Fesztivál.hu

Port80.hu

Mp3Heaven.hu
Legyen a Papirusz.hu a Kezdőlapja! Tegye be lapunkat a Kedvencek közé!
Véget ért az ötvenéves vándorlás (Komolyzene)
Szerző: Albert Mária
2003. március 21. 12:51

- Itt, Zuglóban kezd?dött a balettintézet története?

- 1950-ben magán tánciskolákból jött létre az Állami Balettintézet. Az els? években nagyon sok helyen m?ködött, majd az Andrássy úti a Drechsler-palota néhány termét kapta meg az intézmény, a ház nem oktatásra épült, kényszermegoldás volt. Az oktatás színvonalához ill? keret megteremtésének igénye tehát szinte egyid?s a f?iskolával. Az els? szakmai el?relépés az volt, hogy a hetvenes években új gyakorló termek és irodák épültek a Kazinczy utcában.A kilencvenes években az önkormányzat értékesítette a Drechsler-palotát. A vásárló, egy befektet?i csoport, vállalta, hogy az arányoknak megfelel? helyet épít/vesz számunkra. Végül velük és az oktatási tárcával hármas együttm?ködésben sikerül ideális helyet találni, az ELTE Colombus utcai épületét "örököltük". A közoktatási rész, az igazgatás és a szakkönyvtár már egy éve ideköltözött. A befektet?i csoport másik vállalt  kötelezettsége volt egy háromezer négyzetméter alapterület? új komplexum felépítése. Ez nyílt meg most ?sszel. Megmaradt a Kazinczy utcai épület a pedagógusképzés számára, amely idén el?ször indult el nappali tagozaton. A hallgatók a balett és moderntánc, illetve a néptánc és társastánc szakirányból választhatnak.

- Az új épület minden igényt kielégít?

- A külföldi kollégák, akik itt jártak irigykedve nézték az új épületet, azt mondták, pillanatnyilag ez Európa legszebb táncoktatási intézménye. Úgy hiszem, ez nagyjából igaz is. A tizenkét balett terem biztosan nagyszer?, ám az öltöz?k nagyon picikék. A régi épület el?adótermét átalakítottuk színházteremmé, így a diákok közönség el?tt is felléphetnek. Fejleszteni való még akad, de ha elkészül, azt reméljük, szeptembert?l nemcsak a házi el?adások, hanem diákel?adások is színpadra állíthatók majd. Ily módon a f?iskola közm?vel?dési funkciót vállalhat, például azt, hogy általános iskolás gyerekeknek bemutatót tartson, mi is a tánc. A kertben van még egy kis épület, amelyb?l a nyár végén a francia intézet kiköltözik, odatelepíthetjük a jelmeztárunkat és megnyílhat benne egy  táncm?vészeti kamaramúzeum. Ha pedig kiköltözik  a Bólyai kollégium, a mi diákszállónk is idekerülhet. A diákoknak nem kell majd ingázniuk az épületeink között, minden perceken belül megközelíthet? lesz.

- Milyen képzési formák vannak a nappali tagozaton?

- A balett m?vész szakra általában 9-10 évesen iskolázunk be, a másik a néptánc-színházi táncm?vész szak, itt a növendékek 14 évesen kezdik tanulmányaikat. A balettosoknál, az els? három évfolyamnak délel?tt van a tanítás, és kett?t?l a szakmai képzés nagyjából ötig. Utána még esetleg próba vagy el?adás az Operaházi el?adásuk. Sok esetben a diákok csak nyolckor meg tízkor jutnak haza, vagy a kollégiumba. A terhelést csak a kivételes képesség?, és tehetség? gyerekek bírják. Minthogy a diákok reggelt?l estig be vannak fogva, az otthoni tanulásra vajmi kevés a lehet?ségük. Ezért törekszünk arra, hogy lényegében az elméleti órákon, minimális házi feladattal készüljenek. Nálunk a szombat is  képzési nap, mindenkinek van balett órája, hiszen nem engedhet?, hogy a test leálljon két napra. A gyerekek itt biztosan többet dolgoznak, mint bárhol a feln?ttek. 

- Hogyan m?ködik az ösztöndíj rendszer?

- Ugyanolyan  tanulmányi ösztöndíjaink vannak, mint bármely más fels?oktatási intézménynek. Ösztöndíj alapítványaink (Keresztes Mária-emlékdíj, a Vécsey Elvira - emlékdíj, valamint a Krystyna és Stephen Gogolak - díj) díjai a kiemelked? eredmények elismerését szolgálják. Rendszeresen fogadunk vendég tanárokat, és jól m?ködik a cserediák rendszer. A világ számos táncm?vészképz? intézetével van kapcsolatunk, és csaknem másfél évtizede szervezünk nyári nemzetközi kurzust, alternatív stílusokból. Az idei felvételi vizsga tervezett id?pontja június 12-14, a jelentkezési határid? május 15. A f?iskola mostani nyílt napját április 25-én és 26-án bemutatóval egészítjük ki.

-Nem jelent érzelmi változást, hogy az Operaház közvetlen közeléb?l kikerültek ide a Colombus utcába?

- Az Andrássy út a város egyik legszebb része, az els? hetekben nagyon hiányzott. De hamar elkezdtük tapasztalni az itteni lét el?nyeit, hogy több a hely, nappali fény van, hogy sokkal jobbak a körülmények. Végül is az Opera a földalattival tíz perc alatt elérhet?, viszont amint jó id? lesz, a gyerekek a kevés szabadidejüket a kertben tölthetik majd.

 
 
Jelenleg 5 olvasó böngészik a Papiruszon

Képes hirdetés ingyen | Nemzetközi hirdetés | Fesztivál, rendezvény