Fesztivál.hu

Port80.hu

Mp3Heaven.hu
Legyen a Papirusz.hu a Kezdőlapja! Tegye be lapunkat a Kedvencek közé!
Délel?tt a Három Hollónál (Esemény-tár)
Megváltozott a Szépirodalmi Figyel?
Szerző: Pap Vera-Ágnes
2003. április 8. 10:52

papirusz: - Hogyan indult a Szépirodalmi Figyel??
Bengi László: A Fiatal Írók Szövetsége 1998-ban alakult és 1999 óta adja ki a Figyel?t. Tavaly a szerkeszt?ség jelent?sen átalakult, következésképp a folyóirat struktúrája, tartalma is változott. Ebben a formában tehát csak 2002-t?l jelenik meg. 2002 áprilisában indult, akkor már a Balassi Bálint Intézettel közös kiadásban, ezért csak 5 számunk volt tavaly, noha valójában kéthavonta megjelen? folyóirat.

- Miért tartjátok fontosnak egy ilyen szemléz? lap létezését?
- A folyóirat célja alapvet?en az, hogy olyanok számára mutassa be a kulturális élet egy minél tágabb szeletét, akik nem szakmabeliek, nem irodalmárok. Azokat céloztuk meg, akiknek nincs lehet?ségük arra, hogy napi rendszerességgel átnézzék azt az 50 folyóiratot, amelyet mi szemlézünk, hogy naprakészen figyelemmel kísérjék a magyar könyvpiacot. A recenzió rovat  felhívja a figyelmet a fontosabb könyvekre, a bölcsészettudomány más területein megjelen? m?veket is recenzálunk, ismeretterjeszt?, tudományos kötetekr?l is fogunk kritikát közölni. M?vészeti anyagok is helyet kapnak a lapban - írunk m?vészettörténetr?l, színházról, kiállításokról - , ezeknek kisebb a súlyuk, hiszen ez els?sorban irodalmi orientációjú lap. A nyitást szolgálja a középs? blokkunk is, zömében interjúkat - és nem csak irodalmárokkal készült interjúkat! - foglal magába, valamilyen aktuális kérdést próbál meg alaposabban körüljárni.

-Hogyan választjátok ki a szövegeket?
- Mindig átnézzük az elmúlt 2 havi folyóirat-termést, és a szerkeszt?ség közösen dönt arról, hogy mely m?veket tartunk érdemesnek arra, hogy bekerüljön a rovatba. Alapvet?en az esztétikai szempont m?ködik, de arra is törekszünk, hogy minél sokszín?bb képet adjunk a magyar kultúráról, és hogy az általunk szemlézett folyóiratok mindegyikét bemutassuk - ez a tájékoztató funkció elemi követelménye.

- Foglalkoztok-e külföldi szerz?kkel?
- Igen. Fordításokat a szemle-rovatban nem közlünk, viszont a recenzió-rovat teljesen nyitott, minden olyan könyvr?l írunk, amit fontosnak tartunk. Az elmúlt két számban például több fordításról közöltünk recenziót, mint ahány magyar nyelv? könyvr?l. Éppen több érdekes külföldi m? jelent meg azokban a hónapokban. A magyar irodalomra a könyvhét körül különösen figyelünk.

- Vannak-e tematikus számok?
L. Simon László: - Igen. Az idei 2. számunk például, amely nemsokára megjelenik, a Vajda Lajos Stúdióval foglalkozik. Krizbay Sándorral (Alex), feLugossy Lászlóval, Vincze Ottóval, ef Zámbóval és Hahn Ferenccel készítettünk interjút. A témaválasztásnak az oka, hogy tudatosan ki akarunk tekinteni a társm?vészetek felé. A rovatnak az adta az aktualitását, hogy tavaly év végén volt a Vajda Lajos Stúdió kiállítása a M?csarnokban, az ezzel kapcsolatos sajtóvisszhang adta az ötletet, hogy írjunk róluk. Ráadásul nemrég jelent meg Hahn Ferenc könyve ef Zámbó Istvánról.

-Milyen szerepe volt az irodalmi matinénak?
Szöll?si Adrienn: -A Wilhelm Droste szerkesztette Drei Raben magyar irodalmat is közöl német fordításban. A Szépirodalmi Figyel? pedig átfogó képet ad az éppen aktuális kortárs irodalomról. Így futottak össze a szálak. A rendezvényen, amely a Goethe Intézet, az Osztrák Kultúrfórum és a Balassi Bálint Intézet segítségével jött létre, be akartuk mutatni, hogy miként sikerült megvalósítani az elképzeléseinket. A felolvasott szövegek (Bratka László, Csíki László, Lászlóffy Aladár, Tatár Sándor, Tolnai Ottó, Vörös István m?vei) azt hiszem, jól illusztrálták, hogy miként válogatunk.

 
 
Jelenleg 10 olvasó böngészik a Papiruszon

Képes hirdetés ingyen | Nemzetközi hirdetés | Fesztivál, rendezvény