Fesztivál.hu

Port80.hu

Mp3Heaven.hu
Legyen a Papirusz.hu a Kezdőlapja! Tegye be lapunkat a Kedvencek közé!
Adathegyek a tenyérben (Archívum)
Az Arcanum elektronikus kiadványai DVD-ROM-on
Szerző: H. Magyar Kornél
2003. február 10. 10:53


Kisebb fajta házi bibliotéka gy?lt össze az Arcanum Kiadó DVD-könyvtár cím? sorozatának második korongján is. A lemezen els?sorban könyvészeti és könyvtártudományi kiadványok találhatók, ezért leginkább a fels?oktatásban tevékenyked?k, kutatók és diákok vehetik nagy hasznát. A szinte elképzelhetetlen mennyiség? tartalmat alig lehet emberi léptékekkel áttekinteni, nagy vonalakban nézve azonban a magyar klasszika filológia tudományának impozáns íve rajzolódik ki. Olyan nagyon fontos kiadványok válnak a kiadvánnyal napi szinten is elérhet?vé, amelyeket eddig legföljebb a Széchenyi Könyvtár leg?rzöttebb polcairól lehetett kikérni - onnan is tucatnyi engedéllyel.

Ide tartozik például a Régi Magyar Könyvtár sorozatának teljes szövege: az 1879-ben, Szabó Károly szerkesztésében és az MTA kiadásában megjelent korszakos jelent?ség? munka az els? volt, amely a magyar írásbeliség szövegeit a teljesség igényével gy?jtötte össze, amivel egyben megteremtette a magyar irodalomkutatás alapjait. Ugyanilyen jelent?séggel bír a Pecz Vilmos szerkesztésében 1904-ben megjelent Ókori lexikon, amely máig egyedülálló teljeséggel, 9000 címszóban, képi illusztrációk gazdagságával ismertette az ókori civilizációk jellegzetességeit. Szintén gazdag kultúrtörténeti gy?jtemény az 1900-ban megjelent Magyar viseletek története, az Erdély és Székelyföld történelmét, kultúráját bemutató tanulmányok - a híres Edély-kutató Orbán Balázs munkái - vagy akár Tótfalusi István szórakoztatva tanító gy?jteményei: Színes szinonimaszótár, Idegen idézetek szótára, Kis magyar nyelvklinika, Irodalmi alakok lexikona, Ki kicsoda Shakespeare világában.

Az adatbázis kezel?i felületét tekintve sajnos már nem ennyire magas igényekkel lehet találkozni. A lemez hagyományos CD-meghajtóban természetesen nem m?ködik, a DVD-ROM meghajtóban viszont automatikusan elindul és a  telepítést is pillanatok alatt elintézi magától. Nem ennyire buzgó és öntevékeny, de noszogatásra is csak nehezen használható a tartalmat megjelenít? szoftver. A teljes állományt a lemezen mellékelt Folio Views 4 adatbázisprogramon keresztül lehet elérni. A program sajnos az új technológiához képest aránytalanul kezdetleges és bonyolult. Homályos a keres?rendszer m?ködése, és csak hosszú tanulmányozás után lehet kibogarászni a használatának ördöngösségeit. Elhibázottnak t?nik, hogy a teljes, több tízezer nyomtatott oldalra rúgó szöveg egyetlen fájlba van helyezve, akár az egész végiggördíthet? lenne egyetlen egércsúsztatással; csupán a képerny? bal oldalán lév? könyvjelz?k tagolnak a kiadványok szerint. Talán emiatt is nagyon nehézkes és lassú az egész rendszer használata, s?t a tesztelés során többször is lefagyott - és aligha a készülékünkben van a hiba? Ekkora hatalmas állomány kezeléséhez olajozottabban m?köd?, mégis egyszer?bben használható kezel?programra lett volna szükség, és árnyaltabb, határozottabb tagolásra.

Számítógépguruknak persze nyilván nem jelent túlzott igénybevételt a program használata - ne legyenek illúzióink, ?k azok, akik aligha olvasnak ilyen jelleg? szövegeket. Azok az irodalmárok viszont, akiknek pár év múlva már egyenesen nélkülözhetetlen lesz az elektronikus média használata - nyilvánvalóan egyszer?bb, felhasználó-közelibb és mégis megbízható felületet igényelnek.

Az Arcanum kezdeményezései óriási jelent?ség?ek, és kis id? múlva bizonyosan eredményesebb lesz a tartalomért és a technikai háttérért felel?s munkatársak együttm?ködése is.

www.arcanum.hu

 
 
Jelenleg 9 olvasó böngészik a Papiruszon

Képes hirdetés ingyen | Nemzetközi hirdetés | Fesztivál, rendezvény