Fesztivál.hu

Port80.hu

Mp3Heaven.hu
Legyen a Papirusz.hu a Kezdőlapja! Tegye be lapunkat a Kedvencek közé!
Ünnepi-e a könyvhét? (Archívum)
A politika rátelepedett a rendezvényekre
Szerző: Eszéki Erzsébet
2002. december 6. 12:53


Zuhogott az es?
 a megnyitó délutánján, június 6-án, majd másnap is. Így nem csoda, hogy a harmadnapi, szombati napsütésben a könyvbarátok elözönlötték a budapesti Vörösmarty teret. Az ünnepi könyvhét hagyományos központi helyszínén körülbelül 200 könyves m?hely árulta portékáit. Jöttek is a nézel?d?k, a vev?k. Csak az járt rosszul, aki szombaton a József Nádor tér fel?l akarta megközelíteni a teret, mert át kellett verekednie magát a Gerbeaud el?tt katonás rendben, kettesével sorban állók seregén. ?k az egyik politikai pár élharcosai el?tt ácsorogtak, hogy dedikáltassák köteteiket. 

Aki átküzdötte magát valahol a soron, jóles? érzéssel nyugtázhatta, hogy vannak itt írók és irodalombarátok is. Rengetegen nézel?dnek például az Európa kiadó sátránál - ahol egyébként vasárnap délután akkora sor kígyózott Szabó Magda el?tt, mintha a világirodalom magyar megjelentetésére szakosodott kiadó Márquezt hozta volna el az ünnepi könyvhétre. Szombaton sokan jönnek kötetekkel Vámos Miklóshoz, aki az Ab Ovo kiadó sátránál már egy órával túlteljesítette a tervezett dedikálást.

Morcsányi Géza

Závada Pál
Néhány méterrel arrébb, a Magvet? kiadónál
Závada Pál fogadja kedves, néha zavart mosollyal olvasóit, s dedikálja rendületlenül új regényét, a Milotát. A kiadó igazgatója, Morcsányi Géza a nemrég elhunyt költ?fejedelem, Orbán Ottó plakátja el?tt mereng. Amikor kizökkentjük, azt mondja: örömmel látja, hogy sokan vásárolják Esterházy Péter Javított kiadás és Závada Pál Milota cím? regényét, annak meg különösen örül, hogy a két új m? hatására ismét jobban fogy mindkét író el?z? regénye, a Harmonia caelestis és a Jadviga naplója, bár egyikre se lehet panasz: a mai magyar könyvpiacon rendkívüli, kiugró siker, hogy már mindkét regény túljutott a 60 ezer eladott példányon. De szépen fogy a kit?n? költ?, Rakovszky Zsuzsa els? regénye és Orbán Ottó szintén most megjelent, immáron utolsó kötete, az Ostromgy?r?ben is.

A Magvet? szerz?je, Esterházy Péter a korábbi könyvheteken fel-felbukkant a Vörösmarty téren. Most nem jön dedikálni. Amint egyáltalán nem szólal meg, nem ad interjút a Javított kiadás megjelenése óta. Morcsányi Géza ehhez csak annyit f?z hozzá: Esterházy pontosan fogalmazta meg érzéseit az új regényben. Mit tehetne hozzá? Minden további megnyilvánulás csak maszatolás lenne? A Helikon sátránál ezúttal is a Márai-kötetek a legkelend?bbek.

Tolonganak a könyvbarátok az Animus kiadónál is, noha nem jelent meg gondozásukban újabb Harry Potter-kötet. Van viszont másik világsiker, a Bud vagyok, uram, Christopher Paul Curtis regénye. Mellettük, az Ulpius Háznál szintén rengetegen nézel?dnek, forgatják a könyveket, vásárolnak, jól fogy Chaim Potok Asher Lev öröksége cím? könyve, Salamon Pál Sorsolvasó cím? regénye, a Japán szeret?k, A jiddische máme, a Buja zsidók, azaz zsidó írók a szexr?l is. A remek és népszer? köteteket kiadó m?hely az idén kapta meg az év kiadója címet a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon - úgy tetszik, a szakma értékelése és az olvasók érdekl?dése néha mégis csak egybeesik.

Aztán, a sarkon túl ott a Püski kiadó sátra, néhányan olykor elkurjantják magukat: itt lehet aláírni a Pannon rádióért? Inkább tovább megyünk, néhány méterrel odébb Andrew Faludy dedikálja most megjelent, Apámat nem láttátok? cím?  kötetét. Megáll el?tte az egyik fiatal, magyar politikus, a vele lév? hölgy leül Faludy György fiához, dedikációt kér. Mondja a politikus nevét, ám a kötet Kanadában él? szerz?je nem érti. A hölgy bet?zni kezdi a nevet, hiába. Megismétli, majd angolul bet?zi a nevet, így is lassan megy?Lám, a messzir?l jött ember nem ismeri a magyarországi hírekben gyakran szerepelt pártembert.

Nem jutunk messzire innen: a sátorsor között a 75 esztend?sen is daliás, Amerikában él?, világhír? tudós, Oláh György beszélget Gazda István tudománytörténésszel, tulajdonképpen nem csoda, hogy itt a neves tudós, hiszen Életem és a mágikus kémia címmel a Tankönyvkiadó jelentette meg a kötetét. Oláh György, aki 1956 óta él Nyugaton, egy évtizede kaliforniai kutatóintézeti igazgató, 1994-ben Nobel-díjat is kapott, a tudós precizitásával és szépen beszél magyarul. Kérésünkre készségesen felénk fordul a fotó kedvéért, majd kedvesen kezet nyújt. Közben az egyik politikai pártot népszer?sít? férfiak járnak fel-alá, gázemeléssel riogatják a könyveket nézeget? népet, olykor III/III-soznak egy kicsit - ?k valószín?leg nem olvasták (fogják-e valaha, s ha igen, megértik-e a lényegét?) Esterházy Péter Javított kiadás cím? kötetét.

