Fesztivál.hu

Port80.hu

Mp3Heaven.hu
Legyen a Papirusz.hu a Kezdőlapja! Tegye be lapunkat a Kedvencek közé!
Trapézon, vásznon, pódiumon (Esemény-tár)
Átadták a m?vészeti közép-díjakat
Szerző: Albert Mária
2003. március 14. 19:03

A Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztjét kapta:
G?z László harsonam?vész, a Budapest Music Center igazgatója, H?nig Lászlóné,  a Madách Színház gondnoka, K?vágó Zsuzsanna, a Magyar Táncm?vészeti Egyetem adjunktusa, Tóth Sándor, a Pécsi Nemzeti Színház koreográfusa, Varga Csaba, Balázs Béla-díjas rajzfilmrendez?.

A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkeresztjét kapta:
Géczy Éva nyugalmazott táncm?vész, balettmester, Heller Gasztonné,  a Magyar Állami Operaház vezet? balettkorrepetitora, Kanyó Béla fotóm?vész, Marjainé Kiss Anna Mária, a Pesti Magyar Színház pénzügyi csoportvezet?je, Sárosi János, a Magyar Cirkusz és Varieté  M?vész Telep vezet?je, Zatykó György, a Békés Megyei Jókai Színház világosítótár-vezet?je.

A Magyar Köztársasági Bronz Érdemkeresztjét kapta:
Kármán Györgyné, a Táncm?vészeti F?iskola nyugalmazott adjunktusa.

Görgey Gábor miniszter a szakmai kuratóriumok javaslata alapján a mozgókép területén kifejtett kiemelked? alkotó tevékenységéért Balázs  Béla-díjat adományozott:
B.Marton Frigyes   filmoperat?rnek, Dettre Gábor filmrendez?nek, Kamondi Zoltán rendez?nek,
Kiss Beáta szinkronrendez?nek, Mundruczó Kornélnak,  a Filmm?vészeti Egyetem hallgatójának,
Oláh Gábor filmrendez?nek, Óvári Lajos filmgyártásvezet?nek, Szaladják István filmrendez?, játékfilm-operat?rnek, Takács Verának,  a Magyar Televízió vezet? szerkeszt?jének.

Kiemelked? fotóm?vészi tevékenységéért Balogh Rudolf-díjat adományozott:
Gulyás Miklós fotográfusnak, Habik Csaba fotoriporternek, Vancsó Zoltán fotográfusnak.

A kultúra és a közm?vel?dés területén végzett kiemelked? szakmai tevékenységéért Bánffy Miklós-díjat adományozott:
Boros Gézának, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma m?vészeti f?tanácsosának, dr.Rózsahegyi Jánosnak, a Somogyi Könyvtár gazdasági igazgató-f?könyvtárosának, Lampl Lajosnak, az Országos Színészegyesület ügyvezet? titkárának, Laux József el?adóm?vész, kulturális vállalkozónak, Schnitzler Lászlónak, a Magyar Állami Operaház hang- és video-technikusának,
Tuza Jánosnénak, a Mikroszkóp Színpad m?vészeti titkárának.

A bábszínész, rendez?, tervez?, dramaturg, zeneszerz?, m?fordítói tevékenysége elismeréséül Blattner Géza-díjat adományozott:
Kovács Géza bábm?vésznek, Lengyel Pál rendez?nek.

Kiemelked? zeneszerz?i, zenei rendez?i, m?vészi tevékenységéért Erkel Ferenc-díjat
adományozott:
Bárány Gusztávnak, a Magyar Rádió zenei rendez?jének, Binder Károly zeneszerz?, zongoram?vésznek, a Liszt Ferenc Zenem?vészeti Egyetem tanszékvezet?jének,
Serei Zsolt zeneszerz?-karmesternek, a Liszt Ferenc Zenem?vészeti Egyetem adjunktusának.

Kiemelked? iparm?vészeti, ipari tervez?m?vészeti tevékenységéért Ferenczy Noémi-díjat
adományozott:
Bán Mariann keramikusnak, Bárd Johanna alkalmazott grafikus, tipográfusnak, Berzy Katalin keramikusm?vésznek, Czebe István üvegtervez? iparm?vésznek, Csenki Éva iparm?vész-restaurátornak, Gyimóthy György formatervez?nek, Keresztes Dóra grafikus-tervez?m?vésznek,
Kopcsányi Ottó ötvösm?vésznek, Lencsés Ida kárpitm?vésznek, Morelli Edit t?zzománc-m?vésznek,
Pápai Lívia kárpitm?vésznek, Szekér Ferenc bels?építésznek.

A táncm?vészet területén végzett alkotói, el?adói, tudományos pedagógiai tevékenységéért
Harangozó Gyula-díjat adományozott:
Castillo Doloresnek, a Magyar Nemzeti Balett címzetes magántáncosának, Egerházi Attilának, a Pécsi Balett koreográfus, m?vészeti vezet?jének, Juhász Zsoltnak, a Duna M?vész Együttes koreográfus, táncos szólistájának, Laczó Zsuzsának,  a Debreceni Balett magántáncosának, Mándy Ildikó   táncm?vész, koreográfusnak, Rusorán Gabriellának, a Honvéd Együttes táncos-szólistájának,
Szögi Csaba táncm?vész-koreográfusnak, a Közép-Európa Táncszínház igazgatójának.

