Fesztivál.hu

Port80.hu

Mp3Heaven.hu
Legyen a Papirusz.hu a Kezdőlapja! Tegye be lapunkat a Kedvencek közé!
Kismartoni relikviák (Esemény-tár)
Visszakerült az Esterházy Könyvtárba a II. világháborúban elhurcolt 334 kötet
Szerző: Sulyok Máté
2003. március 20. 16:30

A kismartoni Esterházy Könyvtár gy?jteményének egy része a második világháború után, 1945-ben hadizsákmányként került a Szovjetunióba, amely az 1950-es évek közepén több kulturális értéket adott vissza az NDK-nak. Ezek között voltak az Esterházy-könyvek, melyek a kelet-berlini Német Állami Könyvtárba kerültek, majd a Külügyminisztérium közvetítésével 1960-ban a kelet-berlini magyar nagykövetségre, hogy továbbítsa azokat az Országos Széchényi Könyvtárnak. A négy ládányi kötetet Budapestr?l 1980-ban a keszthelyi Helikon Könyvtárba szállították. A 334 könyv most végre visszakerül a 70 ezer kötetes kismartoni Esterházy Könyvtárba.

Az Esterházy Könyvtár pecsétjével ellátott könyvek többsége a 17. századból származik, szerz?ik els?sorban német/osztrák, olasz, magyar, illetve lengyel származású jezsuiták, f?ként egyházi vagy természettudományos témájúak. A hat kéziratos könyv közül az egyik kottás könyv. A körültekint?en tárolt könyvek közül sajnos több így is restaurálásra szorul, hiszen már eredetileg sem voltak jó állapotban.

A kulturális tárca azért döntött a könyvgy?jtemény visszaadása mellett, mert ezzel is jelezni kívánja: magára nézve kötelez?nek tekinti azokat az európai alapelveket és nemzetközi egyezményeket, amelyek alapján az országok kölcsönösen visszaszolgáltatják egymásnak a külföldre került m?kincseket. Magyarország ezzel a lépéssel hozzájárult a II. világháború következtében szétszóródott gy?jtemények egyesítéséhez.

A Magyarország és Ausztria történetének számos forrását rejt? Esterházy örökség újraegyesítése fontos állomása az osztrák-magyar kulturális kapcsolatoknak is. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és az Esterházy Magánalapítvány együttm?ködési szándéknyilatkozatot írt alá az Esterházy Miklós herceg által épített fert?di kastély-együttes felújításáról. Ehhez az Esterházy Magánalapítvány a kastélymúzeum enteri?rjeinek berendezésével és családi m?tárgyak id?szakos rendelkezésre bocsátásával járul hozzá.

Az Esterházy Magánalapítvány és a tárca megállapodott arról is, hogy a kastély-együttest, a gy?jteményt és a családtörténetet érint? tudományos-kutatói feladatokban együttm?ködnek, levéltári anyagaikat egymás szakemberei számára kölcsönösen kutathatóvá teszik. Tervbe vették, hogy az Esterházy-kincsegyüttest bemutatják az Iparm?vészeti Múzeummal közösen.

 
 
Jelenleg 4 olvasó böngészik a Papiruszon

Képes hirdetés ingyen | Nemzetközi hirdetés | Fesztivál, rendezvény