Fesztivál.hu

Port80.hu

Mp3Heaven.hu
Legyen a Papirusz.hu a Kezdőlapja! Tegye be lapunkat a Kedvencek közé!
Nem könny? eset (Archívum)
Új vezet? a miskolci színházban
Szerző: Mucsányi Marianna
2002. július 23. 13:51

Huszonnégy szavazat kellett volna az új direktor kinevezéséhez - Kiss László színész kapta a legtöbbet, de csak huszonhármat. Így nyertest nem hirdettek az ötéves id?szakra, ám a Fidesz-frakció javaslatát elfogadva egy évre megbízták Kisst, aki így augusztustól vezeti a Miskolci Nemzeti Színházat.
Az elmúlt tíz évben elismerésre méltó eredményeket is felmutatott az intézmény. A felújítás után immár öt játszóhelyen (Nagyszínház, Játékszín, Kamara, Csarnok, Nyári Színház) fogadják a néz?ket, és kilencvenkét százalékos látogatottsággal büszkélkedhetnek, ami a vidéki színházak sorában dobogós helyezésnek számít. Önálló operatagozat indult, és lerakták egy tánctagozat alapjait is. A 2001-ben elindított „Bartók +” Operafesztivál a m?ködtetésére a várossal közösen létrehozott Kht vezet?inek - Müller Péter Sziáminak, Kesselyák Gergelynek, Hegyi Árpád Jutocsának - köszönhet?en európai visszhangot és elismerést kapott.
A bírálók szerint ugyanakkor a bemutatott darabok nagyobb része a zenés m?fajból (operett, musical) kerül ki, ami így leírva nem hangzik rosszul, csak éppen a produkciók elvétve kapnak országos visszhangot. Ráadásul ritkán sikerül neves rendez?ket/színészeket megtartani; a helyi egyetemisták már nem járnak a színházba; és nem utolsósorban: nincs közösség. Van viszont összefogás, amely szerint elég már Hegyib?l…
Ez utóbbi gondolatot er?sítette még az önkormányzati döntés el?tt a társulat szavazása, - Hegyi tizenhét, Kiss László színész százhuszonkilenc szavazatot kapott. Akkor már sejteni lehetett valamit, talán csak azt nem, hogy az indulatok így felforrnak. Kiss László legalábbis úgy érezte puhatolózó tárgyalásai során, hogy egyik politikai oldal sem emelt kifogást személye és a tervei ellen.
Hegyi Árpád Jutocsa viszont éppen azt tartja egyik baklövésének, hogy most el?ször elmulasztotta az egyeztetést a politikusokkal. Nem érezte, hogy a városi közgy?lés meg akarja szakítani a sikersorozatot. Így nyugodtan készült, és precízen ki is dolgozta a jöv? évad terveit. S?t, szerz?déseket kötött… A társulati bizalomvesztést a kemény munkával magyarázza, hisz ? mindenkinek szólt még az elején, hogy csak az maradjon, aki nem a pénzért csinálja. Hegyi szerint Kiss László el?retörése mögött anyagi ígéretek állnak, „amelyekkel húsz perc alatt fel lehet tüzelni egy társulatot”.
Kiss ezt a vádat visszautasítja, ? a pályázatában semmi ilyesmit nem ígért, hacsak nem azt az ígéretét értelmezték így, amely a rendezett körülmények közötti m?ködést tartja fontosnak, és ebb?l adódóan gyarapodást is hozhat. Hegyi távozásának okát  viselkedésével magyarázza : nem foglalkozott az embereivel, nem kaptak szeretetet, rossz volt a színházban a hangulat, s?t feszültségben kellett dolgozniuk. Ezt szüntetné meg Kiss László, aki inspiráló környezetet biztosítana, tervszer?en szeretne dolgozni, és nem akar politikát vinni a színházba. Talán mert már ott van?
Június 26-án Veres Attila, a színház szakszervezeti bizottságának elnöke és Borkuti Mária, a közalkalmazotti szakszervezet vezet?je sajtótájékoztatón jelentette ki: elegük van Hegyi Árpád Jutocsa tízéves "munkásságából", amely során a legjobb adottságú színházat a szakma "végére" juttatta. Véleményük szerint Hegyi Árpád Jutocsa "korrupt vezet?i tevékenysége során csupán személyi érdekeit érvényesítette".
Orosz Lajos MSZP-s önkormányzati képvisel?, a kulturális bizottság tagja egyetért Hegyivel, a történet szerinte is tipikusan „miskolci”: bár a helyi ismertségi listán Hegyi évek óta a csúcson van és a város nagyobb része ismeri és elismeri a munkásságát, sajnos beigazolódott, hogy a direktor kezdeményez?készségét, lendületét a város nem tudta utolérni. Hegyi munkamódszerei szerinte nem voltak szinkronban sem a munkatársaival, sem a politikai elittel. A politikusok között nehéz egyensúlyozni, és amit Hegyi egyenl? távolságnak gondolt, azt mások túl közelinek, illetve túl távolinak tartottak. Kiss László pályázatát a többiekével együtt jónak tartja, hiszen senki nem fogalmazott meg „sikertelen” célokat. Aggódik, mert egy olyan embert bíztak meg a színház vezetésével, akinek nincs ebben semmi gyakorlata, és az sem világos, mire kapott felhatalmazást Kiss László, hiszen a pályázatát nem fogadták el. Az Operafesztivál sikertörténete szerinte is megszakadhat Müllerék távozásával, és az is kérdéses, hogyan reagál a szakma egy ilyen helyzetben, pályázik–e bárki a nagy nevek közül. Jöhetnek új emberek, akik képesek irányítani egy fesztivált, de gyaníthatóan már nem az eredeti céloknak megfelel?en próbálják meg Miskolcot – egyéb kiugrási lehet?ség híján – a kultúra ment?övével a felszínen tartani.
