és mozgalmas fordulóján néhány fiatal hazai m?vész összefogott, és a mindig progresszív szentendrei képz?m?vészeti hagyományokra, valamint a korszak egyetemes, kísérletez? m?vészeti törekvéseire alapozva (hivatalosan 1972-ben, azaz idén pontosan harminc éve) megalapították a szentendrei Vajda Lajos Stúdiót.

Ef Zámbó István alkotása
A társaság alapító és id?közben hozzájuk csatlakozó tagjai az azóta eltelt id?ben többé-kevésbé folyamatosan jelen voltak a hazai m?vészeti életben, nemcsak képz?m?vészeti alkotásaikkal, hanem írásaikkal, filmjeikkel, akcióikkal, performance-aikkal, s?t koncertjeikkel és lemezeikkel is. Most pedig, az évforduló alkalmából a stúdió csaknem 50 tagja egy nagy, történeti áttekintést adó, ugyanakkor a jelenkori képz?m?vészeti törekvéseket is széles kör?en reprezentáló kiállítás megrendezésével „ünnepel” a M?csarnok összes termeiben.

A tárlaton a látogató fantasztikus „id?utazáson” vehet részt: az elmúlt három évtized neoavantgárdja legjobbjainak, valamint az ? szellemiségükön felnöv? fiataloknak a mindig új utakat keres?, sokszor meghökkent?, különleges munkáit nézheti végig. Az alkotók között ott vannak a legismertebb szentendreiek – Aknai Jánostól Bernáth(y) Sándoron, Bukta Imrén, Lois Viktoron, feLugossy Lászlón, Szirtes Jánoson, Wahorn Andráson át efZámbó Istvánig – éppúgy, mint a fiatalabb nemzedék hasonló szellemben alkotó tagjai. Meg azok a m?vészek (Agócs Attila, Iványi Norbert, Joláthy Attila, K. Kovács Imre, Matyófalvi Gábor) is, akik ma már nincsenek az él?k sorában, ám munkásságukkal jelent?sen hozzájárultak ahhoz, hogy a „szentendreiség” Magyarországon kívül is ismert fogalommá váljon azok körében, akik érdekl?dnek a mindig új utakat keres? képz?m?vészet iránt.

A kiállítás a nemzedéki sokszín?ségnél talán csak m?fajilag sokrét?bb: a festmények, grafikák, szobrok mellett a néz? lépten-nyomon szellemes tárgykollázsokkal, izgalmas fénymunkákkal, valamint videóinstallációkkal is találkozhat a M?csarnokban. A munkák feliratait szemlélve pedig azt is jó érzéssel lehet látni, hogy a most erre a kiállításra összegy?jtött alkotások jelent?s része különböz? köz- és magángy?jteményekb?l került a mostani seregszemlére. Ez egyúttal azt is bizonyítja, hogy ez a hajdani „lázadó”, annak idején leginkább csak t?rt, s?t: sokszor tiltott, de soha sem támogatott m?vészet mára igenis megtalálta az ?t megillet? helyét az elmúlt évtizedek hazai m?vészettörténetében éppúgy, mint a gy?jt?k körében.

Az október 6-ig nyitva tartó kiállítás mellett folyamatosan kísér?rendezvények is várják az érdekl?d?ket. A M?csarnok egyik termében, vetítéseken a stúdió tagjainak koncertjeib?l, illetve a róluk készített filmekb?l látható válogatás, de emellett id?r?l id?re más programok – vetítések, felolvasások, koncertek, performance-ok – is lesznek (a M?csarnok mellett a GaG Galériában is; Budapest, VI. Andrássy út 13.).

A részletes programokról az érdekl?d?k a www.mucsarnok.hu webcímen tájékozódhatnak.

 
 
Jelenleg 2 olvasó böngészik a Papiruszon

Képes hirdetés ingyen | Fesztivál, rendezvény