Fesztivál.hu

Port80.hu

Mp3Heaven.hu
Legyen a Papirusz.hu a Kezdőlapja! Tegye be lapunkat a Kedvencek közé!
Pálnagy László: Digitelló Holli-Bolliában (Könyvajánló)
Szerző: Papirusz
2008. augusztus 23. 08:44
Pálnagy László: Digitelló Holli-Bolliában

 Örömmel vettem kezembe a napokban megjelent  Pálnagy László: Digitelló Holli-Bolliában c. hangoskönyvet. A CD borítójáról - a számomra jól ismert - mosolygós, kedves robotka, Digitelló köszönt rám. Valami arra késztetett, hogy máris tegyem be a lejátszóba, s hallgassak bele. Kellemes nõi hang csendült fel, s egy virtuális tanmesében találtam magam...

„Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy okos számítógép. Egy álmos éjszakán, megunva az Interneten való böngészést, kitalált valami okosat. Ez nem volt egyéb, mint egy virtua-digitalizáló... Hogy mi is az a virtua-digitalizáló?! Az bizony nem más, mint egy olyan készülék, ami a digitális-álmokat átalakítja valósággá. Tudni illik, digitális-álma viszont csak a számítógépeknek lehet. Nekik sem mindnek. Csak a jó számítógépeknek. Az okosabbjának, az ügyesebbjének..."

Azután beindultak a virtuális kalandok, s egyik világból a másikba utazott Digitelló, ahol különös lényekkel találkozott, érdekes helyszíneket járt be. Minden fejezetet egy-egy bölcs tanulsággal zárt.

"...Digitelló még egy órácskát maradt, aztán úgy döntött, körülnéz egy kicsit az utcán. Csendben kiment a suliból. Azután a nyüzsgõ mozgójárdára állt...
Azon haladva - egy fényes kapaszkodót markolva - nézte a sok egyforma kirakatot, és a hatalmas toronyházak oldalán éktelenkedõ, óriási, villogó, csiricsáré reklámtáblákat. Meglepte, hogy az állandóan haladó mozgójárda ellenére, még így is rengeteg a száguldozó, egymást kerülgetõ robot. Egyszerre csak egy apró, homályos márványtáblát pillantott meg az egyik kapubejáró mellett.

Virtuális park városutálóknak. Sétány! Erdõ! Állatok! Megfizethetetlen élmény! Robotoknak díjtalan! Innen a hatodik bejáró. A legfinomabb rozsda-gátló pudingillat! Keresse Dr. Roboccantyú Zédiászt, a világhírû korrózió-molekula szakértõt...

Digitelló elkezdett számolni. A hatodik bejárónál leugrott a járdáról. Ott áthaladt egy vibráló, kocsonyás állagú, rózsaszínû, erõsen párolgó, málnapuding illatú, áttetszõ plazmafalon. Nagyot cuppanva érkezett a túloldalra. Egy szép parkban találta magát. Egy digitális-parkban. Egy gyönyörû ligetben. Letörölt egy-két csepp plazmapudingot a gombokról, persze vigyázva, nehogy megnyomja valamelyiket. Lassan, elindult a sétányon. Nagyon nagy csend honolt. A városnak nyoma sem volt. A málnapuding illata áthatóan terjengett... Egy pici nyíl mutatta, hogy jobbra található Dr. Roboccantyú Zédiász sátra. Pár perc múlva oda is ért. Ott egy nagyobb, nagyon régi digitális fatáblán megint egy újabb feliratot talált..."

A mese igazán lebilincselõ, cselekménye fordulatos, s mire a végére értem a kb. 55 perces hanganyagnak, addigra számos meghökkentõ élményt tudhattam magaménak. 

Digitellónak rajongói klubja, saját weboldala is van az interneten ( http://www.digitello.eu/ ), ami számos - pedagógus és olvasói - felkérés, megkeresés után jött létre. Itt megtalálhatók az újdonságok, lehet játszani, nyerni, vagy éppen böngészni a legfrissebb Digitellós híreket.

Az Egyesült Államokban legális website mûködik, ahol az igazoltan gyengén látók, valamint az õket gondozó nonprofit szervezetek és iskolák legálisan cserélgethetnek irodalmi hanganyagokat illetve elektronikus könyveket. Így az egyre elterjedtebb szövegolvasó szoftvereknek köszönhetõen könnyen hozzáférhetõvé válik az elektronikus (és hangos) könyvek tartalma. Hazánkban - a szerzõ felajánlására - a Digitelló hangoskönyvet minden vak- és gyengénlátó ingyenesen megkaphatja, számukra a hanganyag rövidesen elérhetõ a Vakok Digitális Könyvtárában.

A kiadó, az Irodalmi Rádió alkotógárdáját jelenleg 19 elõadómûvész, 336 szerzõ és 53 zenész illetve zeneszerzõ alkotja. Közülük kerültek ki a mesét elõadók. Elõször 2006 tavaszán került adásba Digitelló (129. adás). Az IR elõadóinak köszönhetõen - Pálnagy László: Digitelló Holli-Bolliában c. mesekönyv teljes anyaga felvételre került. Ezt az hanganyagot dolgozta át a stáb kiadható hangoskönyv verzióvá. A hangfelvételek Zsoldos Árpád irányítása alatt, az IR stúdiójában készültek. 2008. május 25-tõl elkezdõdtek a második rész (Pálnagy László: Digitelló Hómolypumpiában) hangfelvételei. A következõ hangoskönyv kiadása szeptemberben várható.

