Fesztivál.hu

Port80.hu

Mp3Heaven.hu
Legyen a Papirusz.hu a Kezdőlapja! Tegye be lapunkat a Kedvencek közé!
A Bárka és utasai (Archívum)
A Ludwig Múzeumban kötöttek ki
Szerző: Albert Mária
2003. február 26. 12:39


Blues Fools
A m?sor két nagyobb blokkból állt,
a részek között a szintén békéscsabai illet?ség? zenekar, a Blues fools játszott. A f?szerkeszt?, Elek Tibor irodalomtörténész el?ször a lapot és a felolvasókat: Vámos Miklóst, Varró Dánielt, Nagy Gáspárt mutatta be, valamint a szerkeszt?ség részér?l Kiss Ottót és Grecsó Krisztiánt. Bár a folyóirat ezen a néven már tíz éve létezik, a nagy váltás 2000-re tehet?. "Az újjászületett Bárka els? számában írtam egy olvasóköszönt?t" - kezdte Elek Tibor. "Úgy fogalmaztam meg a szerkeszt?i törekvéseinket, hogy korra, nemre, származásra és lakóhelyre való tekintet nélkül, a különböz? irányzatokhoz való kapcsolódástól és divatoktól függetlenül igyekszünk felmutatni minden olyan értéket, ami számunkra fontos és a mi látókörünkbe belefér."

A harmadik díjazott:
Szilágyi András
A Bárka név is erre utal:
összegy?jteni, ami mentésre és tovább vitelre érdemes. A folyóirat számaiban olyan szerz?knek az írásaival találkozhatunk egymás mellett, akikkel egyébként csak különböz? lapokban lehetne. Az így egymás mellé került szövegek különleges párbeszédhelyzetbe kerülnek, ami a szerz?knek sincs kárára, az olvasónak pedig mindenképp örömére szolgál - a visszajelzések legalábbis ezt mutatják. A regionális kérdéseknek, lokális témáknak nagy teret hagynak, sok helyi és a megyéhez köt?d? szerz? kap náluk publikálási lehet?séget. A regionalitás és az egyetemesség nem egymást kizáró fogalmak az irodalomban sem, és ezt megpróbálják összhangba hozni. A határon túli magyar irodalom is hangsúlyos helyet kap a Bárkában, valamint a kortárs fiatal magyar irodalom törekvéseit is figyelik.

Ezt a szemléletet tükrözi az idei meghívottak és díjazottak névsora is. A kitüntetést 2000-ben hozta létre a Bárka Társadalmi Szerkeszt? Bizottsága és minden év végén ítélik oda azoknak a laphoz köt?d? szerz?knek, akik az adott évben jelent?s publikációkkal gazdagították az olvasókat. Harmadízben osztották ki a pénzdíjjal, és Kiss György szobrász és éremm?vész kisplasztikájával járó elismerést. A szépirodalomi kategóriában Zalán Tibor, a képz?m?vészeti írások terén Szilágyi András, és a kritika részér?l Szilágyi Zsófia gazdagodott a jutalommal. Zalán Tibort (www.nexus.hu/zalan2) sem az irodalom-, sem a színházkedvel?knek nem kell különösebben bemutatnunk.
A Bárka-díjat az új regényének a folyóiratban publikált részletéért, valamint a Létismeretlenes egyenletek cím? versciklusáért kapta. Szilágyi András Békéscsabán él? képz?m?vészeti szakíró Mengyán Andrásról írt hosszú tanulmányáért, Szilágyi Zsófia pedig Bartis Attila és Závada Pál regényeir?l írt kit?n? elemzésért kapta az elismerést. A Ludwig Múzeumban méltó környezetben, telt ház el?tt ünnepelték ?ket. Velük és a Bárka csapatával legközelebb május végén a Kolibri pincében találkozhat az érdekl?d? az idei harmadik szám bemutatóján.

Köszönet a fotókért Kriptománnak.

 
 
Jelenleg 9 olvasó böngészik a Papiruszon

Képes hirdetés ingyen | Nemzetközi hirdetés | Fesztivál, rendezvény