Fesztivál.hu

Port80.hu

Mp3Heaven.hu
Legyen a Papirusz.hu a Kezdőlapja! Tegye be lapunkat a Kedvencek közé!
Az irodalom dics? polgára (Archívum)
Márai, Kassa és a monarchiás élet a Szlovák Intézetben
Szerző: I-Web.hu
2003. január 17. 10:16


A Szlovák Köztársaság megalakulásának és a Budapesti Szlovák Intézet megalapításának tizedik évfordulója alkalmából megrendezett kiállítás megnyitója méltó volt az alkalomhoz.  Rudolf Chmel kulturális miniszter köszönt?je után Róbert Pollák, a kiállítást lehet?vé tév? Kelet-szlovák Múzeum igazgatója mondta el ünnepi beszédét, majd a Moyzes-kvartett hangversenye koronázta meg az estet.

Márai Sándor Felvidékre került szász családból származott. Kassán született, és bár kés?bb elkerült innen, ez a város volt az egyik olyan alapélmény, amely kés?bb is gyakran visszatért m?veiben. Kassa és Budapest - íme a két pólus, amelyek életét és írásm?vészetét egyaránt meghatározták. Innen ered legendás köt?dése a polgársághoz, amely m?veinek egyik kulcsfogalma. Bár 1948-ban külföldre távozott - Svájcban, Olaszországban és az Egyesült Államokban élte le utolsó éveit -, emigrációban írott m?veiben is folyton visszacseng a két város hangulata.

A kiállítás Márai Kassán töltött éveit, illetve a felvidéki városhoz való viszonyát járja körül. A falakon a Kassai polgárok és az Egy polgár vallomásai cím? m?vek részletei láthatók - természetesen két nyelven, magyarul és szlovákul -, mindezt pedig az egykori Kassáról készült fotók illusztrálják. A Márai-írások helyszínei nemcsak korabeli képeken, hanem a mai állapotokat megörökít? fotókon is szerepelnek - a város fejl?dése fontos része a kiállításnak. Mindez azonban több is ennél: nemcsak a város mutatkozik meg benne, és nemcsak az író Márai. A képanyag ennél többet nyújt: betekintést nyerünk abba a békebeli polgári létformába, ami az író m?veinek alaptémája, amelynek elvesztése felett utolsó éveiben is bánkódott. Nagyapáink kora és élete van a falakon - ezért több ez, mint egy irodalmi-m?vel?déstörténeti tárlat. Saját múltunk rövid id?re jelenné vált.

Szlovák Intézet: Bp. VIII., Rákóczi út 15.


 
 
Jelenleg 2 olvasó böngészik a Papiruszon

Képes hirdetés ingyen | Fesztivál, rendezvény