Oláh György és
Gazda István
A hangzavarban, a tömegben
csak néhányan figyelnek föl arra, hogy világhír? hazánkfia, egy Nobel-díjas kémikus sétálgat a Vörösmarty téren, a könyvsátrak között. Körbeértünk. A Gerbeaud el?tt továbbra is fegyelmezetten araszolgatnak el?re a sorban állók. A kiadók és az itt-ott beszélget?, dedikáló írók közül sokan lehangoltan méltatlankodnak: ez az egyetlen könyves rendezvény, amely hagyományosan a kortárs irodalom ünnepe. Nem a politikáé és a politikusoké. Már tavaly is csak szégyenkezett sok író, költ?, színész, hogy miközben Nádas Péter a megnyitó beszédét mondta, Orbán Viktor - ahelyett, hogy néhány percig figyelte volna az egyik leghíresebb magyar író gondolatait - a saját kötetét dedikálta, s kedélyesen beszélgetett a híveivel. Az idén a Vörösmarty térre érkez? Medgyesssy Pétert szidalmazták, s Orbán Viktort éltették a Püski-stand el?tt állók A távolabb lév? kiadók és írók megrökönyödésére. Volt, aki inkább távozott, volt, aki átment a Liszt Ferenc térre, az Írók boltjához. Vagy a Ráday utcába, ahol szintén sátrak álltak a tavalyi sikeres könyvutcai rendezvények után. De fölmerül a kérdés: miért az írók távozzanak a kortárs irodalom ünnepi rendezvényér?l?

A szervez? Magyar Könyvkiadók és Könyvterjeszt?k Egyesülésének el kellene gondolkodnia a történtek hatására azon: ha ez a könyves rendezvény a kortárs irodalom és írók ünnepe, akkor mit keres itt a politika? Miért kell a zs?ritagok háromszori szavazata ellenére utólag fölvenni a hivatalos könyvheti listára Debreczeny József Orbán Viktorról írott könyvét, mint ahogy az idén történt? És miért nem irodalmi zs?ri dönt arról, ki dedikálhat a központi helyszínen? Az Orbán-kötet, Bayer Zsolt és Lovas István könyve ugyanis a legnagyobb jóindulattal sem nevezhet? szépirodalomnak. Az ünnepi könyvhét b? hét évtizedes történetében soha nem használták fel a politikusok és híveik a könyv és a kortárs irodalom ünnepét politikai provokációra. Jó volna, ha az idei esztend? csak kivétel maradna.     

Könyvkiadók nyilatkozata a Vörösmarty téren történtek után:

Néhány könyvkiadó mélységes felháborodását fejezte ki a Vörösmarty téren történtek miatt, s a következ? nyilatkozatot adta ki:   Mi, a magyar könyv sorsáért aggódó könyves szakemberek mélységes felháborodásunknak adunk kifejezést amiatt, hogy a 73. ünnepi könyvhetet széls?séges csoportok deviáns viselkedésükkel megzavarták. A könyv békés ünnepéhez méltatlan, kulturálatlan megnyilvánulások ellen tiltakozunk. Felkérjük az ünnepi könyvhét szervez?it, els?sorban a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjeszt?k Egyesülése vezet?it és a közrend védelméért felel?s szerveket, tegyenek meg mindent azért, hogy a jöv?beni könyvünnepek békéjét a Vörösmarty térihez hasonló atrocitások ne zavarhassák meg. Legyen a könyvhét az olvasás, a m?vel?dés és a kulturált viselkedés ünnepe! Budapest, 2002. június 10.   A levél aláírói: Baráz Miklós (HungaLibri), Bodnár János (Glória), Farkasvölgyi Frigyesné (Medicina), Gál Katalin (Vince Kiadó), Kemény L. András (Papirusz Book), Kepets András (Ulpius Ház), Korodi Ildikó (Kossuth Nyomda Rt. Pallas Stúdió), Kovács Zsuzsanna (Papirusz Duola), Köves Julianna és Köves József (K.u.K. Kiadó), Lantos Kálmánné (GenerálPress), Matyi Dezs? (Alexandra Kiadó), Novák György (Novella Kiadó), Révai Gábor (Magyar Könyvklub), Sík Júlia (Sík Kiadó), Szamosi Ivánné (Ciceró), Szikói Gábor (Göncöl), Tarcsay Károlyné, Tarcsay Károly (Zagóra Kft.).  

Néhány adat a 73. ünnepi könyvhétr?l:  

A központi helyszínen, a Vörösmarty téren körülbelül 200 könyves m?hely árulta portékáit. Összesen 64 magyar kiadó és 13 határon túli m?hely volt jelen. A listán szerepl? 188 újdonság közül 141 a hazai, 47 a határon túli kiadvány. Az összes listás hazai könyv 375 447 forintba kerül, a határon túli listás kiadványok összára 61 000 forint. A legolcsóbb kötet 55, a legdrágább 7990 forintért vásárolható meg, az átlagár az idén a listán lév? köteteknél 2230 forint - s a listát azért érdemes mindig hangsúlyozni, mert a kiadók ilyenkorra id?zítik újdonságaik jelent?s részét, így az ünnepi könyvhétre több száz kötet lát napvilágot.

 
 
Jelenleg 2 olvasó böngészik a Papiruszon

Képes hirdetés ingyen | Fesztivál, rendezvény