Fesztivál.hu

Port80.hu

Mp3Heaven.hu
Legyen a Papirusz.hu a Kezdőlapja! Tegye be lapunkat a Kedvencek közé!
Az olló és a ragasztó m?vészete (Képhatás)
Fenyvesi Ottó kollázsai
Szerző: Szombathy Bálint
2003. április 10. 10:56

Bubblin hot

Bármily furcsán hangzik is, Csongrád megye székhelye hadilábon áll a kortárs m?vészet intézményes népszer?sítésével. Szegednek jelenleg nincs sem városi, sem megyei rangú kiállítóterme, amelyben a jelenkor produkciója lenne megismerhet? és lemérhet?. Ezt a feladatot a magánkézben lev? Impala Ház Galériája látja el, melyet lelkes - és mindenekel?tt korszer? szellemiség? - fiatalok, a Fosszília cím? irodalmi, m?vészeti és bölcseleti folyóirat szerkeszt?i vezetnek. Nekik köszönhet?, hogy a városban a radikálisabb alkotói megnyilatkozásoknak is létezik nyilvánossága.

Kollapszus

Az Impalában április 1-jén nyílt meg Fenyvesi Ottó veszprémi költ? és képz?m?vész önálló tárlata, amely egy körünkben kevésbé elterjedt dadaista-szürrealista m?faj, a kollázstechnika el?tt tiszteleg. Fenyvesi, az újvidéki Új Symposion folyóirat valamikori szerkeszt?je a nagyközönség el?tt inkább költ?ként ismert, de éppen verseskönyvei bizonyítják, hogy a kollázs mindig is jelen volt alkotói világában. Lírai köteteibe rendszerint beiktatott egy-egy kollázsolt képi ábrázolást, szilánkjaikat, nyelvi fragmentumaikat a sajtóból merte ki. A jelzésszer?en felbukkanó kollázsok id?vel Fenyvesi kedvelt m?fajává váltak és a költeményeiben megragadott konkrét létélményt - id?t és helyet - egy általánosabb síkba vetítették.

Lapzárta

Jelenlegi tárlatán részben korábbi keltezés?, 1997-es Buzz Off! cím? kötetében megjelent munkáit, részben pedig újabbakat vitt közönség elé. Ez utóbbiak újszer?ségét az adja, hogy a hagyományos kollázstechnika mellett festészeti effektusokat is tartalmaznak. Fenyvesi fiatalosan szertelen m?helyében a dadaista poetika egyik technikai bravúrja - tudniillik a destrukció - a rock?n?roll csapkodó pörölyévé, illetve a punk kultúra anarchista sarló-kalapácsává lényegül át. A szubkultúra egy sajátságos szegletében a nyelvtöredékek, a szöveg- és képtörmelékek lávaként fortyognak, szinte egymást nemzik újjá. Sajátos ellentmondás, hogy ezek a széls?séges állapotok látványként határozottan vonzóak és élvezetesek.

Mesalina

A költeményeiben oly tisztán megvilágított és ezért megfoghatónak mutatkozó emberi tematika Fenyvesi vizuális munkáiban kicsúszik az egyöntet? megítélés kötöttségei alól, globális szintre emelkedik és természetszer?leg kapcsolódik az avantgárd hagyományhoz. Nem az idealizált világot körvonalazza, ellenkez?leg: a problematikusat, a neurotikusat, az értelmét keres?t, az elbizonytalonodót. 

Strip

A kollázsok hangulata némiképp összecseng Fenyvesi azon költeményeinek ihletforrásával, melyeket amerikai utazása nyomán írt. Az Újvilág sajátos vizuális kultúrája, amelynek egyik meghatározó tulajdonsága a hétköznapok szakadatlan képi bombázásában merül ki, rendre felbukkan Fenyvesinél. A szó- és képözönben mintha csak a modern civilizáció drágaköveit keresné, valami morzsányi értelem után kutat, atipikus összefüggéseket emel ki a mindennapok kaotikusan pulzáló üzeneteib?l. Sokszor az erotikumban keres menedéket a megfáradt lélek számára. Ollójával ízekre szedi a világot, a papírragasztóval pedig leképez, mint fest? az ecsettel. Igazi ?kézm?ves?, aki ellenáll a komputergrafika technikai leleményeinek. 

A tárlat április 20-áig látogatható hétköznaponként 9-17 óráig, a szegedi Impala Háza Galériában.

 
 
Jelenleg 5 olvasó böngészik a Papiruszon

Ingyen hirdetés | Fesztivál, rendezvény
Weboldal készítés