A szerzõrõl (Pálnagy László író, költõ, grafikus, szobrász) a Wikipédia így ír:

„...Pálnagy László (L.B. Paul) publikációk a szatírikus egypercesektõl - a novellákon át - a regényekig terjednek, de szépirodalmi verseket, drámát, történelmi balladát, ódát (s egyéb jellegû, egyedi mûveket) is írt. Modern költészete a legszélsõségesebb posztmodernig terjed. Sci-fi jellegû tanmeséinek Digitelló - egy virtuális robotka - a fõhõse."

A lexikon több, mint 20 publikációt sorol fel, amelyek hozzáférhetõk könyvtárakban, valamint kitér a Budapesten élõ mûvész grafikai és szobrász munkásságára is. 

Nézzük, hogyan is jutott el eddig Digitelló?

2004 nyarán a CyberBooks kiadó gondozásában megjelent mesekönyvek e-book verziói bekerültek az Országos Széchenyi Könyvtár MEK adatbázisába. A PDF formátumú e-könyvek ezzel széles nagyközönség számára váltak ingyenesen letölthetõvé, elérhetõvé. Mára a két mesekönyvet több, mint 20.000 alkalommal töltötték le.

2005 január végén  Digitelló részt vett egy információs konferencián.  A konferencia védnökei: Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter, Dr. Lajtha György Prof., Dr. Magyar Bálint oktatási miniszter.  „Belépés az informatika mesés birodalmába" e szlogennel hirdette meg a II. Jávácska-konferenciát az ELTE BTK Könyvtártudományi Tanszéke, a DE Egyetemi és Nemzeti Könyvtárral közös szervezésben. Az elõadások az egész ifjúságot érintõ problémákról szóltak: arra keresték a választ, hogy miként lesznek a gyermekek az Információs Társadalom (IT) képzett tagjai. Itt hangzott el a „Digitelló és az UNESCO Alkotmánya?! avagy - Mit tehet egy virtuális robot a jövõ generációjáért" c. elõadás.

Sikeresen zárult a II. Jávácska konferencia Digitelló számára. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) BTK Könyvtártudományi Tanszék a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár rendezvénye kapcsán írt beszámolókban Digitellót a mesehõst, mint a pedagógiai célú robotika jelenségként említik.

"Érdekes kérdésfelvetése volt még a konferenciának Pálnagy László - Mit tehet egy virtuális robot a jövõ generációjáért? címû elõadása. A modern mesehõsök közül Digitellóról beszélt, akinek mesebeli szerepeltetése több mint szórakoztatás. Tudjuk, hogy a mesének mindig is kiemelkedõ szerepe volt abban, hogy a gyerekeket felkészítse a társadalmi életre és a túlélésre. A „modern ember" elõtti korokban a tanmesék egy mezõgazdaságalapú világ törvényeit tükrözték. Az új kor meséi már Digitellóról, a robotról szólnak, aki egy informatikai szemlélet filozófiáját képviseli. A Digitelló-figura egyfajta gyakorlati alkalmazása a pedagógiai célú robotika." Könyvtári L. lap cikke (PDF)

„A meséknek mindig is kiemelkedõ szerepük volt abban, hogy a gyerekeket felkészítse a társadalmi életre és a túlélésre. A »modern ember« elõtti korokban a tanmesék egy mezõgazdaság-alapú világ törvényeit tükrözték. Az Új Kor meséi már Digitellóról, a robotról szólnak, aki már egy informatikai szemlélet filozófiáját képviseli..." írta Andriska János cikkében. Lícium Médiaportál cikke 

2005 tavaszán a Nemzeti Tankönyvkiadó KID programjában ajánlott olvasmány lett Digitelló az iskolákban. Számomra lenyûgözõ, hogy milyen jól megfér egymás mellett Petõfi János Vitéze és egy virtuális robotka. A Kezdeményezõ Irodalomtanítás Differenciált programja azzal a célkitûzéssel született, hogy segítséget adjon az olvasásra neveléshez.

"A program kulcsszava a kezdeményezés: középút keresése a kötelezés és a parttalan szabadság között; több motivációs forrás feltárása; a mû és az olvasó közti hatékonyabb közvetítés megvalósítása. A program kiindulópontja az olvasás mai válságának megállapítása. Az olvasás-rehabilitáció szükségességét a pragmatikus érvek alapján is elismeri (az olvasás eszköztudás, információs társadalomban élünk, életen át tartó tanulás jellemzi korunkat stb.), ám a legalapvetõbb oknak az elsõsorban „fiction" olvasásával fejleszthetõ empátia-készség helyreállítását tartja. Le kívánja bontani a határt az irodalom és az élet legkülönbözõbb területei közt, s az önmagára kíváncsi ember egocentrizmusának elsöprõ erejét akarja munkába állítani azzal, hogy az olvasást önmegismerésünket segítõ eszközként jeleníti meg. A program Jurij Lotman orosz nyelvész kutatási eredményeire épül..." olvashatjuk a KID program bevezetõjében.  KID (Kezdeményezõ Irodalomtanítás Differenciált program bevezetõje) 

Összességében elmondható, hogy minden bizonnyal valós igény mutatkozik a Digitelló által képviselt modern, kortárs mesékre. Ami biztos, ez a tanmese egyben szórakoztató, informatív  mindamellett, hogy oktat is. Mivel a borítón 3-99 éves korig ajánlja a kiadó, talán valóban ajánlatos felnõtteknek is belehallgatni. Saját tapasztalatom szerint, okvetlenül...

A kiadvány megrendelhetõ a kiadótól és az InterBook - www.interbook.hu - online könyv és DVD áruházban. 

Kiss Juli / 2008. augusztus 13.

Digitelló Online
www.digitello.eu

 
 
Jelenleg 3 olvasó böngészik a Papiruszon

Képes hirdetés ingyen | Nemzetközi hirdetés | Fesztivál, rendezvény