A kulturális bizottság elnöke, Üszögh Lajos Fideszes képvisel? szerint Hegyi elmúlt öt éve m?vészhez méltó módon telt el, hiszen a közönséget és a közvéleményt egyaránt er?sen megosztotta. A  pályázat kapcsán kiderült: a színházban is sokan vannak, akik nem tolerálják Hegyi Árpád Jutocsa módszereit, vezet?i kvalitásait és m?vészeti tevékenységét emiatt is külön kell választani. A beadott pályázatokat jónak tartja, és mivel a jogi bizottság, valamint a jegyz? nem élt ellenvetéssel, amikor Kiss Lászlót - pályázatát el nem fogadva - mégis megbízták, szerinte semmiféle jogsértés nem áll fenn.
Ezt természetesen Kiss is meger?síti, szerinte csak annyi történt, hogy a legtöbb szavazatot kapott indulót nevezték ki egy évre, teljes jog- és hatáskörrel. Egy év múlva is pályázni fog, a direktori széket tartaná csak meg, a f?rendez?it három tagozatvezet? között osztaná meg. A tervei között évente megrendezend? drámaíró verseny és tematikus évadok is szerepelnek. A 2002/2003-as - többek között az Evitával, a Kakukkfészekkel, a Csókos asszonnyal, és a Vízkereszttel – a „Maszkok és szerepek” címet kapta. Hogy miért is? Kiss szerint sokan hordanak maszkokat és játszanak szerepeket. De lesz még „Vér és arany” évad is…
Arra, hogy még sosem vezetett ekkora intézményt, tömören válaszol: „senki sem születik vezet?nek, de már 23 éve mozgok ebben a közegben, sok mindent átlátok”.
Sokan a legfontosabb kérdésnek az Operafesztivál sorsát tartják, Kiss emiatt sem borúlátó. Szerinte az, hogy nem a Kht vezet?i közül ül valaki a színház igazgatói székében, még nem jelenti azt, hogy problémák merülnek fel pl. az egyeztetéseknél és a bérleti díjaknál. Ezeket szerz?désben lehet biztosítani.
Üszögh Lajos kulturális bizottsági elnök szerint az Operafesztivál kell Miskolcnak, páratlan lehet?ség ez az „Acélváros” szindróma leküzdéséhez, amelyre Sziámiék is ráéreztek, amikor ide hozták a fellép?ket.
Müller Péter Sziámi els? reakciója Hegyi leváltásakor a távozás gondolata volt, és ez azóta sem változott sokat. Levélben mondott le a Fesztivál Kht ügyvezet? igazgatói posztjáról, mert a kialakult helyzetet nem tudja összeegyeztetni az értékrendjével. Lemondásához csatlakozott Hegyi és Kesselyák is, így gyakorlatilag a Kht teljes vezetése távozik.
Sziámi szerint a Fesztivál nagyon szorosan ágyazódik a város és a színház életébe, helyzetébe. Mivel az ötlet Hegyi Árpád Jutocsától származik, és a m?vészeti vezetés is az ? kezében volt, az ? személye, mint összeköt? kapocs nem pótolható a Kiss László által felvetett „szuperbiztos” szerz?désekkel, garanciákkal. Egyébként pedig már az indulásnál is feltételül szabta, hogy csak Kesselyákkal és Hegyivel tudja elképzelni az együttm?ködést. Lehet, hogy Hegyi leváltása érett már a konfliktusok miatt, de a módszert elfogadhatatlannak tartja, ezért az újonnan, ideiglenesen kinevezett vezetéssel nem óhajt együtt dolgozni. A miskolci polgármester kérdésére, hogy van-e olyan új feltételrendszer amelyben visszahívható lenne, Müller Péter Sziámi azt válaszolta, hogy csak abban az esetben, ha a szeptemberi közgy?lésnek sikerül kit?znie az igazgatóválasztást, amely öt évre hitelesített min?ségi vezet?re vonatkozik. Ha az új vezet? személyét elfogadhatónak találja, és Hegyi Árpád Jutocsa is kap valamilyen szerepet (példának az általa alapított operatagozat vezetését említi), akkor újra vele/velük lesz m?ködtethet? a Fesztivál. Egyéb esetben nem. A pályázat kiírását szeptemberre tervezi Kobold Tamás polgármester, azaz a színházigazgatói és a fesztiváligazgatói pályázat egyidej? kiírásakor azonos id?pontban dönthet a közgy?lés az új vezet?kr?l. Így nagy valószín?séggel senki nem tudja meg korábban, hogy kivel kényszerül majd közösen dolgozni a jöv? évi fesztivál el?készítésén. Addig is Lovas Károly programigazgatót bízták meg a Miskolci Operafesztivál Kht. irányításával.

 

 
 
Jelenleg 4 olvasó böngészik a Papiruszon

Képes hirdetés ingyen | Nemzetközi hirdetés | Fesztivál, rendezvény