Fesztivál.hu

Port80.hu

Mp3Heaven.hu
Legyen a Papirusz.hu a Kezdőlapja! Tegye be lapunkat a Kedvencek közé!
Friss, fiatal hangok nagy lehet?sége (Archívum)
Fesztivál a Bécs közeli Mödlingben
Szerző: Mucsányi Marianna
2002. szeptember 21. 16:34

 

Mödlinget sokan csak a Shopping City Süd-r?l ismerik. Az el?adásokhoz a városka múzeuma el?tti tér, s az ott álló patinás épületek szolgáltak díszletül. Tavaly a Don Giovanni aratott nagy sikert, az idén Verdi Rigolettója volt m?soron. Az Opernwerkstatt Wien fiatal tehetségeknek nyújt bemutatkozási lehet?séget, így az el?adások szerepl?it a bécsi Zenem?vészeti Egyetem énekszakos hallgatói közül válogatta.

A színlap ugyancsak változatos, Rigolettót egy kínai fiú, Maddelenát egy izraeli lány énekelte, Giovanna megszemélyesít?je szintén kínai volt, Sparafucile szerepét holland énekesre bízták - és még számos nemzetiség képviseltette magát. Ahogyan ?k mondták: páratlan lehet?ség volt ez a közönséggel való találkozásra, önmaguk kipróbálására, nemcsak abban a tekintetben, milyen az együttm?ködési készségük a többiekkel, a rendez?vel, hanem hogy például mennyire izgulnak egy valóságos el?adáson, mennyire tudnak rögtönözni, ha hirtelen történik valami.

A társulat csak tavaly alakult, de története sokkal régebbre nyúlik vissza. Zenét m?vel? m?kedvel?k álltak össze évr?l évre muzsikálni - köztük orvosok, mérnökök, a legkülönböz?bb civil foglalkozásúak. Egy olasz karmester, Tiziano Duca ötlete volt a nyári zenélés, az ? kezdeményezésére - és szervez?készségének köszönhet?en - települhetett át a kis csapat éveken át pár hétre Friaulba, ahol a m?vészetkedvel? városka támogatásának köszönhet?en kedvükre muzsikálhattak, s operael?adásokat is létrehozhattak.

A támogatási kedv tavalyra elkopott, ám a karmester, valamint a hasonlóan lelkes bécsi rendez?, Robert Sima úgy érezte, nem hagyhatják, hogy kárba vesszenek az eddigi fáradozások. Opernwerkstatt Wien néven közhasznú társaságot hoztak létre, s hozzáláttak terveik megvalósításához. Különös, mert egyetlen fillér állami támogatást nem kértek, holott Ausztriában b?ven lenne ilyesmire lehet?ség. Szponzorokat kerestek, és igen alacsony költségvetés? el?adásokat igyekeztek megtervezni. Mödling városa szeretettel fogadta a társulatot, az els? évben még csak a helyszínt biztosítva, az idén már némi szubvenció is akadt - látván, hogy a friss fiatal hangok, a hatalmas kedv és lelkesedés sikert hoz, és esetleg hírnevet a városkának.

Operaprojektek megvalósításában a karmesternek és a rendez?nek van gyakorlata: már Friulban is el?adtak Mozart- és Rossini-m?veket. Tiziano Duca pedig ismer?s Bécsben, hiszen éveken át a M?szaki Egyetem zenekarának karnagya volt, tudja, hogy a Zenem?vészeti Egyetemen magas szint? a képzés, és sok tehetség közül válogathat. Az idei, második szezon már nem korlátozódott Mödlingre: a Rigoletto két estén át Bécsben, a M?szaki Egyetem udvarán is ment.

 

 

Rigoletto - Opernwerksatt Wien

Rigoletto: Hai Tao Wang

Gilda: Teresa Gardner

Sparafucile: Tijl Faveyts

Maddalena: Anna Peshes

Giovanna: Guo Ling Li

Rendez?:Robert Simma

Karmester: Tiziano Duca

AZ Opernwerkstatt Wien zenekara és kórusa

 

www.moedling.at

 
 
Jelenleg 5 olvasó böngészik a Papiruszon

Képes hirdetés ingyen | Nemzetközi hirdetés | Fesztivál, rendezvény