Április havi könyvajánló
Te, ki életet adtál...
   
Öröktõl fogva meghatározó kötõdése minden életútnak az anya-gyermek kapcsolat. Kötetünk tartalma egyszeri merítés az anya témájú irodalom bõségébõl. Az egyik történet szép, a másik csupa humor, a harmadik megrendítõ, a következõ inkább szomorú, aztán van derûs, van komoly,
és így tovább; középpontjukban egy-egy író-gyerek anya-képe áll. Természetesen ahány író, annyiféle ember, annyiféle megközelítési mód.
És hasonlóképp: ahány anya, annyi ember, annyiféle sors!
 
Ajánljuk e könyvet nekik, az édesanyáknak, és valamennyi gyermeküknek.
 
208 oldal, 135x195 mm
keménytábla
   
Frank Huss
Kékvérû kórság
   
Claudius császárnak járás közben reszketett a feje?
I. Károly, Anglia királya soha nem tudta legyõzni dadogását?
Fülöp Antalt, Nápoly-Szicília trónörökösét süketnémaság miatt kizárták az öröklésbõl?
Francia Lajos herceg "görvélykórban"   szenvedett?
V. Fülöp, Spanyolország királya másfél évig nem mosakodott?
III. Péter, Oroszország cárja háborús bûn elleni pert indított egy patkány ellen?
VIII. Károly, Franciaország királya azért halt meg alig 28 évesen, mert totál részegen beverte a koponyáját egy alacsony ajtókeretbe?
II. Erõs Ágost, Szászország-Lengyelország királya napi nyolc üveg bort ivott meg?
Nagy Alfréd, Anglia királya epilepsziás volt?
III. Ottó császárt a malária ragadta el?
 
Ilyen és ehhez hasonló történelmi tényeket tár az olvasó elé az európaszerte nagy sikert aratott könyv.
292 oldal, 125x200 mm, kartonált
   
Gilson Barreto - Marcelo G. de Oliveira
Az igazi Michelangelo-kód
   
Anatómialecke a Sixtus-kápolnában
Az igazi Michelangelo-kódban a szerzõk olyan részletekre, összefüggésekre és bizonyítékokra világítanak rá, amelyek olvasása közben az olvasó úgy érezheti, mintha egy misztikus, fordulatos thrillerben lenne. Az olvasó egy olyan világba merül el, ahol mindennek kettõs jelentése van, amit csak egy külsõ - nem a mûvészet világából jövõ - szemlélõ vehet észre. Valójában a keresztény egyház és a reneszánsz mûvész közti háború egy csatájának részleteirõl olvashatunk: semmi sem egyértelmû. A formákat álcázta és elrejtette a mûvész. Elhisszük, amit látunk? Értjük, amit látunk? Mindenkinek magának kell megválaszolnia ezeket a kérdéseket.
232 oldal, 195x245 mm, keménytábla
   
Charlotte Zeepvat
Ablak egy elveszett világra
   
Ez a kötet a Romanovok, az orosz cári dinasztia háromszáz évnél is hosszabb históriáját meséli el. Méghozzá egészen különleges fókuszban, a "csodálatos masina", az 1800-as évek közepén még meglepõ újdonság és ritkaságszámba menõ, majd nélkülözhetetlen kellékké váló fényképezõgép és a fotós szemszögébõl. A képek úgy maradtak ránk, mintha egy elveszett világ ablakai lennének. Rajtuk keresztül láthatjuk a cári családot, ahogyan alattvalóik és kortársaik is láthatták õket, hivatalos vagy kifejezetten családias, meghitt környezetben.
332 oldal, 195x245 mm, keménytábla
   
Alain Vircondelet-José Martinez Fructuoso
Egy legendás szerelem
   
Saint Exupéry bevallotta: arra született, hogy "kertész" legyen. A lélek kertésze, aki halhatatlanná tudta tenni az egyetemes gyermekiséget. És aki megszerettette velünk egy virág-asszonynak a képét. Az õ utánozhatatlan arcmása belengi e könyv minden oldalát.
A kis herceg elment, miként a rózsája. De amikor magatokban akartok olvasni, ne feledjétek kutatni a teret, amely tükörkép: itt talán fölfedeztek a felhõ- vagy csillagjátékban néhány szót, amelyet e két legendás szerelmes vetett papírra. Kis égi krónikákat…
200 oldal, 195x245 mm, keménytábla
   
   
Bővebb információ:
Magyar Könyvklub