Fesztivál.hu

Port80.hu

Mp3Heaven.hu
Legyen a Papirusz.hu a Kezdőlapja! Tegye be lapunkat a Kedvencek közé!
Agresszió a gyermekekben (Archívum)
A század tükörképe a londoni King’s Crosson
Szerző: Mucsányi Marianna
2002. július 23. 13:40

A téma William Golding-ot is lázba hozta, hiszen A legyek ura cím? regényében széls?ségesen kiélezett helyzetben mutatja be a gyermekek csoporton belüli szocializációját. Könyvében egy kietlen sziget, a vadon a történet helyszíne. A legf?bb törvény: "túlélés mindenáron", amely várható módon gyilkossághoz vezet. Golding meghatározása, "a civilizáció a társadalom dzsungelje" jól tükrözi a probléma lényegét: a legf?bb törvények a gyermekek számára is betartandók. Aki küzd ellene, az árral veszi fel a harcot, amelynek hordaléka önmagát is elsodorja, mocskossá teszi. Ha még jobban párhuzamot szeretnénk vonni LaBute darabja és Golding regénye között, akkor a legszembet?n?bb a természettel és annak kíméletlen törvényeivel való összehasonlítás.
LaBute darabja egyszerre provokatív és cinikus. Az els? jelenet egy állatkertben, ketrecek el?tt játszódik. Dave (Mark Webber) tinédzser barátjával, Timmel (Jesson Ritter) vetélkedik a "törzsbeli” vezet? szerepért, a másik tiszteletéért. Aztán Dave, az er?szakosabb gy?z. Öröme - mint a szomszédos majomketrecben él? állatoké - örömujjongássá, ugrálássá fokozódik. Kezdetét veszi "az emberi hordán” belüli kegyetlen játék. A barátok emberszabású társaikhoz hasonlóan hergelik egymást, és ebben a kiélezett helyzetben a család sem jelent biztonságot. Dave anyjának (Amy Ryen) és legújabb barátjának (Enrico Colentani) boldogtalansága bizonytalanná teszi a fiú otthoni életét is. Ezt tet?zi az unokatestvér (Ann Reeder) és újszülött gyermekének jelenléte.
A drámában a lakás és az állatkerti helyszín váltja egymást, a szerz? ezzel igyekszik egyenl?ségjelet tenni a kett? közé. Így az otthon olyan ketrec lesz, ahol mindenki állat módjára próbál testi és lelki kielégülést találni. Az anya barátja az unokatestvért, ? pedig a fiatal fiút környékezi meg. A boldogtalanságtól tehetetlen fiú egyetlen emberbe kapaszkodhat: barátn?jébe, akir?l azonban mások azt híresztelik, hogy megcsalja ?t.
Golding regényéhez hasonlóan a dráma itt is gyilkosságba torkollik. Dave barátn?jét születésnapja alkalmából az állatkertbe hívja. Ajándékként unokatestvérének gyermekét "csomagolja", majd bedobja egy állatokkal teli medencébe. Értelmetlen halál. Dave élete egy pillanat alatt megváltozik. A darab utolsó jelenete ismét a családi fészekben játszódik: a fiú tragédiája sem zökkenti ki a családot „mindennapi életéb?l”. Mintha mi sem történt volna, a szerepl?k továbbra is apátiába süllyedten élnek.
Némi túlzással azt mondhatnánk, a század portréja látható a King\\\'s Crosson, hiszen a média naponta újabb és újabb esetekr?l tudósít, amelyekben a fiatalok problémáikat a legszéls?ségesebb módon próbálják megoldani: az iskolában lelövik társaikat és a tanárokat. Ha elhangzik a kérdés, „miért történik mindez?”, a válasz általában a következ?: "nem tudtam, mit csináljak".
Olyan világban, ahol az er?szakról nem pusztán a b?nözés, hanem a szórakozás, a játék jut eszébe az embernek - gondoljunk csak az akciófilmek standard-jeire - megjelenik az agresszió, a fiatalkori b?nözés. Az emberek közössége pedig büntet: egy életre izolálja a fiatalt. Ha nem ilyen módon, ha nem fizikai elzárással, akkor lélektani megtorlással. A nagy paradoxon: a társadalom maga okozza a tragédiát.
LaBute darabja megdöbbent? ?szinteséggel mutatja be ezt az ördögi „játékot”. A rendez?, David Leveaux mindezt a "testiséggel" er?síti: a konfliktusok a színészek mozgásából, intenzív testi kontaktusaiból érezhet?. Hozzájárul ehhez a bravúros színészi játék, amely a f?szerepl?re, Mark Webberre jellemz? els?sorban. Az el?adás során végig ébren tudja tartani a figyelmet, folyamatos feszültséget, döbbenetet teremtve ezzel a közönségben.  
LaBute - akit a Times kritikusa a ma él? egyik legtehetségesebb drámaírónak nevez - harmadik darabjával mutatkozik be. A korábbi londoni sikerek miatt nagy várakozás el?zte meg a bemutatót. Nem minden nap történik meg ebben a városban, hogy a megadott id?pontokon túl újabb el?adásokat t?z ki egy színház. Így a The Distance From Here júliusban is látható lesz a King\\\'s Cross-on lév? Almeida Színházban. Aki Londonban jár, érdemes megnéznie ezt az el?adást.
 
 
Jelenleg 10 olvasó böngészik a Papiruszon

Képes hirdetés ingyen | Nemzetközi hirdetés | Fesztivál, rendezvény