Kiemelked? artistam?vészi tevékenységéért Hortobágyi Károly-díjat adományozott:
Richter Flóriánnak, a Magyar Nemzeti Cirkusz lovas-akrobatájának.

Kiváló színm?vészeti és színháztudományi tevékenységéért Jászai Mari-díjat adományozott:
Bocsárdi Lászlónak, a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház rendez?jének, Fullajtár Andreának, a Katona József Színház színm?vészének, Kaszás Gerg?nek, az egri Gárdonyi Géza Színház színm?vészének, Khell Csörsz tervez?nek, Mezei Kingának,  az Újvidéki Színház rendez?jének,
Miske Lászlónak, a debreceni Csokonai Színház színm?vészének, ?ze Áronnak,  a Pesti Magyar Színház színm?vészének, Pintér Bélának,  a Szkéné Színház rendez?jének, Szegedi Dezs?nek, a Miskolci Nemzeti Színház színm?vészének, Terhes Sándor  színm?vésznek, Tóth József  színm?vésznek, Trill Zsoltnak, a beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház színm?vészének, Ungár Júliának,  a Katona József Színház dramaturgjának.

Kiemelked? irodalmi tevékenységéért József Attila-díjat adományozott:
Cselényi László Pozsonyban él? költ?nek, Györffy Miklós író, m?fordítónak, Jász Attilának, a tatabányai Új Forrás cím? folyóirat f?szerkeszt?-helyettesének, Kálnay Adél írónak, Kerék Imre költ?nek, Láng Gusztáv irodalomkritikusnak, Papp Tibor költ?nek, Péterfy Gergely írónak,
Sobor Antal írónak, Száraz Miklós György írónak, Vári Fábián László Kárpátalján él? írónak,
Villányi László költ?nek, Vörös István író, költ?, m?fordítónak.

Zenei és el?adóm?vészi tevékenységéért Liszt Ferenc-díjat adományozott:
Csalog Gábor zongoram?vésznek, Héja Domonkosnak, a Danubia Ifjúsági Szimfonikus Zenekar karmesterének, Járdányi Gergely nagyb?g?m?vésznek, Liszt Ferenc Zenem?vészeti Egyetem tanárának, Kelemen Barnabás heged?m?vésznek, Király Csaba zongora és orgonam?vésznek,
Klenyán Csaba  klarinétm?vésznek, László Attila gitárm?vész, zeneszerz?nek, a Liszt Ferenc Zenem?vészeti Egyetem docensének, Mindszenty Zsuzsánna karvezet?, f?iskolai docensnek.
 
Kiemelked? képz?m?vészeti tevékenységéért Munkácsy Mihály-díjat adományozott:
Butak András grafikusm?vésznek, Drozdik Orsolya képz?m?vésznek, Gábor Éva Mária szobrászm?vésznek, Hajdú László fest?m?vésznek, ifj. Bóna István fest?restaurátor-m?vésznek, Jakobovits Miklós nagyváradi fest?m?vésznek, Karátson Gábor fest?m?vésznek,
Ócsai Károly szobrászm?vésznek, Rácmolnár Sándor grafikusnak, Rozmann Ágnes tervez?grafikus-m?vésznek, Sebestyén Zoltán fest?m?vésznek, Trombitás Tamás fest?m?vésznek, Zsemlye Ildikó szobrásznak.

Kiemelked? zenés színházi rendez?i, színháztudományi, dramaturgi és m?fordítói tevékenységéért
Nádasdy Kálmán-díjat adományozott:
Huszár Klára operarendez?, zeneíró, m?fordítónak, Romhányi Ágnesnek, a Magyar Állami Operaház dramaturgjának.

A Képz?m?vészet és iparm?vészet, valamint a fotóm?vészet területén végzett kiemelked? m?vészettörténészi, m?vészetírói, m?elméleti, m?kritikusi tevékenységéért Németh Lajos-díjat
adományozott:
Askercz Évának, a soproni Múzeum f?muzeológusának, Hajdu István m?kritikus, szerkeszt?nek,
Molnár Éva m?vészettörténésznek.

Kiemelked? zenetudományi, zenekritikai és zenei ismeretterjeszt? tevékenységéért Szabolcsi Bence-díjat adományozott:
László Ferenc kolozsvári zenetörténésznek, Sólyom György zenetörténésznek.

A szakmai kuratórium konszenzussal hozott javaslata alapján újságírói tevékenységéért Táncsics Mihály-díjat adományozott:
Balázs Géza újságírónak, dr.Harmath Károlynak, az Agapé Kiadó f?szerkeszt?-igazgatójának,
Füzesi Magdának, a beregszászi Beregi Hírlap szerkeszt?jének, Jolsvai András vezet? szerkeszt?nek,
László Ágnes újságírónak, Martin Józsefnek, a Vasárnapi Hírek f?szerkeszt?-helyettesének.

 
 
Jelenleg 8 olvasó böngészik a Papiruszon

Képes hirdetés ingyen | Nemzetközi hirdetés | Fesztivál, rendezvény