Fesztivál.hu

Port80.hu

Mp3Heaven.hu
Legyen a Papirusz.hu a Kezdőlapja! Tegye be lapunkat a Kedvencek közé!
Nem hiszek a szememnek! (Archívum)
Harc a gravitáció ellen
Szerző: Albert Mária
2003. január 15. 15:43


Az el?adás a leveg?vel és a nehézségi er?vel, ezen túl kés?bb az el?adó saját személyével folytatott harc, melyet a bakizás, a hibázás lehet?ségének állandó jelenléte tesz igazán emberivé és szórakoztatóvá. Az el?adás els? részében a m?vész hadakozik a lehetetlennek látszó feladattal: le kell küzdeni minden fizikai akadályt. Kés?bb azonban, ahogy a történet során egyre többet tudunk meg róla, mindinkább az az érzésünk támad, hogy valójában itt egy, az önmegvalósításért, a kifejezésért és saját identitásának megtalálásáért viaskodó tehetséges, ám felfedezésre váró m?vésszel állunk szemben. Ezt mutatják az el?adás azon elemei, melyekben különböz? n?i ruhákat és pózokat öltve áll a tükör el?tt, és elmúlt korok primadonnáit idéz? mozdulatokat próbál elsajátítani. A cirkuszi atmoszférát ezzel együtt sikerült megteremtenie, hiszen az el?adás csekély számú gyerek néz?i - tudtuk, jó helyen vannak, nem tévedtek el - mindezt igen viccesnek találták.

A produkció címe: Ascenseur/Lift, utal az el?adásban egyenl? százalékban jelen lév? vertikális mozgásirányokra is. A Lift a zsongl?rködés tudományának elsajátításáról, kudarcairól és örömeir?l szól. Egy m?vész mindennapi életét mutatja be id?rendi sorrendben, humorral és bánattal. Egyetlen vágya, hogy leküzdje a fizika törvényeit - ésszer?tlenül, hiszen a dolgok azok rendje és módja szerint visszakerülnek a rendeltetési helyükre. A labda leesik a földre, a papírtörl?-kend? elgurul, a gumifotel repül, majd landol a földön. Ahogy a valóságban. A filmekben persze minden máshogy történik, mint az életben. Ott lehet szárnyalni és lebegni a föld felett, ott dobálhat bárkit és bármit, az akár ott is maradhat.  A Mátrix cím? filmb?l, valamint John Woo amerikai rendez? néhány legutóbbi alkotásából ismert küzd? jelenetek újfajta, háromdimenziós képi megvalósítása visszacseng az el?adásban, az el?adó legtitkosabb vágyait testesíti meg, rengeteg humorral, filmen.

A video és filmrészletek, valamint a díszlet révén az el?adás átlényegül, s már nem tudjuk, mi a valóság és mi a látszat. A paraván mögött történ? események lehetnek a valóság, de lehetnek a képzeletet közvetít? video képsorai is. Már-már kezdenénk hinni a csodákban, amikor egy-egy humoros és ötletes húzással Philippe Menard kedvesen tántorít el ett?l. Amikor buzogányokat, gumifoteleket, majd egy h?t?t juttat a leveg?be, azok néhány másodpercre ott maradnak, majd a következ? pillanatban az utóbbit üdvözöljük viszont, méltatlankodva lapítja ki a vele tréfát ?z? illet?t. Felfedi ugyan el?ttünk a zsongl?r és tárgyának intim viszonyát, sejteti, hogy talán képes a lehetetlenre, ám a megoldás mind az ?, mind a néz? számára ismeretlen marad. Az egyensúlykeresés olykor-olykor esetlen, de kitartó próbálkozásai magával ragadnak mindenkit, és szurkolunk, bárcsak sikerülne neki.

 
 
Jelenleg 8 olvasó böngészik a Papiruszon

Képes hirdetés ingyen | Nemzetközi hirdetés | Fesztivál, rendezvény