Fesztivál.hu

Port80.hu

Mp3Heaven.hu
Legyen a Papirusz.hu a Kezdőlapja! Tegye be lapunkat a Kedvencek közé!
Absztrakt ikonok (Archívum)
Malevics képei a berlini Guggenheim Múzeumban
Szerző: Albert Mária
2003. február 25. 11:17


Kazimir Malevics:
Fekete kör, 1913
Kazimir Malevics ezen képei
a XX. század hajnalán  korszakalkotóak voltak. Mi több: a modern müvészek nagy része (legalábbis azok, akik az absztrakt m?vészetben találták meg kifejezési formáikat) mai napig az orosz müvészt tekintik szellemi "atyuskájuknak". A német Guggenheim Múzeum most megnyílt kiállítása Malevics els? világháború alatt, vagyis 1914 és 1918 között készült festményeit gy?jtötte egybe, és állította ki nagy szakmai hozzáértéssel és esztétikai érzékkel.

Malevics ezekben az években
fejlesztette ki "szuprematizmus" névre hallgató stílusirányzatát, mely a korábbi európai m?vészettel szemben nem leképez?, hanem teremt? jelleg? m?vészetet kívánt létrehozni. Malevics, Mondriánhoz és Kandinszkijhez hasonlóan olyan m?vészi utópián gondolkozott, amelyik az Oroszországban mindenütt jelenlév? ikonokat teremti újjá. A vallási hátteret nemzetközi érvény? tartalommal kívánták helyettesíteni. Malevics a "világ tárgynélküli ábrázolását" kereste, az "ideát" próbálta vizuális formában megjeleníteni. Kubista próbálkozások után az egyszer? geometriai formák expresszív potenciájában véli felfedezni az új utat, majd hosszú évekig ezen a területen kísérletezik.

Szuprematista kép, 1916-ból
Az eredmény: sok-sok kör, négyzet, trapéz,
geometrriai testek, egymás mellett, alatt, felett lebeg?en. Sokan Malevicset "színtelen" m?vésznek tartják, aki fehér alapra fehérrel fest, de ha végigvonulunk a kiállítótermen, mégis tarka-barka képek emlékével távozunk. Persze a m?vész legszívesebben a fekete és fehér festékespitlibe mártogatta ecseteit, de azért szorgalmasan használta az alapszíneket is. Er?teljes pirosban, sárgában, kékben tündökl? hasábjai, most így, majd egy századdal kés?bbr?l nézve a computerekben forgó testek el?futárai. És micsoda smaragdzöldeket tudott! Csak eddig ezeket a nem eléggé "malevicses" képeket alig lehetett látni. Most a Salamon R. Guggenheim Fundation a Menil Collection in Hustonnal karöltve magángy?jteményekb?l, kelet-európai múzeumokból és amerikai gy?jteményekb?l vette ölcsön az eddig kevésbé ismert darabokat is.  

Így megismerkedhetünk a festményeken kívül Malevics szuprematista rajzaival is (Trapézvariációk) és azzal az "Architektoniák"-nak nevezett gipsztanulmánnyal is, amely a m?vész építészeti utópiáját mintázza meg. Mennyivel jobb lett volna, ha a lakótelepek egységes tömbjei helyett ezek a dinamikus tornyok kerülnek megépítésre! A dinamika az évek el?rehaladtával egyre központibb kérdés lett Malevics m?vészetében. Míg a szuprematista korszak els? festményei elég statikusak voltak, kés?bb egyre mozgalmasabb képek kerültek le a fest?állványról. Malevics minden irányban kitöltötte a teret, a vászon síkján a harmadik dimenziót is teljesen kihasználta, s?t a negyedik dimenzión is nagyon gondolkozott. Err?l tanúskodik a Futballista realizmusa /Festékmassza a negyedik dimenzióban cím? képe. A kiállítás nemcsak ezekkel a jöv?bemutató m?tárgyakkal ajándékozza meg a látogatót, hanem egy pompás Malevics-idézettel is: "Az élet tartalma a m?vészet kell hogy legyen, mert az élet akkor szép."

A kiállítás április 27-ig naponta 11-töl 20-óráig, csütörtökön 22 óráig látható a berlini Guggenheim Múzeumban.
www.deutsche-guggenheim.de

 
 
Jelenleg 5 olvasó böngészik a Papiruszon

Képes hirdetés ingyen | Fesztivál, rendezvény