Fesztivál.hu

Port80.hu

Mp3Heaven.hu
Legyen a Papirusz.hu a Kezdőlapja! Tegye be lapunkat a Kedvencek közé!
Rövid, tömör - hatékony? (Archívum)
Két szerelvény közt egy intermédium
Szerző: I-Web.hu
2003. március 10. 13:28


Technikailag már ma sem lenne akadálya annak, hogy a metróalagútban vetített képerny?n szembe találjuk magunkat egy ismeretlen SMS-ével, aki közli velünk, hogy: "hé te ott a baloldalon, tetszel nekem!". A probléma csak annyi, hogy mire a kivetít?re ér az üzenet, esetleg már nem a célszemély tartózkodik az adott oldalon, ami legalábbis mulatságos szituációk forrása lehet.

Túl ezen, a hirdetési médiamix új eleme, az Infoscreen számtalan interaktív elemet, közösségteremt? lehet?séget hordoz magában. Könny?szerrel lehet találni olyan napi aktualitású témát, amely leginkább érdekli az adott közönséget, s ehhez szavazást rendelni, internetelérést mutatni egy pillanat m?ve. Ebb?l is érzékelhet?, hogy ez az új, vetített információs forrás jóval több, mint puszta hirdetési felület.

Németországban számtalan nagyvárosban látható, 1998 óta Bécsben, s most nálunk indult el ez a sajátos intermédium 20 kivetít?n. Az optikai kábeleken, helyi szervereken és kivetít?kön alapuló rendszer egymillió eurós (250 millió Ft) beruházása sejteti, hogy a m?ködtet?k legalábbis megtérülést és hasznot várnak. B?víteni csak ezután és csak olyan helyeken lehet, ahol az emberek nagy tömegben (viszonylag rövid ideig) várakoznak, azaz busz- és vonatpályaudvarokon, repül?tereken.

A budapesti metróvonalakon naponta 750 ezer ember utazik. Többségük munkába vagy iskolába megy, netán ügyet intéz, ingázik. Bármennyire osztott vagy méla azonban a figyelem, amely e tömeget jellemzi, a hirdetési piac mégis lát bennük fantáziát. F?ként azokban, akik a sz?ken értelmezett belvárost veszik célba. ?k ugyanis a marketing-guruk elemzései szerint a magasabban kvalifikált, jobb jövedelmi viszonyok között él? f?városi, Pest megyei népesség képvisel?i, a reklámok célcsoportja. (Pratkanis és Aronson rábeszél?gépe persze komoly gellert is kaphat, mert éppen ebb?l a rétegb?l fejl?dött ki a tudatos reklámkerül? alfaja, de sebaj, mint tudjuk, Magyarországon minden másképp van.)

Ha valaki üzemkezdést?l üzemzárásig veszi a fáradságot és rátapad a vetít?re, akkor az id?nként el?forduló helyesírási hibákon túl könnyen megfigyelheti a médium sajátosságait. Mi inkább megkértük Nagy Henriett stúdió- és grafikai vezet?t, a tartalom felel?sét, avasson be a m?helytitkokba.  A kétsoros hírek hibáit, mint mondja, a próbaüzem számlájára írhatjuk, reméljük a "mea culpa" nemcsak szóbeli lesz.

Meglep?, de az egész m?sor összesen hét és fél perc, amely három különböz?, két és fél perces blokkra oszlik. A tematikában hírtípusok követik egymást: 10-20 másodperc külföldi, belföldi, sport, bulvár, id?járásjelentés, ajánló és persze a reklámok. Az egyes blokkokon belül változnak, aktualizálódnak a Reuterst?l átvett külföldi hírek. A belföldi hírszállítás egyel?re nem megoldott, de valamelyik országos sugárzású tévécsatorna esélyes a kizárólagosságot feltételez? szerz?désre. Összesen hatan, három szerkeszt? és három technikus állítják össze és frissítik az adást. Az arányok kellemesnek mondhatók: az adásid? hetven százaléka az információ és 30 százalékot foglal a hirdetés.

Alexander Kunz projektigazgató szeretné, ha az emberek jól éreznék magukat a kivetít?k el?tt. Nem kizárólag pozitív hangvétel? híreket adnak persze, de némi öncenzúrát gyakorolnak. Bécsben például sok kritika érte ?ket egyes filmel?zetesek er?szakos jelenetei miatt, azóta ezt kerülik. De nem adták le például azt a Guiness-rekord kísérletr?l tudósító hírt sem, amelyben egy figura 700 t?t szúrt a testébe. Az igazgató nem szándékozik sem undort, sem pánikot kelteni. Így például a koreai metrót?z bemutatása az Infoscreen-en egyértelm? tabu.

A várakozás perceit a humorral lehet még kellemesebbé tenni. Jómagam emlékszem például egy buszsof?rre, aki minden reggel viccekkel szórakoztatta a munkába zötyög? arcokat, hála érte. Az új intermédiumon erre is van lehet?ség, karikatúrák, képi gegek és hanghatások nélkül is m?köd? animációk közbeiktatásával.

Az Infoscreennek nincs hangja, mert az jobban zavarja az embereket, mint a néma film. Túl azon, hogy a metróalagút akusztikája nem mérhet? a milánói Scalához (még a pincéjéhez sem). Ellenben hatékony, mert felt?n?, mozog és nagy, világító felület. A megkérdezett bámészkodók véleménye általában pozitív. Az információszolgáltatás miatt nem azt érzik, hogy ismét el akarnak nekik adni valamit - annak ellenére, hogy nyilvánvalóan ez a cél. Mint minden médium esetében, a lényeg itt is a csomagolás. Az pedig, minden gyermekbetegsége ellenére biztató.

 
 
Jelenleg 7 olvasó böngészik a Papiruszon

Képes hirdetés ingyen | Nemzetközi hirdetés | Fesztivál, rendezvény