Fesztivál.hu

Port80.hu

Mp3Heaven.hu
Legyen a Papirusz.hu a Kezdőlapja! Tegye be lapunkat a Kedvencek közé!
"Érzéki vagy egyenesen obszcén" (Archívum)
Fiatal felvidéki írók felolvasóestje - és m?vei
Szerző: Dömötör Ágnes
2002. október 9. 15:11

A Bárka Színház kis stúdiótermében ülünk - egy piros és egy kék lámpa színes derengésében. A piros szín jelképezi a perverziót, a kék a méltóságot - utal Czajlik József, a színház fiatal rendez?je és az est házigazdája a m?sor címére, melyet Németh Zoltán A perverzió méltósága cím? kötetét?l kölcsönöztek. Felvidéki írók mesélnek itt arról, hogy els?sorban írók ?k, és csak ?földrajzi elhelyezkedésüket? jelzi a szó: felvidéki. Éppúgy lehetnének zalaiak vagy szegediek. Szövegeik nem ?tájspecifikusak?, hanem nemes egyszer?séggel ?csak? irodalmiak. Egyikük azért megjegyzi: piros és kék - Szlovákia nemzeti színei. A fiúk fiatalok, kedvesek, közvetlenek, de önérzetesek! Élvezettel mazsoláznak m?veikb?l, örülnek a néz?k nevetésének vagy a meghökkent csendnek.
Németh Zoltán a vers és a próza határmezsgyéjén éppolyan rendkívüli szabadsággal jár-kel, mint amilyen vakmer?en keresi a nyers obszcenitás és az éteri tisztaságú szellem kényes, közös metszetét. (?lóg a melled a számba / számba veszem / próbálok immanuel kantra gondolni / nem megy / lemondja königsbergi sétáit / itt az ágyban / te vagy az erkölcsi törvény?? Részlet Kant cím? verséb?l)
Gy?ry Attila regénye, a Kerékkutya, igazi mai, élvezetes, lendületes történet, amelyet merész szabadszájúsága tesz egyénivé. Szerelmi bonyodalmak Simon, a színházi dramaturg körül, s mindez humorba oltott bujasággal f?szerezve. (?Micsoda otromba besorolás ez, így megítélni egy n?i keblet? ?Az inkacseresznye-mell a süld?lányok csöcse lehetne, vagy ott vannak az alma-mellek! Gondolatban végigsorolta az almafajtákat, zamatuk és nagyságuk szerint. Jonatán, starking, golden, csenevész alma, vadalma, sorolta??)
Csehy Zoltán antik és humanista költ?k eddig kevéssé ismert (vagy megszelídített) pajzán verseit fordítja le (és újra). A görög, latin szerz?k meghökkent? leplezetlenséggel és zavarba ejt? részletességgel szóltak a testi szerelemr?l. Csehy Zoltán ezt a pimasz nyíltságot kísérli meg visszaadni a fordításokban. Az antológia címe - Hárman az ágyban - megtéveszt?! Nem holmi csoportszexr?l van itt szó, kérem! Az a bizonyos harmadik az ágyban: az irodalom.
Három szerz? - három különböz? m?faj. Ami összekapcsolja ?ket, az a szemérmetlen élvezetek szemtelenül szókimondó leírása, irodalmi szöveggé való formálása. A test és a hús poétikájának megragadása. Hogy ezt a szerz?k mennyire szánták provokációnak, mennyire játéknak, vagy a magyar próza kortárs tendenciáihoz kapcsolódva az irodalom határainak kitágításának, azt nemsokára megtudjuk

Németh Zoltán: A perverzió méltósága Kalligram, 2002. 1300 Ft

Gy?ry Attila: Kerékkutya Kalligram, 2002. 1600 Ft

Csehy Zoltán: Hárman az ágyban Kalligram, 2000. 3500 Ft

Kapcsolódó cikkeink:

Amikor a múzsák lesmárolják a költ?t

Egy élvezetes regény

A váladék poétikája

 
 
Jelenleg 7 olvasó böngészik a Papiruszon

Képes hirdetés ingyen | Nemzetközi hirdetés | Fesztivál, rendezvény