Fesztivál.hu

Port80.hu

Mp3Heaven.hu
Legyen a Papirusz.hu a Kezdőlapja! Tegye be lapunkat a Kedvencek közé!
A kultúra misszionáriusa (Archívum)
Szerb Antal két kötetér?l
Szerző: I-Web.hu
2002. december 26. 22:48


"Minél inkább ég fejünk felett a ház és egész ostromolt várunk, ez a vén Európa, annál együgy?bb és megrendít?bb szeretettel szorítjuk magunkhoz éjszakai barátunkat, a szép könyvet." Szerb Antal egy 1942-es almanach el?szavában megfogalmazott sorai akár hitvallásként is felfoghatók: ? valóban kizárólag a könyvért, az írásért élt. Ezt az üzenetet továbbítja a Magvet? Kiadó új sorozata.

A három kötetb?l álló válogatás tematikus szempontok szerint tagolja Szerb Antal elméleti munkásságát. Az els?, a korábban kiadott Hétköznapok és csodák a világirodalommal foglalkozó írásokat tartalmazza, a másodikban a magyar irodalomra vonatkozó tanulmányok jelentek meg, a harmadik pedig vegyes írásokat közöl. Mindhárom kötetben találunk eddig kiadatlan cikkeket, lektori jelentéseket, az alapos jegyzetapparátus és névmutató pedig megkönnyíti az eligazodást.

A második kötet, a Mindig lesznek sárkányok, a magyar irodalommal foglakozik, a kezdetekt?l a Nyugat id?szakáig. Akárcsak a szerz? híres Magyar irodalomtörténete, ez is átfogó képet nyújt irodalmunkról. A könyv két részre oszlik, az els?ben esszék, tanulmányok kaptak helyet, a másodikban könyvismertetések, kritikák és azok a lektori jelentések, amelyek még a szakemberek számára is újdonságszámba mennek, hiszen sehol nem jelentek meg eddig. Néhány tanulmány, például a Berzsenyi, Kölcsey vagy Vörösmarty költészetét ismertet? írás vagy a kortársak m?veit véleményez? kritikák a magyar irodalomtudomány értékes alapm?vei. Szerb Antal azonban szépíró is, talán ezért lehetséges, hogy akár a laikus olvasó számára is érdekfeszít? olvasmány legyen az, ami lehetett volna száraz tudományoskodás is.

A kétarcú hallgatás címet visel? harmadik kötet igazi irodalmi csemege. A szerz? vegyes tárgyú, néha könnyedebb m?fajú írásaiból kiviláglik a szemlél?d? és látó Szerb Antal ragyogó írásm?vészete. Az esszék, útirajzok, nyilatkozatok, interjúk között megtaláljuk a Nagy írók kis mondatokban cím? kisantológiát is, amely által Szerb Antal a világirodalom néhány nálunk (akkor még?) ismeretlen nagy egyéniségét kívánta bemutatni a magyar olvasóknak - természetesen saját fordításaiban. Ebben a kötetben mutatkozik meg igazán Szerb Antal világszemlélete, amikor céltalanul, csupán az írás és kultúra szeretetéb?l adódóan kalandozik a m?vel?déstörténet és irodalom eddig járatlan útjain.
Az íróember "kulturális misszionárius, az Igazság katonája", írta naplójában Szerb Antal. Ez a sorozat megmutatja, hogy az igazságot valóban lehet és kell is kultúra által keresni.

Szerb Antal: Hétköznapok és csodák (I. kötet)
Szerb Antal: Mindig lesznek sárkányok (II. kötet)
Szerb Antal: A kétarcú hallgatás (III. kötet)
Összegy?jtött esszék, tanulmányok, kritikák I-III.
Sorozatszerkeszt?: Papp Csaba
Magvet? Kiadó, 2002

www.magveto.hu

 
 
Jelenleg 0 olvasó böngészik a Papiruszon

Képes hirdetés ingyen | Fesztivál, rendezvény