Fesztivál.hu

Port80.hu

Mp3Heaven.hu
Legyen a Papirusz.hu a Kezdőlapja! Tegye be lapunkat a Kedvencek közé!
Lóciék óriások leszenek (Esemény-tár)
Szemünk fénye, a gyerek - jöv? közönsége
Szerző: Szászi
2003. április 4. 14:10

Grazban telitalálat a  Minicosmos. Ez a gyermekuniverzum a 3-tól 12 évesekre szabott programok sokféleségét nyújtja, olyasmit, amire minden gyerek vágyik, és amit feln?tt kísér?ik is szívesen fogadnak. Ismert könyvillusztrátor kedvelt figurája elevenedik meg, kilépve a hagyományos mesevilágból: itt bizony nagyon is jelen van a földön kívüli - Cosmo névre hallgat, és az osztrák gyerekek számos kalandjáról olvastak már. A gyerek-központban interaktív foglalkozásra is van mód, van játékterem, ahol tiltottnak gondolt eszközök is kézbe vehet?k, és barkács-szoba, ahol a szül?k által nem kedvelt fúrás-faragás is engedélyezett. (A Minicosmo hétköznap 10 és 17, vasárnap 12 és 17 óra között látogatható.)

Meglep?, hogy a még feln?tteknek is riasztó képeket és jelenteket tartalmazó Mars - m?vészet és háború cím? kiállításra szervezett gyerekvezetések szintén eredményesek: olyan magyarázatot kaptak a tíz év körüliek, amely - a feltett kérdések alapján ítélve - feldolgozható. A Minicosmos-központon kívül  is vannak gyerekrendezvények Grazban: például április 20. és 27. között a Schubert moziban Best of Europe címmel európai gyermekfilm fesztivált tartanak. Augusztus végén azután a Mura-sziget színházterme lesz az ifjúságé: s még az itteni filmfesztivál se a végs?, mert október végét?l a harmadik grazi nemzetközi gyermekfilm fesztivál hoz el a világ minden részéb?l bemutatásra érdemes alkotásokat.

A gyermek Bécsnek is fontos. Másfél éve bombasiker a Zoom - gyermekmúzeum, amely a Múzeumi Negyedben június 27.-ig papírkiállítással várja a kicsiket. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy hátratett kézzel csodálhatják a tárlókban kiállított tárgyakat. Szinte minden szakaszban van mód a tevékeny közrem?ködésre - még a papírgyártás bonyolult folyamataiba is be lehet kapcsolódni, a teremtés örömét átérezve.  És persze nemcsak magát a papírgyártási technológiát hozzák közel a gyerekekhez, hanem szinte észrevétlenül vés?dik az agyakba, hogy a papír egyúttal sokféle m?vészet alapanyaga is. A feln?ttet is meglepi, mi minden készülhet papírból - vannak ékszerek, és  papír-színpad,  rajta papír-bábfigurák. A bécsi intézmény kezdett?l fogva az érezni, megfogni, örülni elv szerint m?ködik, a múzeum  nem igényli az ájtatos csöndet. Állandó létesítményeiben - a Zoom-laborban, a  workshopokban - fiatal m?vészek vezetik be a gyerekeket az elengedhetetlen technikákba, és segítenek képességeket felfedezni, fejleszteni, vagy akár csak az érdekl?dést irányítani. A kiállítások népszer?ek, mindig kötött id?ben induló vezetések vannak, információ: www.kindermuseum.at.

A bécsi Operaház gyermekprogramjai néhány év alatt legendává váltak. 1999-ben épült fel a 140 f?s befogadású f?thet? sátor-színház a tet?re, s azóta rendszeresek az operabemutatók. A következ? most lesz, április közepén: Wilfried Hiller a Pinocchio meséb?l írt operát - az ? nevéhez f?z?dik egyébként az els? nagy siker, az Álomfaló is. Ezeket a 7-12 éves gyerekeknek szánt daljátékokat tökéletes szereposztással adják el? - az Álamfaló egyik f?szerepét Raimondi Ildikó énekelte. Idén még egy újdonsággal rukkoltak el?: az Operabál utáni napon, amikor az eredeti állapot helyreállítása miatt "igazi" nagyszínpados,  feln?tt el?adást úgyse lehet még tartani, több el?adáson összesen 7 ezer gyermeknek adták el? koncert-el?adásban A varázsfuvolát. S hogy az igazgatónak mennyire szívügye a legifjabb korosztály, azt bizonyítja: Ioan Holender maga is beállt az el?adók közé. Néma szerepbe - holott annak idején maga is énekesként kezdte -: ? volt a fa, amire Papageno és Papagena id?r?l id?re valamit felaggatott. 
 
Komolyan veszi az osztrák televízió is a gyerekeket.  A Confetti TiVi 1994-es indulása óta egyszer? tévém?sorból valóságos intézménnyé, önálló márkává lett, amelynek országszerte klubjai is m?ködnek. Ismertsége statisztikailag is figyelemreméltó: a célközönség - 3 -11 éves gyerek- korosztály 95 százaléka, a feln?ttek 92 százaléka ismeri a m?sort. A m?sor az Ausztriában oly fontos környezetvédelmi tudatot például szinte tálcán kínálja, fölkeltve a gyerekek vonzódását az állat - és növényvilághoz. A saját filozófiát jól szolgálja a saját produkciók felt?n?en nagy aránya - 30 százalék készül a Confetti megrendelésére: az adások kritikus gondolkodásra serkentenek, a személyes környezet aktív alakítására, a szabadid? okos eltöltésére.

 
 
Jelenleg 10 olvasó böngészik a Papiruszon

Képes hirdetés ingyen | Nemzetközi hirdetés | Fesztivál, rendezvény